Sygnity

DLACZEGO SYGNITY?

  • Jesteśmy pionierami rynku IT w Polsce – działamy od 1991 roku.
  • Powstaliśmy z połączenia Grupy ComputerLand i Grupy Emax.
  • Od 1995 roku jako jedna z pierwszych firm informatycznych jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Jesteśmy firmą doradczą IT, stąd kluczowe jest dla nas zrozumienie potrzeb i branży Klienta.
  • Klientów traktujemy jak partnerów, wspólnie planując i realizując projekty. Elastycznie reagujemy na potrzeby klientów i nie trzymamy się raz obranej ścieżki, jeśli zmiana może przyczynić się do wzmocnienia efektów biznesowych.
  • Szybko przystosowujemy się do zmieniającej się rzeczywistości, co w branży IT jest szczególnie istotne.
  • Dziś Klienci szukają doradców, którzy swoim know-how wesprą ich w procesie zmian, dostosują ich biznes do wysokich wymagań rynku oraz pomogą wyprzedzić konkurencję. Dlatego też stale doskonalimy nasze kompetencje, łącząc kilkudziesięcioletnie doświadczenie z ekspercką wiedzą oraz myśleniem strategicznym.
  • Dostarczamy nowoczesne technologie, innowacyjne usługi i produkty najwyższej jakości. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że ich biznes wspierany jest przez najnowsze osiągnięcia z dziedziny technologii.

CERTYFIKATY ISO

NASI PARTNERZY

28

lat wspieramy biznes
naszych klientów

24

lata na GPW

700

aktywnych klientów

630

aktywnych umów

MISJA I WARTOŚCI

Zrozumienie potrzeb
i branży klienta

Doświadczenie

referencje w zakresie dostarczania kompleksowych i innowacyjnych projektów

Know-how

wiedza ugruntowana wieloletnią współpracą z wiodącymi bankami, firmami oraz jednostkami administracji publicznej

Naszą misją jest wspieranie klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych i specjalizowanych usług oraz budowanie zaufania w trakcie długofalowej współpracy i partnerstwa dającego gwarancję realizacji celów biznesowych.

Kompetencje

unikalne kompetencje technologiczne
i doświadczenie naszych specjalistów

Elastyczność

dostosowywanie dostarczanych rozwiązań do konkretnych potrzeb klienta

Odpowiedzialność

efektywne rozwiązania dostarczane
z dbałością o poziom jakości

ZASADY POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SYGNITY

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy firmą obecną na polskim rynku IT nieprzerwanie od blisko 30 lat.

Filozofia pełnej koncentracji na Kliencie, decyduje o naszym sukcesie, pozwala budować zaufanie oraz długofalowe relacje. Współpracę z nimi postrzegamy jako dynamiczny proces tworzenia. Jego podstawą jest zdolność do zmian, porozumienia się w każdej sytuacji i kreatywne podejście do potrzeb i rozwiązywania problemów.

Partnerski model współpracy z naszymi Klientami wymaga dogłębnej wiedzy i rozumienia ich biznesu a jednocześnie nieustannego pogłębiania i uzupełniania wiedzy w branży IT. Dlatego też inwestujemy w edukację naszych ekspertów oraz w badania i rozwój naszych rozwiązań. Jako pionierzy polskiego rynku informatycznego dysponujemy rozległymi kompetencjami, które pozwalają nam nie tylko odpowiadać na potrzeby biznesu naszych Klientów, ale i wyprzedzać ich oczekiwania.

Postrzegamy się jako kompetentnych doradców, dlatego oferujemy pełen zakres usług informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji administracji publicznej. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania własne oraz czołowych międzynarodowych firm IT.

Realizujemy projekty od A do Z

Od doradztwa poprzez produkcję i wdrożenie po serwisowanie i outsourcing. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania, bo lubimy tworzyć nowatorskie rozwiązania.

Oferujemy pełen zakres usług IT. Wspieramy rozwój biznesu naszych klientów.

Produkcja i wdrażanie oprogramowania

Integracja infrastrukturalna oraz aplikacyjna

Doradztwo informatyczne

Inne obszary

- audyt i testowanie oprogramowania
- dostarczanie infrastruktur teleinformatycznych
- serwisowanie
- outsourcing IT

HISTORIA

2018

W dniu 27 kwietnia 2018 roku Sygnity oraz Sygnity International Sp. z o.o. podpisały z ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank Polska S.A. i obligatariuszami posiadającymi łącznie ok. 99% obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity oraz Microsoft Ireland Operations Ltd. Umowę Restrukturyzacyjną dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity.

