Sygnity

Artykuły

Sygnity kończy rok z wysoką rentownością i rosnącym backlogiem – wyniki finansowe po 12 M 2020/21

Spółka w roku finansowym 2020/21 zanotowała 204 mln zł przychodów, poprawiając przy tym – zgodnie ze strategią – marżowość swojej działalności.

W roku obrotowym 2020/21 (tj. paź. 2020 – wrz. 2021) Sygnity osiągnęło 204 mln zł przychodów koncentrując się konsekwentnie na sprzedaży produktów i usług własnych. Jednocześnie redukcja bazy kosztowej pozwoliła na podniesienie rentowności sprzedaży z 30,4 proc. do 31,7 proc., co dało prawie 65 mln zł marży.

Na wyniki na poziomie operacyjnym oraz netto wpływ in plus miało polubowne zakończenie historycznego sporu z byłym podwykonawcą Sygnity – firmą Fast Enterprise i rozwiązanie rezerw na roszczenia i odsetki. W efekcie EBIT wyniósł 49,2 mln zł vs. 36,9 mln przed rokiem, a zysk netto 46,6 mln zł wobec 29,2 mln zł. Po znormalizowaniu wynik operacyjny ukształtowałby się na poziomie 34,9 mln, zysk netto zaś się zamknął kwotą 27,7 mln zł.

W ciągu całego minionego roku finansowego zarząd Sygnity intensywnie pracował nad zakończeniem Umowy Restrukturyzacyjnej, co udało się finalnie w trzecim kwartale tegoż okresu.

– Formalne zakończenie Umowy Restrukturyzacyjnej, którą spłaciliśmy z środków wypracowanych z działalności operacyjnej oraz z emisji obligacji, umożliwiło nam nie tylko poprawę postrzegania spółki w branży i wśród klientów, ale też powrót na rynek bankowy. Już po dacie bilansowej, podpisaliśmy umowę z BNP Paribas i  pozyskaliśmy 20 mln zł linii gwarancyjnych, co pozwoli na uwolnienie środków zamrożonych do tej pory w formie kaucyjnych zabezpieczeń kontraktowych – wyjaśnia Inga Jędrzejewska, członek zarządu ds. finansowych Sygnity.

Ostatni kwartał minionego roku obrotowego 2020/21 dał też solidne podstawy dla budowy przychodów Sygnity w roku 2021/22. 

Mimo, że bardzo restrykcyjnie podchodzimy do marżowości i miksu sprzedaży, udało nam się zwiększyć poziom kontraktacji o 21 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Oczekujmy, że nasz backlog będzie dalej rósł głównie w obszarze sprzedaży produktów i usług własnych i przełoży się wymiernie na przyszłoroczne przychody  – mówi Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity.

Brak restrykcji wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej oraz finansowanie zewnętrzne pozwoli Sygnity na sfinansowanie programu rozwojowego, w tym przede wszystkim rozwój produktów własnych .

– Za nami udany rok, kończący okres transformacji biznesu Sygnity. Wypracowany model biznesowy charakteryzujący się generowaniem wysokich poziomów gotówki, daje solidne podstawy do powrotu Spółki na ścieżkę wzrostu przychodów. Jesteśmy przekonani, że wyższa kontraktacja oraz środki przeznaczone na rozwój będą wspierać wzrost wartości Sygnity – mówi Bogdan Zborowski, prezes Sygnity.

O Sygnity

W Sygnity już od 30 lat wspieramy biznes i państwo w cyfrowej transformacji, pracując dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce. Pomagamy Klientom biznesowym wykorzystywać technologię do budowania trwałej przewagi rynkowej. Nasze rozwiązania optymalizują procesy, usprawniają zarządzanie oraz pomagają podejmować strategiczne decyzje w oparciu o dane. Wspieramy instytucje administracji publicznej w najważniejszych projektach transformacyjnych, wspólnie z nimi budując fundamenty e-państwa.

W naszych zespołach eksperci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym pracują ręka w rękę ze specjalistami IT projektując, wdrażając i utrzymując systemy, które każdego dnia usprawniają biznes naszych klientów i ułatwiają życie polskim obywatelom.