Underwriting

Automatyzacja oceny ryzyka ubezpieczeniowego w firmach ubezpieczeniowych ma dwa zasadnicze cele:

  • obniżenie kosztów oceny wniosku poprzez przyspieszenie procesu oceny oraz uwolnienie wysoko wykwalifikowanych underwriterów od mniej wymagających przypadków
  • zwiększenie precyzji oceny, dzięki automatycznej analizie liczby zależności – większej niż w ograniczonym czasie mógłby przeanalizować underwriter. Zwiększenie precyzji pozwala ubezpieczycielowi dokładniej określić proponowane klientom warunki objęcia ochroną ubezpieczenia

 

Wykorzystanie automatycznego underwritingu pozwala obniżyć koszty i zwiększyć efektywność istniejących kanałów sprzedaży, dzięki możliwości finalizowania większej ilości umów ubezpieczenia bez konieczności wykonywania badań lekarskich i angażowania underwriterów. W tym obszarze prowadzimy również prace badawczo-rozwojowe nad możliwościami uruchamiania nowych kanałów sprzedaży dla produktów, które tradycyjnie, z uwagi na wysoki poziom ryzyka, mają ograniczone możliwości dystrybucji.

 

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia automatycznej oceny ryzyka należą:

  • zwiększenie do 80% liczby polis, które mogą być wystawione natychmiast
  • polepszenie jakości underwritingu, również dzięki eliminacji czynnika subiektywnego
  • uwolnienie underwriterów od oceny przypadków oczywistych

 

W ramach obsługi procesu automatyzacji oceny ryzyka wdrażamy rozwiązania własne, opracowane w ramach wdrożeń systemów produktowych oraz rozwiązania naszych partnerów.