Zarządzanie siecią sprzedaży

Dla firm ubezpieczeniowych wyzwaniem jest znalezienie kompromisu pomiędzy stymulacją sprzedaży a kosztami własnymi wpływającymi na zysk firmy. W zarządzaniu kosztami akwizycji niezbędne są rozwiązania do naliczania prowizji, premii i bonusów wspierające realizację celów biznesowych. 

 

W zakresie systemów zarządzania siecią sprzedaży i naliczania prowizji wdrażamy aplikacje własne oraz rozwiązania naszych partnerów, globalnych dostawców oprogramowania. Dostosowujemy rozwiązania do potrzeb naszych klientów, dobierając je odpowiednio zarówno dla prostych struktur sieci sprzedaży, jak i tych najbardziej złożonych. Świadczymy pełen zakres usług wdrożeniowych, utrzymaniowych i rozwojowych.