Wsparcie agenta ubezpieczeniowego

Efektywne wsparcie pracy agentów może istotnie przyczynić się do wzrostu sprzedaży i uzyskania przez firmę ubezpieczeniową przewagi konkurencyjnej.

 

Przewagę tę zapewniają rozwiązania umożliwiające agentom zawarcie umowy ubezpieczeniowej podczas spotkania z klientem, ale przede wszystkim wspierające ich w zakresie:

 • dostępu do danych o produktach i klientach
 • zarządzania kontaktami z klientami
 • aktualizacji materiałów sprzedażowych (OWU, foldery informacyjne, wyniki analiz rynkowych, instrukcje, procedury itp.)
 • analizy portfela klientów pod kątem doboru oferty
 • przyjmowania i aktualizacji danych dotyczących akcji i kampanii marketingowych
 • prezentowania oferty
 • zawarcia umowy ubezpieczenia

 

Rozwiązaniem, które daje tak szerokie wsparcie agentom w ich pracy, jest nasz system SygIns Agent. Jest to aplikacja przeznaczona dla towarzystw ubezpieczeniowych dowolnej wielkości chcących wyposażyć swoich agentów w nowoczesne wparcie informacyjne i techniczne. Aplikacja aktualizowana jest podczas połączenia z Internetem. Podczas zabezpieczonej sesji aktualizacyjnej do bazy danych towarzystwa ubezpieczeniowego trafiają dane o kontaktach agenta z klientami oraz wnioski i polisy zawarte od czasu ostatniej aktualizacji.

 

Funkcjonalność tego rozwiązania zapewniają m.in.:

 • terminarz agenta z listą zadań – informacje wprowadzone przez agenta mogą stanowić źródło danych dla centralnych systemów towarzystwa ubezpieczeniowego (np. CRM)
 • historia ubezpieczeniowa klientów
 • symulowanie produktu na podstawie aktualnych tabel taryfikacyjnych
 • rejestrowanie wniosków i umów ubezpieczeniowych
 • rozliczenia z zakładem ubezpieczeniowym