Usługi pocztowe

Oferowany przez nas Zintegrowany System Teleinformatyczny WiEmPost, stworzony na potrzeby rynku usług pocztowych, pozwala: 

 • zapewnić klientom operatora pocztowego dostęp do informacji o historii przesyłek
 • zmniejszyć koszty funkcjonowania sieci logistycznej
 • zwiększyć bezpieczeństwo przesyłek
 • poprawić terminowość

 

System jest przeznaczony do wykorzystania we wszystkich obiektach wchodzących w skład sieci logistycznej, w szczególności w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych – zarówno głównych, jak i terenowych (punkty rozdzielczo-przeładunkowe). Takie operacje, jak rozładunek, załadunek, czy sporządzenie opakowania zbiorczego są wykonywane na ogół z wykorzystaniem terminala mobilnego ze skanerem kodów kreskowych. 

 

Oferowane przez nas rozwiązanie automatycznie tworzy niezbędną dokumentację i etykiety. Jednocześnie wszystkie dane są rejestrowane, co pozwala na:

 • sprawowanie nadzoru nad jakością obsługi przesyłek 
 • dostarczanie danych zarządczych dotyczących sieci logistycznej
 • dostarczanie klientom operatora pocztowego informacji o przesyłkach 
 • realizację świadczeń informacyjnych (e-mail, SMS) towarzyszących usługom pocztowym, m.in. powiadamianie adresata o planowanym doręczeniu i możliwości odbioru przesyłki w placówce operatora oraz powiadamianie nadawcy o przebiegu doręczenia

 

Najważniejsze cechy rozwiązania to:

 • dopasowanie do specyfiki klienta – system zbudowano, posługując się dogłębną analizą procesów biznesowych 
 • bezpieczeństwo funkcjonowania 
 • otwartość 
 • zintegrowanie z międzynarodowym systemem wymiany informacji o ruchu przesyłek
 • wydajność i dostosowanie do pracy w warunkach deficytu czasu

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity  

Zobacz także: