Sygnity

ПРАВОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Правила користування сторінкою Sygnity

Сторінка Sygnity, як і кожен з її елементів, підлягають захисту передбаченому польським та міжнародним авторським правом, в тому числі детальні положення закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та пов’язані права (тобто Вісник законів від 2019 року, поз. 1231 з подальшими змінами), закону від 27 липня 2001 року про захист баз даних (Вісник законів №128, поз. 1402) або закон від 16 квітня 1993 року про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (тобто Вісник законів від 2019 року, поз. 1010 з подальшими змінами).

Правові застереження видавця Сторінки

 1. Видавцем інтернет-сторінки Sygnity („Сторінка”) є Sygnity SA.
 2. „SYGNITY” та всі права до Сторінки зберігаються за SYGNITY. Права до текстових, графічних елементів, фото, програм та баз даних Сторінки зберігаються за SYGNITY або відповідно за суб’єктами, чиї матеріали – базуючись на співпраці з SYGNITY – поширюються на Сторінці.

Правила користування Сторінкою

 1. Користуватися графічними, текстовими матеріалами, фото, програмами та базами даних чи іншими елементами, які знаходяться на Сторінці, не означає отримання користувачем яких-небудь прав на нематеріальну вигоду від елементів чи баз даних, які на ній знаходяться. Забороняється зокрема:
 2. i) виконання, зокрема з комерційною метою: копіювання, зміни чи передачі електронним чи будь-яким іншим чином Сторінки або її частини, а також окремих елементів чи баз даних, які знаходяться на Сторінці,
 3. ii) розповсюдження (в тому числі розповсюдження з інформаційною метою в пресі, радіо, телебаченні чи таким чином, щоб кожен мав доступ до матеріалів у вибраному місці та часі) матеріалів, опублікованих на Сторінці,

iii) завантаження змісту баз даних та повторне використання частково чи повністю – відносно якості чи кількості – частин.

 1. Користувачі можуть користуватися Сторінкою та елементами і базами даних виключно в рамках дозволеного використання, яке визначене положеннями закону про авторські права та споріднені права, а також закону про захист баз даних, при чому таке використання не може порушувати нормального користування елементами чи базами даних або загрожувати інтересам SYGNITY чи суб’єктам, чиї елементи чи бази даних – базуючись на співпраці з SYGNITY – доступні на Сторінці.
 2. Будь-яке відмінне від визначеного у даних Положеннях користування елементами та базами даних, які поширюються на Сторінці без попередньо вираженої письмової згоди SYGNITY заборонено, а порушення прав SYGNITY (чи суб’єктів, чиї елементи або бази даних – базуючись на співпраці з SYGNITY доступні на Сторінці) на елементи і бази даних які підлягають захисту, будуть нести відповідальність передбачену цивільним та кримінальним правом.
 3. Дані та інформація, які поширені на Сторінці, становлять не лише інформаційну ціль та базуються на джерелах, які SYGNITY вважає надійними та перевіреними. Зважаючи на можливість виникнення помилок чи недоліків, які спричинені подіями поза контролем SYGNITY, SYGNITY не несе відповідальності за актуальність, точність, повноту інформації доступної на Сторінці, а також за їх користь для визначених завдань користувача Сторінки.
 4. Ризик пов’язаний з правильним використанням матеріалів, в тому числі інформації, яка поширюється на Сторінці, несе користувач. SYGNITY не несе жодної відповідальності щодо користування Сторінки або третіх осіб через шкоду, безпосередню як і непряму, пов’язану з неправильним використанням або поясненням матеріалів, в тому числі інформації, яка поширюється на Сторінці, також внаслідок їх неповноти або неточності.
 5. SYGNITY не несе відповідальності через шкоду, безпосередню як і непряму, пов’язану з відсутністю доступу до Сторінки з будь-якої причини, в тому числі внаслідок діяльності інформаційних вірусів та інших програм, які можуть пошкодити правильне функціонування комп’ютера чи інших предметів, які належать користувачу.
 6. SYGNITY не має можливості постійного моніторингу випадків недозволеного розміщення посилань до Сторінки, які можуть знаходитися на інших сторінках та вебпорталах. Присутність таких посилань не означає будь-яку правову відповідальність SYGNITY, зокрема не становить доказу бізнес зв’язків SYGNITY з такими сторінками та вебпорталами та не означає, що SYGNITY не ототожнюється з заміщеним матеріалом та інформацією.
 7. Користувач Сторінки не може самостійно розміщувати на Сторінці будь-які матеріали, в тому числі інформацію. Наслідком таких дій буде відповідальність передбачена цивільним та кримінальним правом.

 

Зміни Правил

SYGNITY має право виконувати зміни змісту даних Правил в будь-який момент. Зміни діють з моменту публікації на сторінках вебпорталу.

Набирання чинності Правил

Дані Правила набирають чинності з 01.12.2011 року.