Wymiar sprawiedliwości

Tworzymy kompleksowe rozwiązania z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych usprawniających działanie resortu sprawiedliwości. Wśród produktów przeznaczonych dla tego resortu znajdują się między innymi rozwiązania dla Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów powszechnych, prokuratur oraz służby więziennej.

 

Do najważniejszych projektów zrealizowanych ostatnio dla resortu sprawiedliwości należą: 

 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rejestr wszystkich firm działających w Polsce
 • Nowa Księga Wieczysta (NKW) 
 • Centralny Rejestr Zastawów (CRZ) – system umożliwiający prowadzenie centralnej ewidencji Zastawów Sądowych
 • System Informatyczny dla Monitora Sądowego 
 • System Wspomagania Obsługi Rozpraw (SWOR) 
 • SINUS – zintegrowany system pracy grupowej, wspierający obieg i przechowywanie dokumentów, przystosowany do pracy w sądach rejonowych i okręgowych, w wydziałach: gospodarczych, cywilnych, karnych i grodzkich
 • System Informatyczny dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej (Noe.NET)
 • Multimedialna Sala Rozpraw (MSR) 

 

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych MS, ośrodkach migracji KW, ekspozyturach Centralnej Informacji MS oraz wszystkich wydziałach ksiąg sądów rejonowych system informatyczny Nowa Księga Wieczysta (NKW). 

 

Obejmuje on:

 • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
 • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego
 • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków
 • zapewnienie podmiotom uprawnionym i obywatelom bezpośredniego dostępu poprzez Internet do aktualnych informacji o treści ksiąg wieczystych założonych i prowadzonych w systemie informatycznym

 

Świadczymy również pełen zakres usług obejmujących utrzymanie systemu NKW w Centrali oraz 359 wydziałach ksiąg wieczystych i ośrodkach migracji. Zapewniamy instalację i konfigurację środowiska technicznego wymaganego do przetwarzania systemu NKW, a także usługi serwisowe oraz szkolenie użytkowników i administratorów systemu.


Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity  

Zobacz także: