Sygnity

Transformacja cyfrowa sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego

Sygnity od 30 lat dostarcza instytucjom finansowym rozwiązania IT, które pozwalają szybko dostosowywać się do nowych regulacji prawnych, a także realizować procesy biznesowe takie, jak: sprzedaż i obsługa klienta, zarządzanie ceną i produktami, raportowanie obligatoryjne, czy obsługa rynków zagranicznych.

Regularnie rozwijamy swoją ofertę dla bankowości, wychodząc naprzeciw zmieniającym się regulacjom, trendom i potrzebom naszych klientów.

W związku z tym do swojej oferty włączyliśmy platformy umożliwiające obsługę klientów w wymiarze wielokanałowym (omnichannel). Tym samym nasze usługi Transformacji Cyfrowej stają się kompletne i adresują najważniejsze potrzeby zarówno rynku, jak i klientów.

Transformacja cyfrowa w obszarze interakcji z klientem

Transformacja cyfrowa w obszarze obsługi klienta sektora finansowego to proces łączenia i wykorzystania danych, w celu personalizacji doświadczeń. Głównym celem usprawnienia trafności komunikacji z klientem jest budowa zaufania oraz zwiększenie konwersji.

Cyfrowa transformacja bankowości

Branża usług finansowych została skonstruowana na bezpośredniej interakcji z drugim człowiekiem w oparciu o zaufanie. Wyzwaniem, z którym dzisiaj muszą zmierzyć się instytucje finansowe oraz ubezpieczeniowe, jest dalsza rozbudowa relacji z klientem za pośrednictwem technologii informatycznych. Wybrane platformy cyfrowe powinny charakteryzować się: elastycznością wdrożenia oraz możliwością adresowania komunikacji za pośrednictwem wielu kanałów cyfrowych jednocześnie.

Jak sprawić żeby zdalna obsługa klienta była bardziej efektywna? W tym celu niezbędne są narzędzia, które skutecznie, intuicyjnie i szybko wspierają rozwiązanie sprawy konsumenta tak, jak podczas wizyty w placówce bankowej. Zdalna obsługa stanowi istotę procesu transformacji cyfrowej i ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie poprzez budowanie jakościowej interakcji z konsumentem, instytucje finansowe mogą wzmacniać swoją pozycję rynkową i rozszerzać bazę klientów.

Wybrane wyzwania instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych

Pracując wspólnie z dostawcami platform cyfrowych takimi, jak Adobe, Magnolia czy Sitecore, adresujemy wyzwania, przed którymi stoją dzisiaj globalne instytucje finansowe. Do tych wyzwań należą między innymi:

 • duże wolumeny danych pochodzących z różnych źródeł, zbierane od lat, które często utrzymywane są w oddzielnych silosach
 • ograniczone możliwości analizy danych, wynikające z braku jasnej strategii cyfrowej w obszarze wykorzystania wyników przeanalizowanych danych
 • duża liczba systemów współistniejących, w tym marketingowych, analitycznych, webowych, aplikacji mobilnych, które nieefektywnie wykorzystują potencjał komunikacji z klientem w wymiarze wielokanałowym (omnichannel)
 • bariery we wprowadzaniu rozwiązań chmurowych, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność dostarczanych rozwiązań, zwłaszcza na styku systemów cyfrowych i zewnętrznej komunikacji (np. poprzez www),
 • niepełna analiza potrzeb konsumenta w kanałach zwrotnych, w tym analiza pozostawianych opinii (np. w zakresie poprawy obsługi klienta)

Oferta Sygnity

Aby zapewnić klientom banków komfortowe i spójne doświadczenia w różnych kanałach online oraz offline (omnichannel), oferujemy:

Warsztaty wymagań i analiza potrzeb cyfrowych

 • identyfikacja obszarów do transformacji cyfrowej
 • wymagane połączenia systemów informacji o kliencie
 • wypracowanie celu transformacji cyfrowej

Budowa koncepcji idealnego doświadczenia cyfrowego

 • klient nowy oraz klient istniejący
 • definiowanie ścieżki klienta (Customer Journey)
 • wypracowanie strategii do budowy dalszej konwersji

Wdrożenie koncepcji i uruchomienie przyśpieszonej konwersji

 • dopasowanie platformy interakcji z klientem w obszarze Customer Experience
 • połączenie kanałów strategii omnichannelowej
 • połączenie źródeł danych w celu zapewnienia najlepszych spersonalizowanych doświadczeń

Utrzymanie i dalszy rozwój

 • rozbudowa wdrożonego systemu CX o dodatkowe moduły, w tym: analityki ruchu, celowania marketingu, kontroli wydatków marketingowych, wyliczania opłacalności kampanii
 • integracja wdrożonego systemu z istniejącymi systemie CRM oraz ERP
 • rozwój w celu zapewnienia tak zwanego Total Experience

Platformy

Platformy cyfrowe w obszarze doświadczeń klienta (Customer Experience), to jeden z filarów, na których opieramy swoje usługi Transformacji Cyfrowej. Globalni dostawcy tych rozwiązań zostali przez nas wybrani pod kątem funkcjonalności, bezpieczeństwa, zgodności z wymaganiami RODO, skalowalności oraz łatwości wdrożenia, integracji oraz dalszego rozwoju i utrzymania.

Poznaj platformy cyfrowe naszych partnerów:

Porozmawiaj z ekspertem

Tomasz Gibas

Dyrektor Rozwoju Usług Cyfrowych

tgibas@sygnity.pl

Adam Pietrasik

Specjalista sprzedaży usług cyfrowych

AdPietrasik@sygnity.pl

 Aktualności: