Zarządzanie zamówieniami

Zarządzanie zamówieniami jest złożonym i dość skomplikowanym zagadnieniem, z którym boryka się większość zarówno dużych jak i średnich firm. Od lat specjalizujemy się w realizacji tego typu projektów w sektorze telekomunikacji. 

 

Nasze rozwiązania umożliwiają przede wszystkim:

 • obsługę wszystkich etapów zamówienia składanego przez abonenta
 • wystawianie zleceń wewnętrznych 
 • monitoring działań związanych z obsługą zamówień

 

Oferowany przez nas system Order Management zapewnia poprawne działanie i zarządzanie długotrwałymi procesami biznesowymi, takimi jak zamawianie usług oraz zmiana ich konfiguracji, czy też rezygnacja z usług. Moduł ten jest silnikiem sterującym procesami biznesowymi, przepływem informacji i danych powiązanym z systemami klasy OSS. Równocześnie kontroluje wykonanie podprocesów w innych systemach. To przejrzyste i niezawodne narzędzie.

 

Do najważniejszych zalet Order Management należy zaliczyć:

 • wysoką wydajność
 • niskie koszty utrzymania i rozwoju
 • przetwarzanie równoległe dużej liczby zleceń 
 • odporność na awarie infrastruktury
 • łatwą konfigurację realizacji zleceń
 • elastyczną architekturę i konfigurację
 • skalowalność systemu
 • asynchroniczny tryb przetwarzania