Samorządy

Opracowujemy i realizujemy projekty informatyczne usprawniające działanie urzędów oraz instytucji państwowych. 


Rozwiązania do obsługi urzędu (tzw. back-office) oraz umożliwiające obywatelom dostęp do usług on-line (tzw. e-urząd) pozwalają samorządom efektywnie realizować zadania statutowe, a także zapewniają sprawną komunikację z klientami. Wspierają również wiele sfer działalności samorządowej, np. bezpieczeństwa publicznego, proces zarządzania jednostkami samorządowymi a także przedsięwzięcia z zakresu e-społeczeństwa. 


Elektroniczny dostęp do urzędu

Rozwiązania w zakresie elektronicznego dostępu do urzędu to grupa produktów pozwalających stworzyć platformę do kontaktu on-line obywateli z urzędami jednostek samorządu terytorialnego. W skład rozwiązania wchodzą niezależne produkty, mogące pracować samodzielnie lub w formie...

Zarządzanie urzędem i oświatą

W swojej ofercie dla jednostek samorządu terytorialnego posiadamy rozwiązanie zapewniające wsparcie zarządzania jednostkami we wybranych aspektach ich działania (tzw. back-office). Oferujemy system raportowania zarządczego klasy Business Intelligence ENKI.System Raportowania Zarządczego ENKI to...

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

Rozwiązania, które stworzyliśmy, wykorzystując najnowsze technologie informatyczne, wspierają sprawne i niezawodne realizowanie zadań wykonywanych przez Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwo Medyczne oraz Policję. Wśród oferowanych produktów...

Obsługa miejskich usług elektronicznych

Oferujemy nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie przeznaczone do dystrybucji i obsługi usług publicznych świadczonych w formie elektronicznej przez miasto/gminę na rzecz mieszkańców. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia w dziedzinie budowy i prowadzenia (outsourcing) elektronicznych...

Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi to autonomiczne oprogramowanie wspierające realizację wszystkich zagadnień związanych z obsługą opłaty za gospodarowaniem odpadami, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy ponad 10-letnie...

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity  

Zobacz także:

System Raportowania Zarządczego

Dowiedz się więcej