Obsługa miejskich usług elektronicznych

Oferujemy nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie przeznaczone do dystrybucji i obsługi usług publicznych świadczonych w formie elektronicznej przez miasto/gminę na rzecz mieszkańców.

 

Korzystamy z wieloletniego doświadczenia w dziedzinie budowy i prowadzenia (outsourcing) elektronicznych systemów pobierania opłat za usługi publiczne (transport, parkowanie itp.) wykorzystujących karty elektroniczne. 

 

Stworzony przez nas System Operatora Karty Miejskiej wspiera procesy dystrybucji/sprzedaży, akceptacji i kontroli usług świadczonych dzięki wykorzystaniu kart elektronicznych, uwzględniając rozliczenia finansowe między uczestnikami w ramach modelu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej. 

 

Opracowaliśmy także System Płatności Elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) – Cardloader, poszerzony o możliwość regulowania opłat za pomocą karty bezstykowej Tap’n’Go. Użytkownik otrzymuje kartę elektroniczną zastępującą gotówkę, która umożliwia szybkie i proste dokonanie płatności w strefie płatnego postoju.

 

Nowa jakość usług publicznych to przede wszystkim ich nowoczesna – elektroniczna – forma, bazująca na wykorzystaniu bezpiecznego elektronicznego nośnika informacji (karty elektronicznej), obsługującego:

  • realizację mikropłatności za usługi publiczne (komunikacja publiczna, opłaty za parkowanie, opłaty za wstęp do obiektów użyteczności publicznej)
  • uprawnienia terminowe, abonamentowe (bilety okresowe w komunikacji publicznej, inne uprawnienia abonamentowe)
  • identyfikację i autentykację mieszkańców w kontaktach z urzędem.