Systemy pamięci masowych i archiwizacji danych

Oszczędna gospodarka zasobami i łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą możliwe są dzięki systemom pamięci i archiwizacji danych.

 

Systemy pamięci i archiwizacji danych korzystają z najnowszych technologii, które pozwalają na oszczędną gospodarkę zasobami i łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą. Należą do nich wirtualizacja, deduplikacja (zaawansowana kompresja danych) i tzw. thin provisioning, czyli alokowanie zasobów zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wprowadzane są także szybsze sposoby transmisji danych, po to, by przyśpieszyć pracę aplikacji i tworzenie kopii zapasowych. 

 

Wdrożenie systemów przechowywania i ochrony danych przynosi klientom wiele korzyści, w tym m.in.:

 • konsolidację zasobów
 • łatwe i scentralizowane zarządzanie całą infrastrukturą 
 • efektywne i oszczędne środowisko
 • lepsze wykorzystanie zasobów
 • odporność na awarie i ataki, czyli ciągłość działania aplikacji produkcyjnych
 • bezpieczeństwo danych
 • szybkie tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, bez zakłócania pracy baz i aplikacji 

 

Dysponujemy zespołem uznanych fachowców posiadających certyfikaty eksperckie. Wykonują oni wszelkie usługi związane z systemami przechowującymi dane. Najważniejsze wśród nich to:

 • inwentaryzacja i dokumentacja infrastruktury klienta
 • projekty rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury klienta
 • projekty centrów obliczeniowych, w tym zapasowych
 • wdrożenia
 • migracje danych
 • wirtualizacja zasobów
 • analizy i raporty
 • prognozy rozwoju i potrzeb

 

Oferowane przez nas systemy pamięci masowych i archiwizacji pochodzą od najważniejszych producentów sprzętu i oprogramowania, takich jak: EMC, HP, IBM, NetApp i Oracle.