2017

W związku z przeprowadzoną analizą skutków finansowo - księgowych oraz perspektyw realizacji kontraktów długoterminowych Spółka podjęła decyzję o ujęciu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016/2017 rezerw, odpisów oraz korekt należności niezafakturowanych związanych z realizowanymi przez Spółkę kontraktami długoterminowymi. W związku z naruszeniem warunków programu emisji obligacji z 2014 roku Spółka wypracowała oraz podpisała porozumienie ze wszystkimi obligatariuszami oraz bankami finansującymi operacyjną działalność Spółki w zakresie uzgodnienia zasad spłat zadłużenia finansowego (standstill).

2015

W 2015 roku w wyniku połączenia kompetencji spółki Max Elektronik specjalizującej się w rozwiązaniach własnych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych oraz części Sygnity, skupiającej kompetencje konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie praktycznego wykorzystania światowych rozwiązań klasy ERP, CRM, BI, BPM, ESB, SOA i ECM powstało Sygnity Business Solutions S.A.

2011

Spółka uzyskała certyfikat ISO 27001

2007

W dniu 15 lutego 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity które uchwaliło połączenie Sygnity ze spółką VBB Sp. z o. o. W dniach 14 i 15 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Emax S.A. oraz ComputerLand S.A. podjęły decyzje o fuzji obu firm oraz o zmianie nazwy dla nowopowstałego podmiotu na Sygnity S.A. 31 maja 2007 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek Sygnity i Emax.

2006

W maju 2006 roku spółki ComputerLand S.A. i Emax S.A. podpisały porozumienie dotyczące procesu połączenia obu firm.

1998

Zmienia się nazwa spółki z ComputerLand Poland S.A. na ComputerLand S.A.

1996

Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001 w zakresie produkcji i wdrażania oprogramowania, projektowania, budowy i integracji sieci komputerowych oraz świadczenia usług serwisowych.

1995

Powstaje Grupa ComputerLand. ComputerLand S.A. debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako druga spółka z branży IT.

1994

ComputerLand Poland sp. z o.o. zostaje przekształcony w spółkę akcyjną - ComputerLand Poland S.A.

1991

Scandia Computer sp. z o.o. została przekształcona w ComputerLand Poland Sp. z o.o.

ZARZĄD

Bogdan Zborowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Produkcji, ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym London Business School, ICAN Institute. Od ponad 20 lat związany z sektorem IT w Polsce.

W 1996 roku rozpoczął pracę w Bull Polska odpowiadając za rozwój sprzedaży rozwiązania ERP. Następnie kontynuował swoją drogę zawodową w IBM Polska jako przedstawiciel handlowy (1998-2002).

W latach 2002-2006 był związany z ComputerLand S.A. (obecnie Sygnity S.A.) gdzie odpowiadał za sprzedaż i współpracę z kluczowymi klientami z sektora bankowego. Od 2006 roku ponownie był związany z IBM Polska z sukcesem kształtując i realizując w tym czasie strategię sprzedażową firmy dla klientów sektora finansowego.

W latach 2011-2013 był odpowiedzialny za największych klientów IBM Polska z sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego, a także administracji publicznej i telekomunikacji.

W latach 2013-2016 Bogdan Zborowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży Sygnity S.A. Od 2014 roku do 2016 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Sygnity International Sp. z o.o. Od 2016 roku do listopada 2019 roku Bogdan Zborowski był związany z itelligence sp. z o.o. (polski oddział Grupy itelligence A.G.) jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny.

Od 2 grudnia 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

Bogdan Zborowski

Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Mariusz Jurak

Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A

Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT.

Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 roku. Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Stopniowo awansując, w ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Od 26 listopada 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Sygnity Business Solutions S.A.

Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy.

Inga Jędrzejewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Poza tym jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym i uczestnikiem ACCA, a także autorem wielu artykułów w prasie branżowej (Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Swoją karierę zawodową budowała przez 9 lat w międzynarodowej firmie Deloitte, a od prawie 8 lat jest związana z Sygnity. Inga zarządzała Biurem Finansów Sygnity, w tym od lipca 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku była kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za bardzo ważny dla Spółki proces wynegocjowania Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankami, Obligatariuszami i Microsoft. Od maja 2018 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych jest odpowiedzialna za Pion Finansowy i Administracyjny Spółki.

