Sygnity

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК

Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 з 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних та вільного перебігу таких даних, та також відхилення директиви 95/46/WE (загальний регламент про захист даних) (Dz.Urz.UE.L № 119) (далі „GDPR”) передаємо інформацію щодо Ваших персональних даних, які можемо отримати або отримуємо внаслідок користування функціями нашої інтернет-сторінки.

Адміністратор Персональних Даних

Адміністратором Ваших персональних даних є Sygnity S.A. з місцерозташуванням у Варшаві (02-797), вул. F. Klimczaka 1 (далі „Компанія”).

Контакт до Інспектора з Питань Захисту Даних

Адміністратор визначив Інспектора з питань захисту даних. Інспектором є пан Патрик Ференц. Можна зв’язатися з ним за допомогою електронної пошти: iod@sygnity.pl

Мета Опрацювання, Правова База та Період Опрацювання

 1. Мета: Отримати відповідь на поставлене запитання:
  1. щодо згаданої мети надані дані будуть опрацьовуватися з метою надання відповіді на поставлене запитання,
  2. правовою базою опрацювання даних є ст. 6 пар. 1 літ. а GDPR, тобто виражена згода,
  3. час зберігання поданих даних: від часу надання задовільної відповіді та закінчення листування, у випадку браку реакції на відповідь Компанії, не довше ніж 3 місяці;
 1. Мета: Отримання пропозиції або налагодження співпраці:
  1. подані у даному випадку дані будуть опрацьовані з метою персоналізації та представлення пропозиції або обговорення пропозиції співпраці,
  2. правовою базою опрацювання даних у даному випадку є ст. 6 пар. 1 літ. b GDPR- тобто виконання дії перед підписанням договору на вимогу особи, яка зголошується, та є ст. 6 пар. 1 літ. f – адже ми теж зацікавлені у тому, щоб представити нашу пропозицію чи розпочати співпрацю, це також наша виправдана мета, можливість представити Вам нашу пропозицію налагодження вигідної для обох Сторін співпраці;
  3. час зберігання даних у випадку відсутності зацікавлення сторін щодо налагодження будь-якої співпраці буде тривати до 6 місяців від моменту завершення контакту – протягом цього часу обидві Сторони (Ви та Компанія) зможуть знову відновити контакт, водночас зі збереженням попередніх домовленостей; У випадку налагодження співпраці, період зберігання наданих даних буде визначено окремими домовленостями між Вами та Компанією;
 1. Мета: Контакт з проханням фізичної особи, виражений іншим чином:
  1. Ви передали Ваші персональні дані іншим способом, ніж Контактна форма, на вебсторінці, в тому числі передаючи нам візитну картку, відправляючи електронного листа на загальну адресу компанії чи за допомогою телефону;;
  2. Конкретна мета контакту, яка виникає з контексту передачі даних, чи також розмови з фізичною особою, буде відповідати одній із вище вказаних меті та буде опрацьована у відповідний спосіб.

Категорії Одержувачів Персональних Даних

Дані можуть передаватися іншим суб’єктам з групи Sygnity S.A., щоб мати змогу виконати мету з якою вони були передані.

Інформація щодо Групи знаходиться у розділі „Про нас”.

Права Особи, Якої Стосуються Дані

 1. Щодо мети №1: Ви маєте право доступу до наданих даних, до спростування, видалення або обмеження опрацювання, а також до перенесення даних; Додатково у кожному випадку Ви можете забрати згоду на опрацювання Ваших даних, виражену в моменті поставлення запитання – операція не буде мати впливу на відповідність до права опрацювання, яке виконується до заперечення згоди;
 2. Щодо мети № 2: Ви маєте право доступу до наданих даних, до спростування, видалення або обмеження опрацювання, а також до перенесення даних;

Право Спротиву

Необхідно підкреслити, що Ви також маєте право зголосити спротив щодо опрацювання персональних даних щодо мети № 2, де Ваші дані опрацьовуються на підставі ст. 6 пар. 1 літ. f GDPR.

Право Внесення Скарги До Наглядового Органу

У випадку, якщо Ви вважаєте, що надані персональні дані опрацьовуються порушуючи закон, у Вас є право внести скаргу до наглядового органу.

Інформація про Необхідність Надати Дані та Наслідки Відсутності Даних

У кожній з вище зазначених цілей надання даних є повністю добровільне. Наслідком не подання даних є відсутність можливості виконання мети та контакту.

