Zarządzanie majątkiem sieciowym

System zarządzania majątkiem sieciowym jest kompleksowym, nowoczesnym rozwiązaniem dedykowanym dla przedsiębiorstw branżowych, pokrywającym procesy biznesowe związane z zarządzaniem oraz eksploatacją sieci.


Kluczem w zarządzaniu sieciami jest zapewnienie informacji o aktualnym stanie systemu (sieci, urządzeń sieciowych). Decyzje biznesowe muszą być oparte na aktualnych i spójnych danych opisujących stan majątku, pochodzących z różnych źródeł, które są dostępne w odpowiednim momencie dla wszystkich komórek organizacyjnych. Zrozumienie współzależności pomiędzy majątkiem sieciowym a jego kontekstem biznesowym jest warunkiem koniecznym do zarządzania spółką. 

Funkcjonalności systemu zarządzania majątkiem sieciowym 
 • ewidencja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
 • zdarzenia na sieci - obsługa zdarzeń awaryjnych, eksploatacyjnych i wyłączeń planowych
 • wdawanie warunków technicznych
 • uzgodnienia lokalizacyjne
 • opłaty
 • eksploatacja i remonty
 • koncepcje rozwoju sieci
 • ocena i kwalifikacja obiektów do remontu lub wymiany
 • inwestycje
 • obliczenia hydrauliczne i termodynamiczne
 • analizy 
 • niezgodność
 • gospodarka urządzeniami pomiarowymi
 • Sygnity Network Inventory Telco 
 • portal WWW – eSerwisy
 • zarządzanie brygadami
 • wozy asenizacyjne – ewidencja
 • wideoinspekcje
 • laboratorium
 • generator profili
 • system do zarządzania brygadami w terenie 
Korzyści biznesowe
 • kompleksowe zarządzanie majątkiem sieciowym i obsługą zdarzeń na sieci
 • optymalizacja zarządzania infrastrukturą sieciową
 • jednokrotna inwentaryzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań
 • aktualne i spójne dane o systemie w jednym miejscu
 • wsparcie kluczowych procesów biznesowych
 • integracja procesów biznesowych opartych na wiedzy o majątku sieciowym
 • zapewnienie aktualizacji danych o majątku sieciowym i propagacja tych zmian w całym systemie
 • zarządzanie infrastrukturą dystrybucji oraz komunikacji
 • powszechność i prostota dostępu do repozytorium danych i usług majątku sieciowego
 • optymalizacja pracy sieci
 • zapewnienie większej automatyzacji eksploatacji (system wsparcia decyzji)
 • wspieranie procesów dyspozytorskich
 • doskonalenie branżowej mapy – mechanizmy do kontroli i polepszania danych