Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

 

Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi to autonomiczne oprogramowanie wspierające realizację wszystkich zagadnień związanych z obsługą opłaty za gospodarowaniem odpadami, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów podatkowych, ewidencji ludności, ewidencji nieruchomości oraz gospodarowania odpadami dla gmin.

 

Aplikacja obsługuje m.in. wymiar opłaty, księgowość i windykację, automatyczną sprawozdawczość finansową, w tym automatyczne tworzenie sprawozdania RB-27s. Oprogramowanie zawiera wszystkie wymagane ewidencje dotyczące gospodarowania odpadami, a także umożliwia import sprawozdań od podmiotów odbierających odpady i tworzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla urzędu marszałkowskiego. Wyróżniającą cechą oprogramowania jest pełna integracja z ewidencją ludności, zapewniająca zarówno migrację danych o mieszkańcach, jak i automatyczne wychwytywanie zmian w meldunku, co jest kluczowe poboru opłat dla powszechnie stosowanej metody wymierzania opłaty w oparciu o liczbę mieszkańców.

 

Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych oraz możliwości drukowania wypełnionych deklaracji, aplikacja umożliwia znaczne usprawnienie procesu wczytywania deklaracji sprowadzając je do kilku „kliknięć”. Program współpracuje z elektronicznym formularzem e-deklaracji, więc dane z takich deklaracji wczytywane są do systemu automatycznie. Szczegółowe dane do sprawozdań i analiz są dostępne dzięki funkcjonalności wprowadzania danych dotyczących odpadów odbieranych z nieruchomości przez podmioty odbierające odpady.

 

Aplikacja jest zbudowana w najnowocześniejszej architekturze trójwarstwowej, dzięki czemu na stanowisku użytkownika, wymaga do działania wyłącznie jednej z popularnych przeglądarek internetowych. Dużą zaletą jest brak konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na stacjach użytkowników. Wyjątkową cechą programu jest możliwość pracy zarówno po stronie stacji użytkownika, jak i serwera, w środowisku dowolnego systemu operacyjnego (Windows, Linux, itp.).

Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość korzystania z aplikacji na komputerach PC, jak również na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.). Program wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe (tj. bazę danych i serwer aplikacyjny) open source, przez co nie wymaga zakupu płatnych licencji, ani płatnych pakietów wsparcia technicznego na takie oprogramowanie. Natomiast dla wymagających użytkowników aplikacja wykorzystuje komercyjną bazę danych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym opisem naszego rozwiązania lub mają Państwo pytania prosimy o kontakt:

email: odpady@sygnity.pl

telefon: +48 32 359 06 71