25 marca 2019 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Inga Jędrzejewska

Członek Zarządu ds. Finansowych

POZOSTALI CZŁONKOWIE GRUPY ZARZĄDZAJĄCEJ

Dorota Beksińska

Dyrektor Zarządzający Sektora, Sektor Public

Dorota Beksińska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filozoficznego, Kierunku socjologia, Specjalność Praca socjalna. Ukończyła również Studia podyplomowe – Ekonomia Społeczna, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. 

Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku, w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej, jako Kierownik Działu Pomocy Stacjonarnej, gdzie pracowała do 1996 roku.

Z Sygnity związana jest od 1996 roku (wówczas ComputerLand), zaczynając od roli Project Manager’a, obejmując kolejno stanowiska Zastępcy Kierownika Działu Projektów Informatycznych ComputerLand S.A. Odział w Krakowie, Zastępcy Dyrektora Projektu ds. szkoleń,  Menadżera Klienta, Dyrektora Handlowego, Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w sektorze Public.

Obecnie  pracuje jako Dyrektor Zarządzający Sektora w Sektorze Public.

Beata Drzewicz jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), studiów magisterskich, kierunku ekonomia, jak również ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo jest związana z Grupą Kapitałową Sygnity od 2001 roku, zajmując m.in. następujące stanowiska: Kierownika Biura Zarządu, Dyrektora Biura Zarządu, obecnie Dyrektora Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Sygnity. W spółkach należących do Grupy Sygnity pełniła następujące funkcje: członka Rady Nadzorczej w Sygnity Business Solutions S.A. (od listopada 2012 roku do sierpnia 2018 roku), prokurenta w Sygnity International Sp. z o.o. (od 2012 roku do 2015 roku), w UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie funkcję Członka Rady Dyrektorów (od 2012 roku do 2014 roku), w Dolnośląskiej Szkole Bankowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej (lata 2012 – 2013). Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Geomar S.A. (od 2012 roku), jak również funkcję członka Zarządu spółki Enhandel Sp. z o.o. (od 2014 roku). 1 października 2018 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Beata Drzewicz

Prokurent; Dyrektor Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego; Członek Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska

Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 roku dołączyła do ComputerLandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 roku, w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 roku w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 roku rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

RADA NADZORCZA

Składająca się z sześciu osób Rada Nadzorcza Sygnity podejmuje decyzje ważne z punktu widzenia spółki, przywiązując szczególną wagę do wypełniania misji i wizji firmy. Zmienia ją, mając na uwadze poprawianie sprawności funkcjonowania spółki. Sylwetki Członków Rady Nadzorczej prezentujemy poniżej.

Piotr Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Ukończył także kurs dla doradców inwestycyjnych i dyrektorów finansowych.

Aktualnie Pan Piotr Kwaśniewski jest Prezesem Zarządu Wikana S.A. (od 04.2019) i Polskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. (od 05.2015 ) oraz Członkiem Rad Nadzorczych spółek Biomed-Lublin S.A. (od 12.2017), Herkules S.A. (od 12.2017), Triton Development S.A. (od 02.2016).

Poprzednio Pan Piotr Kwaśniewski zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w Sanwil Holding S.A. (01.2009 – 09.2012), Sanwil Polska Sp. z o.o. (01.2009 – 09.2009), Masters S.A. (02.2008 – 02.2009), MST Deweloper Sp. z o.o. (12.2007 – 02.2009; spółka zależna od MASTERS S.A.), Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. (01.2002 – 04.2006), Lubelskim Towarzystwie Kapitałowym Sp. z o.o. (02.1997 – 04.2002).

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Pan Piotr Kwaśniewski pełnił w Herkules S.A. (05.2013 – 03.2017), Bumech S.A. (04.2013 – 10.2013), Draszba S.A. (10.2009 – 05.2017), Permedia S.A. (1999 – 2002), Lubelskich Fabrykach Wag Fawag S.A. (1998 – 2002), LZPS Protektor S.A. (2001).

W okresie 08.1996 – 01.1997 Pan Piotr Kwaśniewski pracował jako specjalista ds. operacji finansowych w Fabryce Samochodów w Lublinie, a od 04.1996 do 07.1996 pracował jako makler papierów wartościowych w Centrum Operacji Kapitałowych BH S.A.

Raimondo Eggink

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Raimondo Eggink ukończył studia matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora.

