Bezpieczeństwo IT

Nasze rozwiązania chronią informacje przedsiębiorstwa i zasobów sieciowych przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, umożliwiając bezpieczną komunikację dla ruchu danych, głosu i wideo.

 

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa IT jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby klientów. Należą do nich: 

  • ochrona informacji przedsiębiorstwa i zasobów sieciowych (serwery, macierze, stacje robocze, aplikacje, bazy danych, infrastruktura sieciowa) przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • bezpieczny styk z sieciami zewnętrznymi (publiczna sieć Internet, prywatne połączenia Extranet)
  • bezpieczna komunikacja w ramach przedsiębiorstwa pomiędzy zdalnymi lokalizacjami przez sieć rozległą (WAN)
  • bezpieczny zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa dla pracowników mobilnych
  • identyfikacja i kontrola dostępu do zasobów we wnętrzu sieci lokalnej (LAN) – stacje robocze, użytkownicy, drukarki, urządzenia bezprzewodowe WiFi (w tym telefony komórkowe, PDA)
  • gościnny dostęp do sieci (przewodowego i bezprzewodowego WiFi) dla partnerów biznesowych, kontraktorów i gości

 

Wdrożenie oferowanych przez nas rozwiązań:

  • umożliwia bezpieczną komunikację dla ruchu danych, głosu i wideo
  • pozwala na bezpieczne prowadzenie działalności rozproszonej geograficznie z zapewnieniem integralności, poufności i autentyczności wymienianych danych
  • ułatwia spełnienie wymogów prawnych związanych z ochroną informacji niejawnych
  • pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich przez zapewnienie pracownikom mobilności i elastyczności w wykonywaniu ich pracy

 

W obszarze bezpieczeństwa IT zrealizowaliśmy setki projektów w przedsiębiorstwach i instytucjach działających we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Są one potwierdzeniem naszych kompetencji i skuteczności.