Додаткова Інформація

Під час відвідування нашої сторінки може бути зібрана додаткова інформація про Вас за допомогою файлів „cookies” – детальна інформація на цю тему знаходиться за посиланням: Політика cookies

Щоб покращити розуміння даної таблиці, ми створили для Вас „Словничок” використаних понять, які виникають з GDPR та визначені в таблиці:

 1. Адміністратор персональних даних – Адміністратором є підприємство (компанія) яка передає Вам ваші персональні дані (наприклад, ім’я, прізвище, адресу електронної пошти). Адміністратор має право користуватися Вашими персональними даними у визначених цілях, наприклад, щоб відповісти на запитання, поставлене у Контактній формі. Водночас адміністратор відповідає за їх безпеку.
 2. Інспектор Охорони Даних – це людина, яка визначена Адміністратором та має завдання спостерігати за дотримання правил GDPR. У випадку будь-яких сумнівів щодо правильності опрацювання згідно з відповідними правилами Ваших персональних даних, запрошуємо до контакту на подану адресу електронної пошти.
 3. Мета Опрацювання, Правова База Опрацювання та Період Опрацювання – правова база опрацювання випливає безпосередньо з правил GDPR, але необхідно відповідно пристосувати дані до зазначеної мети. Мета, з якою ви передаєте нам Ваші персональні дані, буде випливати з конкретних очікувань щодо нашої Компанії, наприклад, представлення пропозиції, відповідь на поставлене запитання тощо. Період Опрацювання даних – це час, протягом якого Адміністратор зберігає подані дані, щоб могти виконати поставлену мету. Передача даних з метою виконання зазначеної мети може бути передана різним чином. Потрібно взяти до уваги, що передача Ваших персональних даних водночас виражає бажання встановити контакт для визначеної мети для передачі даних.
 4. Категорії Одержувачів Персональних Даних – це інші компанії, чи треті особи, яким Адміністратор може передати Ваші персональні дані. Передача даних для цих суб’єктів може мати підставу та випливати із конкретних потреб – наприклад, Адміністратор не може самостійно відповісти на запитання або представити відповідну пропозицію, у зв’язку з чим звертається до відповідної компанії, яка допомагає відповісти Вам на поставлене запитання.
 5. Права Особи, Якої Стосуються Дані – це визначені права, які Ви маєте зв’язку з наданням даних:
  1. право доступу до даних – у будь-який момент Ви маєте право звернутися до Адміністратора з метою отримання інформації про персональні дані, якими він володіє.
  2. право спростування даних – якщо подані Вами дані змінюються, Ви можете в будь-який момент передати Адміністратору інформацію про необхідність їх виправити.
  3. право видалення даних – якщо Ви вважаєте, що Адміністратор вже не має необхідності опрацьовувати Ваші дані, Ви можете вимагати їх видалення. Потрібно пам’ятати, що у випадку здійснення Адміністратором вимоги видалити дані, він вже не зможе з Вами зв’язатися. Існують також визначені правом випадки, коли надані дані не можуть бути видалені, наприклад, Адміністратор ще не закінчив процесу, для якого вони були надані.
  4. право обмеження опрацювання – якщо виявляться пункти, визначені в ст. 18 GDPR та Ви звернетесь з вимогою до Адміністратора, щоб він обмежив опрацювання персональних даних, то внаслідок цього Адміністратор зможе також зберігати Ваші дані (можливо для використання з метою захисту від позовів) – не зможе жодним чином їх використати до моменту відмови від запиту або виникнення ситуації, яка може спричинити відхилення запиту Адміністратором – про що Адміністратор негайно Вас повідомить.
  5. право перенесення даних – у Вас є право звернутися до Адміністратора з проханням перенести дані до іншого Адміністратора, наприклад до іншої компанії, це право може бути виконане у випадку, коли дані опрацьовуються на підставі ст. 6 пар. 1, літ. a, b або ст. 9 пар. 2 літ. a GDPR. Потрібно звернути увагу, що це право може бути виконане лише тоді, коли технічні умови дозволяють Адміністратору таку операцію.
  6. право спротиву – кожна особа, якої стосуються дані опрацьовані на підставі ст. 6 пар. 1 літ. e або f має право внести спротив щодо опрацювання її персональних даних у зв’язку з її особливою ситуацією. У такому випадку Адміністратор може зупинити опрацювання наданих даних. Необхідно звернути увагу, що у випадку зацікавлення Адміністратора виправдане та відповідає правам особи, якої стосуються дані, адміністратор може відхилити спротив та далі опрацьовувати дані, після попереднього повідомлення особи, якої стосуються дані в цих випадках
 6. Право Внести Скаргу до Наглядового Органу – в кожну мить, коли ви визначите, що діяльність Адміністратора, яка безпосередньо стосується Ваших даних, порушує закон, Ви можете скласти скаргу до Уряду Захисту Персональних Даних.