System do zarządzania brygadami w terenie

System pozwala na zarządzanie pracami eksploatacyjnymi w terenie z wykorzystaniem urządzeń oraz aplikacji mobilnych. Jego funkcjonalność nie tylko umożliwia optymalizację prac oraz wykorzystania zasobów dzięki zastąpieniu papierowych formularzy danymi zbieranymi w systemie z miejsca wykonywanych prac, dołączanie dokumentacji zdjęciowej filmowej, ale również wymianę informacji on-line, monitorowanie wykonania prac oraz ich jakości, kontrolę pracochłonności oraz kosztów.


Korzyści biznesowe rozwiązania
  • poprawa sprawności procesu zarządzania zadaniami, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji zadań oraz szybką informację zwrotną o wykonanych pracach 
  • optymalizacja kosztów realizacji zadań, co przyczynia się na zwiększenie efektywności kosztowej procesu realizacji zadań, optymalizację czasów dojazdów czy zmniejszenie pracochłonności procesu
  • zarządzanie brygadami z jednego miejsca
  • aktualna i rzetelna informacja o wykonywanych zadaniach
  • zdalny dostęp pracowników do listy zadań
  • monitorowanie SLA
  • poprawa kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
  • wzrost jakości obsługi Klienta