Centra przetwarzania danych

W centrach przetwarzania danych znajdują się najważniejsze elementy systemów teleinformatycznych przedsiębiorstw i instytucji, odpowiadające za niezakłócone funkcjonowanie sieci firmowej i szeregu ważnych aplikacji.

 

Znajdujące się w centrach przetwarzania danych serwery oraz inne urządzenia odpowiadające za niezakłócone funkcjonowanie sieci firmowej i istotnych aplikacji są najważniejszymi elementami systemu teleinformatycznego każdego przedsiębiorstwa. Poza sprzętem komputerowym centra zawierają także skomplikowane systemy zasilania, w tym zasilania awaryjnego oraz systemy klimatyzacyjne i przeciwpożarowe.

 

Centra przetwarzania danych stają się coraz bardziej istotne dla firm i instytucji z wielu powodów, m.in.: 

  • rosnącej ilości przetwarzanych informacji i potrzeby skrócenia czasu wyszukiwania danych
  • modernizacji, konsolidacji i wirtualizacji posiadanej infrastruktury informatycznej 
  • konieczności zapewnienia ciągłości biznesowej kluczowym aplikacjom, w tym ich odporności na zdarzenia losowe

 

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa i budowy centrów przetwarzania danych (CPD), w szczególności usługi implementacji platform serwerowych dla aplikacji głównych oraz systemów zapewnienia ciągłości działania środowisk IT w przedsiębiorstwach.

 

Użytkowanie centrów przetwarzania danych przynosi wiele korzyści biznesowych: 

  • szeroką dostępność aplikacji i możliwość pracy w trybie 24/7 bez przerw konserwacyjnych
  • zwiększenie wydajności na skutek równoległego przetwarzania
  • niezawodność definiowana jako brak pojedynczego punktu awarii
  • ciągłość pracy kluczowych systemów nawet po poważnych katastrofach 
  • uproszczenie zarządzania 
  • najlepsze wykorzystanie zajmowanej powierzchni oraz optymalizację kosztów zasilania i chłodzenia

 

Dostarczamy rozwiązania największych producentów sprzętu (IBM, HP, Oracle), cieszących się znakomitą renomą. Posiadamy umowy partnerskie na najwyższym poziomie autoryzacji, co gwarantuje optymalizację kosztów oraz obsługę najlepszych ekspertów.