Zarząd

Zarząd Sygnity stworzył i realizuje nową strategię rozwoju spółki. Dba o to, by wszystkie wprowadzane zmiany sprzyjały poprawie sprawności firmy oraz efektywniejszej współpracy z klientami. Jednocześnie buduje organizację sprzyjającą rozwojowi jej pracowników, opierającą się na przedsiębiorczym i kreatywnym stylu pracy. Sylwetki osób należących do Zarządu prezentujemy poniżej.

Mariusz Jurak

Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A

Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT.

Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 r. Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Stopniowo awansując, w ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy.

Inga Jędrzejewska

Członek Zarządu ds. Finansowych

Inga Jędrzejewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Fnanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing, poza tym jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym i członkiem ACCA, a także autorem wielu artykułów w prasie branżowej (Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita).

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Swoją karierę zawodową budowała przez 9 lat w międzynarodowej firmie Deloitte, a od prawie 7 lat jest zwiazna z Sygnity. Przez ostatnie 3 lata zarządzała Biurem Finansów, w tym od lipca 2017 roku do końca kwietnia br. była kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za bardzo ważny dla Spółki proces wynegocjowania Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankami, Obligatariuszami i Microsoft. Od maja 2018 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych jest odpowiedzialna z Pion Finansowy Spółki.

25 marca 2019 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.


Pozostali Członkowie Grupy Zarządzającej

Janina Korzeniewska

Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 r. dołączyła do Computerlandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 r., w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 r. w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 r. rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity