Zarządzanie kampanią marketingową

Głównym zadaniem systemu zarządzania kampanią marketingową operatora jest badanie zachowań odbiorców kampanii. Celem każdej kampanii jest zachęcenie użytkowników do uzupełnienia konta wysokimi kwotami, zwiększenie ARPU (Revenue Per User – średniego przychodu na użytkownika) oraz zabezpieczenie bazy pre-paid przed migracją do innej sieci.

 

Nasze rozwiązanie pozwala na badanie wielu zachowań odbiorców jednocześnie, dlatego nagradzani są jedynie świadomi użytkownicy (kroki oferty nie są spełniane przypadkowo). Kampanie działają w trybie on-line, dzięki czemu ich efekty można śledzić dużo dokładniej. Raporty mogą być generowane nawet co kilka minut. Umożliwia to szybką reakcję na zmiany w modelu kampanii. 

 

Do najważniejszych funkcji tego rozwiązania należą:

  • zarządzanie budżetem kampanii
  • badanie skuteczności i rentowności kampanii
  • bogaty system raportowania
  • przetwarzanie eventów (recharge, SMS-y, MMS-y, calls) on-line
  • zwiększenie ARPU, zmniejszenie Churn
  • prowadzenie kampanii o dużym stopniu złożoności

 

W zarządzaniu kampanią marketingową od wielu lat wykorzystujemy rozwiązania własne oraz wdrażamy produkty liderów tego rynku. Dzięki temu nasi klienci zyskują przewagę rynkową nad konkurencją, większy zwrot z inwestycji oraz możliwość szybkiego przemodelowania prowadzonych kampanii, czyli – gwarancję sukcesu.