Mediacja billingowa

Proces billingowania jest zależny od płynnego i nieprzerwanego przepływu danych pomiędzy elementami zarządzanej sieci a systemami billingu. Ewolucja rynku telekomunikacyjnego, wdrażanie nowych technologii wymuszają na operatorach konieczność szybszego reagowania na zmiany rynku usług. Aby było to możliwe, potrzebny jest nowoczesny system mediacji billingowej. 

 

Oferujemy rozwiązanie mediacji billingu umożliwiające szybkie i scentralizowane modyfikowanie planów taryfowych, cenników oraz tworzenia usług dodatkowych. Pozwala ono na zarządzanie nadużyciami (fraud management) oraz połączeniami między operatorami (partner reconciliation). 

 

Po wdrożeniu platformy mediacyjnej usługi oraz elementy sieci mogą być wprowadzane do systemu bez wpływu na proces billingowania.

 

Łatwa instalacja i elastyczna konfiguracja pozwalają ograniczyć czas wdrażania naszego systemu.