Pan Raimondo Eggink od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych Prime Car Management S.A. (od 2015), PKP Cargo S.A. (od 2015), Suwary S.A. (od 2015), AmRest Holdings SE (od 2010), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008).

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych w Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016).

Wcześniej Pan Raimondo Eggink był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 roku.

Pan Raimondo Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku, w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. Licencję doradcy inwestycyjnego Pan Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 roku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland.

Pan Raimondo Eggink opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Błażej Dowgielski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Błażej Dowgielski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych (2007-2012).

Pan Błażej Dowgielski karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku jako dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika BiznesPolska. W latach 2007-2008 pracował jako dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety Dziennik. Polska – Europa-Świat, specjalizując się m.in. w tematyce rynków kapitałowych. W latach 2009-2011 był związany jako dziennikarz z Gazetą Giełdy Parkiet.

W latach 2014-2016 Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Prezesa Zarządu EastSideCapital S.A., notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up).

Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. (2013-2014) oraz Pixel Ventures S.A. (2014-2016).

Od roku 2012 Pan Błażej Dowgielski prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług doradczych w zakresie PR oraz IR.

Od roku 2017 Pan Błażej Dowgielski pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz partnera w MakMedia Group sp. z o.o., firmie świadczącej usługi z zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego. Pan Dowgielski od 2017 roku pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Jarosław Szpryngwald

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Szpryngwald jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1996), kierunku Bankowość.

Pan Jarosław Szpryngwald karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Banku Rozwoju Eksportu na stanowisku analityka ryzyka kredytowego. W latach 1997-2002 pracował jako kontroler finansowy w Apple IMC Poland.

Od 2002 roku Pan Jarosław Szpryngwald pracował na stanowiskach kierowniczych i brał udział w projektach restrukturyzacyjnych spółek giełdowych i grup kapitałowych, takich jak PT Szeptel (aktualnie MNI), Rolmex (główny akcjonariusz grupy kapitałowej Indykpol), Grupa kapitałowa Makarony Polskie, czy Grupa kapitałowa Call Center Poland.

Pan Jarosław Szpryngwald w dotychczasowej karierze zawodowej nadzorował prace pionów finansowo-księgowych, kontrolingu, operacyjnych, technologii oraz administracyjnych.

Rafał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Rafał Wnorowski studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży dla sektora publicznego i prywatnego.

Pan Rafał Wnorowski swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W okresie od 2002 do 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j. W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.).

Od maja 2010 do sierpnia 2015 był związany z Grupą SIMPLE, gdzie jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE. Od 9 września 2015 do 12 lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing. 16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. obejmując nadzór nad obszarami: sprzedaży i marketingu, komunikacji zewnętrznej, realizacji strategii, bezpieczeństwa informacji, rozwiązań biznesowych, relacji partnerskich i inwestorskich.

Tomasz Zdunek

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Tomasz Zdunek ukończył studia prawnicze (1987 rok) oraz Studium Doradztwa Podatkowego dla prawników (2000 rok).

W latach 1989 – 1994 Pan Tomasz Zdunek pełnił funkcję Dyrektora Generalnego sieci hurtowni elektronicznych Tomtronic, następnie w latach 1994 – 1996 funkcję Prezesa Zarządu firmy Bajax i Dyrektora Handlowego HTL (producent sprzętu medycznego) – lata 1997 – 1998.

W okresie od 1998 do 2003 był właścicielem firmy LAB MASTER (import sprzętu medycznego), Prezesem spółki Controlling Robakiewicz Zdunek Sp. j. Biuro rachunkowe i kancelaria prawna (1999 – 2013).

Obecnie Pan Tomasz Zdunek pełni następujące funkcje: Prezesa Zarządu IACL Sp. z o.o. (od 2003 roku), Prezesa Zarządu E-Query Sp. z o.o. (od 2008 roku), Prezesa Zarządu Query S.A. (od 2012 roku), Prokurenta CRON Sp. z o.o. i Locon sp. z o.o. (od 2012 roku), Prezesa Zarządu Controlling Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. (od 2013 roku), Członka Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. (od 2014 roku), Członka Zarządu Lex Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o. w Krakowie (od 2015 roku), Członka Zarządu Lex Birou Despagubiri S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (od 2015 roku).

 Pan Tomasz Zdunek prowadzi również własną działalność gospodarczą Tomasz Zdunek Kancelaria Prawna (od 2009 roku).