Sygnity

Система MSZ-IIP

Міська система управління – вузол Інфраструктури просторової інформації – це підтримка процесів управління міським простором з використанням геобаз даних. Система MSZ-IIP є платформою для інтеграції базових систем (так звані рішення back-office) та платформи соціальної участі (рішення front-office).

Європейський союз вимагає створення Європейської інфраструктури просторових даних (Директива INSPIRE 2007/2/WE Європейського парламенту та ради від 14 березня 2007 року, яка визначає інфраструктуру просторової інформації у Європейській спільноті) на всіх адміністраційних рівнях.

З квітня 2010 року зобов’язує закон про Інфраструктуру просторової інформації, який, згідно з європейським правом, впроваджує рішення GIS в польській Публічній адміністрації. Система MSZ-IIP відповідає на ці вимоги на рівні адміністрації самоврядування.

Основні характеристики системи – це:

Створення вузла інфраструктури просторової інформації

відповідно до вимог директиви INSPIRE, як система, що дозволяє взаємно змінювати та надавати доступ до геопросторової інформації у рамах організаційних одиниць самоврядування та урядової адміністрації, або наукових відділень чи автоматизування вибраних процесів, які стосуються контактів з клієнтами – мешканцями, відділеннями економіки, науки тощо.

Створення системних сервісів у галузях з зовнішніми характеристиками,

які підтримують обслуговування окремих публічних завдань Міста (наприклад: проведення та обслуговування справ, які стосуються Місцевих планів управління простором, реєстри пов’язані з Охороною середовища, Реєстр власності міст/районів/областей, проведення реєстрів дозволів на будування, внесків та рішень архітектури та будови, модуль Громадянських справ та багатьох інших, а також доступні за допомогою веб-браузера геопортали (такі як портал обслуговування громадян, портал інвестора, портал спорту та туризму тощо).

Організація та систематизування інформації

базуючись на місцевих чинниках – інтегрує опис подій та об’єктів з положенням в географічному просторі міста, також надаючи інструменти зображення даних, їх аналізу, пояснень, та в результаті – їх краще розуміння.

Поділ користувачів системи на дві групи:

  • Внутрішні користувачі : працівники Міських урядів та працівники організаційних відділень міста, які мають доступ до повного обсягу функцій та даних системи (back office)
  • Зовнішні користувачі : наукові, навчальні, суспільні, економічні, громадські заклади, що користуються елементами системи, які є в доступі без обмежень (front office)

ПЕРЕВАГИ В БІЗНЕСІ

Надання зінтегрованих геопросторових даних

разом із системами, які дають можливість їх поширити, змінити, актуалізувати та аналізувати на окремих робочих місцях, що допомагає зросту продуктивності та ефективності, а також якості прийнятих рішень, базованих на правильних та актуальних даних.

Інтеграція посилань системи геопросторових баз даних

з іншими важливими, з точки зору потреб користувачів, зібраними інформаціями для легкої адаптації до змін в потребах.

Зменшення коштів актуалізації та обробки даних

Покращення контакту з клієнтами,

мешканцями, громадянами.

Покращення процесів реалізації громадських завдань

за допомогою розширення обсягу послуг, які надаються електронним способом.

logo

Sygnity S.A.

Centrum Biznesowe Royal Wilanów

ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

тел. (+48 22) 290 88 00
факс (+48 22) 290 88 01
е-mail: biuro@sygnity.pl

КОНТАКТНА ФОРМА

Маєш запитання?
Зв’яжися з нами.

Щоб отримати більше інформації щодо правил обробки зібраних персональних даних, перейдіть за посиланням:

Політика конфіденційності