Rada Nadzorcza

Składająca się z siedmiu osób Rada Nadzorcza Sygnity podejmuje decyzje ważne z punktu widzenia spółki, przywiązując szczególną wagę do wypełniania misji i wizji firmy. Zmienia ją, mając na uwadze poprawianie sprawności funkcjonowania spółki. Sylwetki Członków Rady Nadzorczej prezentujemy poniżej.

Paweł Zdunek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Paweł Zdunek jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Był jednym z założycieli grupy Interams i pełnił funkcję prezesa tej spółki w latach 1985-1994. Od 1995 roku związany ze spółkami CRON Sp. z o.o. i Locon Sp. z o.o. Wspomagał Zarząd CRON Sp. z o.o. pełniąc funkcję Doradcy Zarządu a następnie zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże spółki. Był również członkiem Rady Nadzorczej Locon Sp. z o.o. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. W roku 2010 objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOCON S.A. W tym samym roku został mianowany Prezesem Zarządu CRON Sp. z o.o. i sprawuje tę funkcję do dzisiaj. W latach 2011-2012 był członkiem Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release S.A. Od roku 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Simple S.A.

Raimondo Eggink

Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan Raimondo Eggink studia matematyki teoretycznej ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora. Pan Raimondo Eggink od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Prime Car Management S.A. (od 2015), PKP Cargo S.A. (od 2015), Suwary S.A. (od 2015), AmRest Holdings SE (od 2010), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015) i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016). Wcześniej Pan Raimondo Eggink był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 roku. Pan Raimondo Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku, w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. Licencję doradcy inwestycyjnego Pan Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 roku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Pan Raimondo Eggink opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Konrad Miterski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Konrad Miterski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii, Kierunek Bankowość i Finanse (1991 – 1996) oraz ukończył Advanced Management Program prowadzony przez IESE Business School, University of Navarra (2007 – 2008).

W okresie od marca 1996 r. do listopada 2013 r. Pan Konrad Miterski pełnił w ING Banku Śląskim S.A. następujące funkcje: i) członek projektu Managment Development, ii) członek zespołu ds. organizacji sieci sprzedaży korporacyjnej Banku, iii) Dyrektor Departamentu Kredytów Zwiększonego Ryzyka, odpowiedzialny za proces restrukturyzacji kredytów Banku, iv) Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych, odpowiedzialny za obsługę klientów strategicznych Banku. W 2007 roku Pan Konrad Miterski pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Następnie, w okresie od listopada 2013 r. do marca 2017 r. Prezesa Zarządu Ferrum S.A., a od listopada 2013 r. do lipca 2017 r. Dyrektora Zarządzającego Ferrum S.A. Pan Konrad Miterski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach sp. z o.o. (od marca 2001 do kwietnia 2003 r.), Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Finansowej S.A. (od czerwca 2001 r. do czerwca 2003 r.) oraz w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. (od maja 2006 r. do stycznia 2008 r.). W okresie od czerwca 2003 r. do marca 2009 r. Pan Konrad Miterski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ferrum S.A., następnie w okresie od listopada 2013 r. do marca 2017 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZKS Ferrum S.A.

Obecnie Pan Konrad Miterski pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kofibrand sp. z o.o. (od czerwca 2013 r.), Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Zagłębie S.A. (od czerwca 2013 r.) oraz członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (od lipca 2017 r.).

Rafał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Rafał Wnorowski studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży do sektora publicznego i prywatnego.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W okresie od 2002 do 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j. W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.). Od maja 2010 do sierpnia 2015 był związany z Grupą SIMPLE gdzie jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE. Od 9 września 2015 do 12 lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing. 16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. obejmując nadzór nad obszarami: sprzedaży i marketingu, komunikacji zewnętrznej, realizacji strategii, bezpieczeństwa informacji, rozwiązań biznesowych, relacji partnerskich i inwestorskich.

Tomasz Zdunek

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Tomasz Zdunek ukończył studia prawnicze (1987 rok) oraz Studium Doradztwa Podatkowego dla prawników (2000 rok). W latach 1989 – 1994 Pan Tomasz Zdunek pełnił funkcję Dyrektora Generalnego sieci hurtowni elektronicznych Tomtronic, w latach 1994 - 1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Bajax, w latach 1997 - 1998 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego HTL (producent sprzętu medycznego), w latach 1998 - 2003 był właścicielem firmy LAB MASTER (import sprzętu medycznego). W latach 1999 - 2013 był Prezesem spółki Controlling Robakiewicz Zdunek Sp. j. Biuro rachunkowe i kancelaria prawna. Obecnie pełni następujące funkcje: Prezesa Zarządu IACL Sp. z o.o. (od 2003 roku), Prezesa Zarządu E-Query Sp. z o.o. (od 2008 roku), Prezesa Zarządu Query S.A. (od 2012 roku), Prokurenta CRON Sp. z o.o. i Locon sp. z o.o. (od 2012 roku), Prezesa Zarządu Controlling Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. (od 2013 roku), Członka Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. (od 2014 roku), Członka Zarządu Lex Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o. w Krakowie (od 2015 roku), Członka Zarządu Lex Birou Despagubiri S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (od 2015 roku). Pan Tomasz Zdunek prowadzi również własną działalność gospodarczą Tomasz Zdunek Kancelaria Prawna (od 2009 roku).

Jarosław Szpryngwald

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Szpryngwald jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1996) na kierunku bankowość. Pan Jarosław Szpryngwald karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Banku Rozwoju Eksportu na stanowisku analityka ryzyka kredytowego. W latach 1997-2002 pracował jako kontroler finansowy w Apple IMC Poland. Od 2002 roku na stanowiskach kierowniczych brał udział w projektach restrukturyzacyjnych spółek giełdowych i grup kapitałowych takich jak PT Szeptel (aktualnie MNI), Rolmex (główny akcjonariusz grupy kapitałowej Indykpol), Grupa kapitałowa Makarony Polskie, czy Grupa kapitałowa Call Center Poland. Pan Jarosław Szpryngwald w dotychczasowej karierze zawodowej nadzorował prace pionów finansowo-księgowych, kontrolingu, operacyjnych, technologii oraz administracyjnych


Błażej Dowgielski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Błażej Dowgielski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych (2007-2012). Pan Błażej Dowgielski karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku jako dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika BiznesPolska. W latach 2007-2008 pracował jako dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety Dziennik. Polska – Europa-Świat, specjalizując się m.in. w tematyce rynków kapitałowych. W latach 2009-2011 był związany jako dziennikarz z Gazetą Giełdy Parkiet. W latach 2014-2016 Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Prezesa Zarządu EastSideCapital S.A., notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up). Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. (2013-2014) oraz Pixel Ventures S.A. (2014-2016). Od roku 2012 Pan Błażej Dowgielski prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług doradczych w zakresie PR oraz IR. Od roku 2017 Pan Błażej Dowgielski pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz partnera w MakMedia Group sp. z o.o.,firmie świadczącej usługi z zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego. Pan Dowgielski od 2017 roku pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity