Sygnity

Usługi w zakresie doradztwa, produkcji i dostarczania rozwiązań informatycznych

Nasz Zespół świadczy usługi w zakresie doradztwa, produkcji i dostarczania rozwiązań informatycznych kompleksowo wspierających i realizujących procesy związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, analizą i udostępnianiem różnego rodzaju danych pomiarowych (energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, dane z czujników w fabrykach), dostarczania rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie na rynku bilansującym przedsiębiorstw wytwarzających energię oraz innych uczestników rynku.

Zespół dostarcza również rozwiązania do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz, ciepło dla zakładów przemysłowych oraz rozwiązanie do zarządzania efektywnością energetyczną. Wiedza ekspercka specjalistów naszego Zespołu, pozwala proponować klientom rozwiązania będące odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania na Rynku Energii i potrzeby w sektorze Przemysłowym, takie jak: centralny system informacji pomiarowych, interwencyjny program DSR, Rozwój OZE, Rynek Mocy, optymalizacja kosztów zakupu energii, optymalizacji procesów produkcji.

Zespół we współpracy z podmiotami rynku mocy, rozwija nowy produkt skierowany dla dostawców mocy. Dostawcy mocy będą wynagradzani za wypełnianie swoich zobowiązań mocowych, a jednocześnie staną się podatni na związane z nimi nowe ryzyka finansowe. Zarządzanie ryzykami poniesienia kar lub utraty korzyści za niewypełnienie obowiązku mocowego będzie wspierane przez nowe rozwiązania Sygnity dla rynku mocy.

Zespół realizuje koncepcję dostosowania swoich produktów do potrzeb Przemysłu 4.0. Rozwijanie produktów odbywa się w zakresie Internetu rzeczy IOT, zarządzania dużymi i różnorodnymi ilościami danych Big Data oraz przeniesienia procesów i usług do chmury danych.

Wybrane realizacje projektów

ENERGA – OPERATOR SA

Wdrożenie systemu pomiarowego AMS, które obejmowało usługi wdrożeniowe i integracyjne, udzielenie gwarancji oraz usługi rozwojowe i serwisowe. System AMS realizuje funkcje pozyskania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych pochodzących z ponad 310 000 liczników energii elektrycznej.

PSE SA

Migracji Systemu Informatycznego Rynku Energii SIRE na nową platformę sprzętowo–programową, budowie środowiska do zarządzania kodami źródłowymi oraz świadczeniu usług serwisu dla zmodernizowanego systemu SIRE. Zmodernizowany system SIRE działa w trybie ciągłym 24/7 i obejmuje następujące obszary: Administracja, Komunikacja, Planowanie, Pomiary, Prowadzenie Ruchu, Rozliczenie Rynku Bilansującego, Rozliczenia Rynku Technicznego, Statystyka, Wymiana Między systemowa.

PGE Dystrybucja S.A.

System Informatyczny Centralnego Systemu Obsługi Rynku Bilansującego - został wdrożony jako rozwiązanie centralne w PGE Dystrybucja S.A. i we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja. System obsługuje do 100 jednoczesnych Użytkowników i został przygotowany do obsługi 1 mln Punktów Pomiarowych.

KGHM Polska Miedź S.A.

Wdrożenie Centralnego Systemu Bilansowania i Rozliczeń Energii Elektrycznej). W zakresie zamówienia znalazły się między innymi usługi wdrożeniowe, usługi integracyjne, udzielenie gwarancji oraz świadczenie usług rozwojowych i serwisowych. Zbudowany system informatyczny realizuje między innymi funkcje pozyskania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych pochodzących z około 4 000 (czterech tysięcy) liczników energii elektrycznej w dużej mierze zintegrowanych z rejestratorami.

SSE

Wdrożenie systemu prognostycznego dla rynku energii na Słowacji.

KLUCZOWE ROZWIĄZANIA O OFERCIE
OBSZARU BIZNESOWEGO

System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami

(SOWE_EL) – Rozwiązanie zapewniające komunikację pomiędzy Krajową Dyspozycją Mocy a Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Dysponowanymi

Wymiana Informacji o Rynku Energii Uczestnika Rynku

(WIRE_UR) – Rozwiązanie niezbędne do komunikacji pomiędzy Uczestnikami Rynku a Operatorem Systemu Przesyłowego

Capacity Market

Oprogramowanie dla uczestnika rynku mocy, wspomagające m.in. procesy prowadzenia rejestru Jednostek Rynku Mocy, uczestnictwa w aukcji mocy oraz monitorowania obowiązku mocowego.

Przemysł 4.0

System do zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym

Sygnity Forecast

Oprogramowanie wspomagające proces prognozowania zapotrzebowania na energie elektryczną i paliwa gazowego oraz prognozowania produkcji

System Rozliczeń Portfela

System wspomagający prowadzenie rozliczeń na rynku bilansującym, jest elementem Sygnity Forecast.

Automated Metering System (AMS)

Rozwiązanie klasy MDM obsługujące procesy pozyskiwania, weryfikacji, analiz, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych dla innych systemów biznesowych.

Akwizycja danych z urządzeń

Oprogramowanie do zdalnych odczytów liczników

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

Polityka prywatności