Zarządzanie urzędem i oświatą

W swojej ofercie dla jednostek samorządu terytorialnego posiadamy rozwiązanie zapewniające wsparcie zarządzania jednostkami we wybranych aspektach ich działania (tzw. back-office). Oferujemy system raportowania zarządczego klasy Business Intelligence ENKI.


System Raportowania Zarządczego ENKI to nasz produkt zaprojektowany z myślą o wspieraniu kadry menedżerskiej jednostek samorządu terytorialnego w efektywnym zarządzaniu urzędem. Rozwiązanie to umożliwia:

  • analizę danych zgromadzonych w systemach ewidencyjno-informatycznych funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • prezentację wyników analizy w dowolnej formie (zestawień, raportów, statystyk, wykresów, map),
  • badanie trendów,
  • benchmarking osiąganych wyników własnych na przestrzeni lat, jak również w stosunku do wyników osiąganych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.