Centralizacja funkcji biznesowych

Tendencja do centralizacji funkcji biznesowych w finansowo-ubezpieczeniowych grupach kapitałowych jest związana z dążeniem do ograniczenia kosztów funkcjonowania całej grupy oraz potrzebą stworzenia możliwie elastycznej i wspólnej oferty produktowej. Konsolidacja funkcji biznesowych dotyczy najczęściej ubezpieczeniowych spółek życiowych i majątkowych oraz spółek finansowych, w szczególności banków.

 

Konsolidacja taka to wyzwanie w dużej mierze prawno-organizacyjne, wymagające:

 • zapewnienia możliwości gromadzenia i przetwarzania danych z różnych spółek, przy spełnieniu polskich wymogów prawnych
 • dostosowania struktury, funkcji i procesów biznesowych organizacji 
 • niezbędnego uspójnienia modelu danych na poziomie całej grupy

 

Jest to również wyzwanie technologiczne, za którym stoi m.in. właściwe zaprojektowanie i umiejscowienie rozwiązań technicznych wspólnych dla całej grupy finansowo-ubezpieczeniowej. 

 

Jednym z pierwszych komponentów podlegających centralizacji funkcji biznesowych jest baza danych klientów. Centralna baza klientów pozwala uzyskać następujące korzyści:

 • prawdziwy obraz całego portfela grupy 
 • pełną wiedzę o klientach (zebraną we wszystkich spółkach)
 • analizę faktycznej rentowności klienta
 • analizę faktycznej wartości klienta (Customer Lifetime Value)
 • właściwą segmentację klientów
 • właściwą analizę ryzyka odejścia klientów (Attrition Analysis)
 • analizę podobieństwa klientów i ich zachowań (Affinity Analysis)
 • określanie właściwych celów marketingowych
 • realizowanie efektywnych, także zindywidualizowanych, akcji marketingowych
 • skuteczne realizowanie Cross Selling

 

Wiemy, jak w realiach polskiego rynku skutecznie i sprawnie realizować projekty centralizacji funkcji biznesowych i osiągać wymierne efekty z wdrożenia centralnej bazy danych klientów w finansowo-ubezpieczeniowej grupie kapitałowej.