Usługi integracyjne

Platforma integracyjna pozwala połączyć wiele systemów w jeden sprawnie działający organizm. 

Poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa są wspomagane przez różnorodne systemy informatyczne, zwykle pochodzące od wielu dostawców. Stworzenie jednolitego środowiska informatycznego możliwe jest jedynie dzięki integracji oprogramowania i systemów.

Przyjęta przez nas metodologia prowadzenia projektów integracyjnych zakłada, że wyboru rozwiązania i technologii należy dokonać na etapie analizy problemu biznesowego. Każdą integrację aplikacji czy połączenie kilku systemów rozpatrujemy pod kątem indywidualnych potrzeb klienta.

Centralne rozwiązanie zapewniające integrację aplikacji wspiera automatyczną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemami wewnętrznymi oraz umożliwia komunikację z systemami partnerów biznesowych.

Zastosowanie platformy integracyjnej umożliwia
 • połączenie dowolnej liczby systemów informatycznych
 • wymianę komunikatów między systemami w sposób ciągły
 • rozsyłanie komunikatów zgodnie z przypisanymi regułami
 • bezpieczne przesyłanie informacji poprzez zastosowanie standardowych mechanizmów szyfrowania i podpisywania komunikatów
 • katalogowanie usług (zarządzanie usługami)
 • monitorowanie usług
 • obniżenie kosztów poprzez redukcję interfejsów integracyjnych oraz możliwość ponownego wykorzystania raz zaimplementowanych usług 
Korzyści wynikające z zastosowania platformy integracyjnej
 • optymalizacja procesów biznesowych poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy istniejącymi systemami
 • poprawa pracy przedsiębiorstwa w dziedzinie zarządzania kontaktami z klientami i integracja oprogramowania z systemami partnerów biznesowych
 • szybkie wprowadzanie nowych produktów i usług
 • sprawniejsza budowa wszelkiego rodzaju systemów raportowo-analitycznych, dających rzeczywisty obraz całości przedsiębiorstwa, a w efekcie – stały dostęp do informacji zawartych w integrowanych systemach
Oferujemy kompleksowe usługi integracyjne – od doradztwa i konsultacji, poprzez projektowanie, dostawę rozwiązań i usług wdrożeniowych, po szkolenia i serwis. Wdrażamy rozwiązania i technologie pochodzące od czołowych dostawców światowych, m.in. Oracle, IBM, TIBCO, Microsoft, Sybase, Software AG. Jednocześnie zachowujemy pełną niezależność wobec producentów, dzięki czemu możemy wykonać rzetelną analizę, gwarantującą klientowi wybór optymalnej technologii.