Ubezpieczenia

Współczesny rynek ubezpieczeń charakteryzuje silne poszukiwanie sposobów obniżenia kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży. Rośnie znaczenie bezpośrednich kanałów dystrybucyjnych. Firmy poszukują rozwiązań innowacyjnych. Związany z tym jest trend konsolidacji i zacieśniania współpracy pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej. 

 

Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu we współpracy z firmami rynku ubezpieczeniowego jesteśmy partnerem, który pomaga te cele skutecznie osiągać.


Wsparcie agenta ubezpieczeniowego

Efektywne wsparcie pracy agentów może istotnie przyczynić się do wzrostu sprzedaży i uzyskania przez firmę ubezpieczeniową przewagi konkurencyjnej. Przewagę tę zapewniają rozwiązania umożliwiające agentom zawarcie umowy ubezpieczeniowej podczas spotkania z klientem, ale przede wszystkim...

Zarządzanie siecią sprzedaży

Dla firm ubezpieczeniowych wyzwaniem jest znalezienie kompromisu pomiędzy stymulacją sprzedaży a kosztami własnymi wpływającymi na zysk firmy. W zarządzaniu kosztami akwizycji niezbędne są rozwiązania do naliczania prowizji, premii i bonusów wspierające realizację celów biznesowych. W...

Underwriting

Automatyzacja oceny ryzyka ubezpieczeniowego w firmach ubezpieczeniowych ma dwa zasadnicze cele: obniżenie kosztów oceny wniosku poprzez przyspieszenie procesu oceny oraz uwolnienie wysoko wykwalifikowanych underwriterów od mniej wymagających przypadków zwiększenie precyzji...

Centralizacja funkcji biznesowych

Tendencja do centralizacji funkcji biznesowych w finansowo-ubezpieczeniowych grupach kapitałowych jest związana z dążeniem do ograniczenia kosztów funkcjonowania całej grupy oraz potrzebą stworzenia możliwie elastycznej i wspólnej oferty produktowej. Konsolidacja funkcji biznesowych...

Bancassurance

Banki coraz częściej rozwijają zdalne i bezpośrednie kanały sprzedaży ubezpieczeń. Są to również sprzedawcy okazjonalni, na przykład sklepy detaliczne czy agencje turystyczne. Od kilku lat uczestniczymy w rozwoju usług rynku bancassurance w Polsce, pomagamy wdrażać nowoczesne i...

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity