Zarządzanie usługami

W dziedzinie dostarczania i utrzymania usług od lat z powodzeniem posługujemy się wdrożeniami metodologii ITIL. Jest to zbiór dobrych praktyk, niezależnych od rodzaju obsługiwanej działalności biznesowej i wykorzystywanych technologii. 

 

Naszych klientów wspieramy w następujących zagadnieniach:

  • service provisioninng – zbiór operacji niezbędnych, aby usługi stały się dostępne. Od momentu podpisania umowy, poprzez prawidłową konfigurację usługi, aż do finalnego uruchomienia i przekazania billingowi informacji o tym fakcie
  • service support – zbiór procesów, których celem jest zapewnienie użytkownikom oczekiwanej przez nich dostępności i wydajności systemów informatycznych. Wspieramy m.in. procesy obsługi zgłoszeń użytkownika oraz zarządzanie: incydentami, problemami, konfiguracją, zmianą i wersją
  • service delivery – procesy stanowiące pomoc w zabezpieczaniu usług bezpośrednio świadczonych użytkownikom systemów. Należą do nich: zarządzanie ciągłością, dostępnością i pojemnością usług oraz ich poziomem i finansami 
  • service assurance – rozwiązania mające na celu zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości usług oferowanych przez firmy działające w branży telekomunikacyjnej. Umożliwiają monitorowanie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych. Wykorzystują mechanizmy, które pozwalają zautomatyzować lokalizowanie przyczyn niedostępności usług, filtrować i oddzielać incydenty mało znaczące od tych, które mają duży wpływ na daną usługę. Dzięki takiemu oprogramowaniu możliwa jest pełna kontrola nad siecią i zarządzanie nią w bardzo wydajny sposób