Wytwarzanie oprogramowania dedykowanego

Usługa Software Factory umożliwia wynajęcie na potrzeby projektu kompletnych zespołów o wybranych kompetencjach i ograniczenie kosztów lokalizacji, infrastruktury technicznej, procesów rekrutacyjnych oraz licencji i komputerów.

 

Klientom korporacyjnym oferujemy usługę Software Factory. Umożliwia ona wynajęcie na potrzeby projektu IT zespołu wytwarzającego oprogramowanie. Model współpracy zakłada podział zadań projektowych między klienta a dostawcę usługi. Jako dostawca odpowiadamy za dostarczanie pracowników i zarządzanie nimi, lokalizację oraz administrowanie projektem. Klient nadzoruje prace związane z analizą biznesową i architekturą rozwiązania, koncentrując się na zarządzaniu projektem. 

 

Usługi Software Factory zapewniają wiele korzyści, m.in.: 

  • łatwość i szybkość implementacji
  • elastyczność kosztową
  • dostępność specjalistów
  • brak kosztów lokalizacji, infrastruktury technicznej, procesów rekrutacyjnych i HR oraz licencji i komputerów

 

W ramach usługi Software Factory oferujemy możliwość wynajęcia kompletnych zespołów produkcyjnych lub zespołów o wybranych kompetencjach, np.:

  • analitycy i architekci z obszaru bankowości i finansów
  • programiści i administratorzy baz danych
  • testerzy funkcjonalni i inżynierowie testów
  • administratorzy infrastruktury
  • inżynierowie wdrożeń oraz dokumentaliści

 

Nasza usługa pozwala obniżyć koszty prowadzenia projektów informatycznych przy zachowaniu pełnej kontroli nad przebiegiem prac.