Business Intelligence

Business Intelligence (BI) to zespół technologii do pozyskiwania, gromadzenia, udostępniania i analizowania informacji o przedsiębiorstwie.


Dzięki wdrożeniu BI firma może nie tylko ujednolicić dane biznesowe, w oparciu o które podejmuje się  decyzje zarządcze, ale też uprościć dostęp do informacji. Dzięki technologii BI organizacja ma możliwość łatwego tworzenia skonsolidowanych raportów oraz dostępu do aktualnych informacji, co wspiera podejmowanie decyzji biznesowych.


W stosowanych rozwiązaniach wychodzimy poza standardowe segmenty kont księgowych (raportów z ERP) i wprowadzamy dodatkowe wymiary analityczne, które nie istnieją w księgowości, a są potrzebne w ramach raportowania zarządczego i operacyjnego.


Obszary zastosowania

 • raporty budżetowe (raport kosztów, raport przychodów, raport wolumenowy)
 • raporty sprawozdawczości budżetowej (monitorowanie budżetu, raporty odchyleń)
 • raporty z wykonania (wykonanie przychodów, prognozy)
 • raporty analityczne (wielowymiarowe)
 • raporty strategiczne (zarządzanie przez cele, KPI)

Korzyści biznesowe rozwiązania

 • planowanie działań i podejmowanie trafnych decyzji na bazie wiarygodnych, spójnych danych
 • dostęp do niezbędnych informacji z wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa
 • raportowanie wyników finansowych
 • przetwarzanie informacji dotyczących ochrony środowiska i jakości usług
 • wykorzystanie systemu na potrzeby raportowania dla podmiotów zewnętrznych i wymagań prawnych
 • zbieranie i przetwarzanie informacji z wielu systemów dziedzinowych (ERP, GIS, billing, pomiary, dane wprowadzane ręcznie, inne) i przetwarzanie ich w czasie rzeczywistym w wiarygodną informację