Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

Rozwiązania, które stworzyliśmy, wykorzystując najnowsze technologie informatyczne, wspierają sprawne i niezawodne realizowanie zadań wykonywanych przez Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwo Medyczne oraz Policję.

 

Wśród oferowanych produktów znajdują się: informatyczna platforma wsparcia realizacji procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (e-bezpieczeństwo), system dla służb ratownictwa medycznego oraz System Wspomagania Dowodzenia Colombo. 

 

Platforma e-bezpieczeństwo umożliwia sprawne gromadzenie informacji o wszelkich zagrożeniach oraz pośredniczy w obiegu tych informacji pomiędzy wszystkimi służbami ratowniczymi i zainteresowanymi stronami.

 

Poszczególne moduły są odpowiedzialne za realizację zadań, takich jak: przyjmowanie zgłoszeń, zarządzanie zasobami, analizy i raporty, łączność, obsługa danych przestrzennych, dostęp do zewnętrznych baz danych, wymiana informacji z oddalonymi stanowiskami dyspozytorskimi oraz innymi centrami.

 

System dla służb ratownictwa medycznego przeznaczony jest dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w szczególności Pogotowia Ratunkowego, działającego samodzielnie lub w ramach 112/CPR – Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 

 

Aplikacja zapewnia wsparcie obszarów szeroko pojętego ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Zadaniem systemu jest wspieranie pracy służb, gromadzenie danych o zdarzeniach wymagających interwencji, ich prezentacja na mapie cyfrowej, przechowywanie aktualnych informacji o dostępnych siłach i środkach oraz wspomaganie podejmowania decyzji o wysłaniu na miejsce zdarzenia konkretnej jednostki ratowniczej.

 

Autorski System Wspomagania Dowodzenia Colombo przeznaczony jest dla Policji, jak również Straży Miejskiej. Umożliwia pozycjonowanie pojazdów na terenie całego kraju, wykorzystując technologię GPS i GSM GPRS. Posiada także Moduł Obsługi Zgłoszeń, który pozwala na rejestrację oraz koordynację działań sił i środków Policji. Podstawą systemu jest mapa cyfrowa, która prezentuje poszczególne zdarzenia oraz automatycznie wyszukuje siły znajdujące się najbliżej zdarzenia.

 

Rozwiązanie zbudowane jest z dwóch modułów: Modułu Pozycjonowania i Zarządzania Flotą Pojazdów oraz Modułu Obsługi Zgłoszenia.