Elektroniczny dostęp do urzędu

Rozwiązania w zakresie elektronicznego dostępu do urzędu to grupa produktów pozwalających stworzyć platformę do kontaktu on-line obywateli z urzędami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

W skład rozwiązania wchodzą niezależne produkty, mogące pracować samodzielnie lub w formie zintegrowanej. Są to m.in.:

 • System Obiegu Dokumentów Elektronicznych eDOKweb
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • szyna danych
 • rozwiązania portalowe
 • integracja z systemami dziedzinowymi
 • Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych

 

Naszą wizją elektronicznego urzędu jest utworzenie spójnej platformy samorządowych usług elektronicznych, wychodzącej daleko poza ramy standardowych rozwiązań klasy eUrząd.

 

Wdrożenie kompletnego systemu umożliwi:

 • spełnienie wszystkich wymagań prawnych w zakresie elektronicznej skrzynki podawczej
 • procesowanie spraw w sposób elektroniczny, co pozwala zwiększyć szybkość i wydajność działania jednostek
 • przyjmowanie spraw za pośrednictwem wielu mediów – Internetu, formularzy elektronicznych, faksu itp.
 • przekazywanie dokumentów elektronicznych pomiędzy różnymi jednostkami
 • wykorzystanie platform centralnych typu ePUAP czy SEKAP jako rozszerzenia skali rozwiązania

 

Tworzymy rozwiązania o różnej skali działania – od pojedynczych instalacji do tzw. wrót, które obsługują kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego.