Sygnity.City - Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast

Integracyjna platforma teleinformatyczna Sygnity umożliwiająca i ułatwiająca różnym typom podmiotów efektywne i przyjazne budowanie i użytkowanie aplikacji inteligentnych miast.

Platforma charakteryzuje się architekturą zorientowana na usługi oraz wykorzystanie przetwarzania w chmurze obliczeniowej w oparciu o wspólną strefę danych i narzędzia umożliwiające ich wielokrotne wykorzystanie. Rozwiązanie oparte na wykorzystaniu otwartych standardów i znanych interfejsów.


Korzyści rozwiązania:

  • Środowisko współpracy publiczno-prywatnej
  • Wspólna strefa danych dla różnych podmiotów
  • Interoperacyjność
  • Ponowne użycie danych publicznych
  • Poprawa wizerunku urzędu i zaangażowania mieszkańców
  • Partycypacyjny model budowy miasta


Smart City