Bancassurance

Banki coraz częściej rozwijają zdalne i bezpośrednie kanały sprzedaży ubezpieczeń. Są to również sprzedawcy okazjonalni, na przykład sklepy detaliczne czy agencje turystyczne.

 

Od kilku lat uczestniczymy w rozwoju usług rynku bancassurance w Polsce, pomagamy wdrażać nowoczesne i skuteczne rozwiązania zarówno towarzystwom ubezpieczeniowym, jak i bankom.


Do naszych najważniejszych atutów należą:

  • kompetencje biznesowe i techniczne (bancassurance to całościowe spojrzenie na architekturę biznesową i techniczną wszystkich podmiotów zaangażowanych we współpracę w tym obszarze)
  • doświadczenie w zakresie adaptacji referencyjnych standardów dla biznesu bankowego i ubezpieczeniowego
  • znajomość najlepszych praktyk z rynku polskiego i międzynarodowego
  • kompetencje integracyjne
  • zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem 

 

Pomagamy dobrać technologie, projektujemy i wdrażamy niezbędne rozwiązania techniczne, opierając się na nowoczesnych, międzynarodowych standardach. Bankom ułatwiamy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających współpracę z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, wspierających sprzedaż w wielu kanałach dystrybucyjnych, z możliwością elastycznego konstruowania oferty produktowej.