Zarząd

Zarząd Sygnity stworzył i realizuje nową strategię rozwoju spółki. Dba o to, by wszystkie wprowadzane zmiany sprzyjały poprawie sprawności firmy oraz efektywniejszej współpracy z klientami. Jednocześnie buduje organizację sprzyjającą rozwojowi jej pracowników, opierającą się na przedsiębiorczym i kreatywnym stylu pracy. Sylwetki osób należących do Zarządu prezentujemy poniżej.

Roman Durka

Wiceprezes Zarządu

Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia MBA w London School of Economics and Political Science.

Od ponad trzydziestu lat związany z sektorem nowych technologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o., z którym był związany do 1991 roku. W latach 1991-1997 pracował dla IBM Polska Sp. z o.o., gdzie kolejno pełnił funkcje kierownicze: Dyrektora Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach 1997 – 2006 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym polskiego oddziału firmy Dell. W latach 2006-2007 jako Prezes Zarządu tworzył polski oddział spółki Clearwire. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Sun Microsystems. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nortel Networks Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był Prezesem Zarządu Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. W 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Runicom S.A. Od 2012 roku w randze Prezesa Zarządu kierował polskim oddziałem Kapsch BusinesssCom.

1 kwietnia 2015 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Sygnity.

Mariusz Jurak

Członek Zarządu Sygnity S.A

Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT.

Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 r. Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Stopniowo awansując, w ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów działu dla Sygnity z Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy.

Pozostali Członkowie Grupy Zarządzającej

Patryk Choroś

Wiceprezes Zarządu Sygnity International Sp. z o.o.

Patryk Choroś studiował na Politechnice Warszawskiej kierunek Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Posiada również tytuł Certified Business Intelligence Professional – Business Analytics oraz Certified Data Professional.

Doświadczenie w zakresie zagadnień Business Intelligence zdobywa od 2004 roku początkowo kierując projektami wdrożeń hurtowni danych w sektorze telekomunikacyjnym oraz finansowym. W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za ponad 100 osobowy zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix rozwijając ofertę analityczną na nowe rynki (ubezpieczenia, utilities) oraz o nowe obszary kompetencyjne (budżetowanie i planowanie, wizualizacja). Przez ostatnie 5 lat pracował w SAS Institute, realizując szereg zadań od prowadzenia sprzedaży do sektora przemysłowego i publicznego po rozwój sieci partnerskiej. Równolegle zajmował się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS Institute i odpowiadał za pozycjonowanie technologii SAS na rynku.

Od 1 lutego 2017 roku odpowiada za nowopowstały dział Business Intelligence & Data Science w Sygnity S.A. Równocześnie został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sygnity International Sp. z o.o.Lidia Kłosowska

Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Partnerskich

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami z obszarów marketingu i sprzedaży na stanowiskach starszego kierownika marki, od 2004 roku dyrektora marketingu i trade marketingu w międzynarodowych korporacjach: Philip Morris i Pernod Ricard (Wyborowa SA). W latach 2009-2012 w Pernod Ricard była również odpowiedzialna w za komunikację i PR korporacyjny, strategię CSR oraz za dział wspierający marketing w obszarach edukacji na temat produktów i sponsoringu jako Dyrektor ds. Komunikacji.

Ma duże doświadczenie w budowaniu silnych i zmotywowanych zespołów, a także w budowaniu marek z  różnych segmentów – od ekonomicznego po segment premium.

Z Sygnity S.A. była związana przez prawie 9 miesięcy na przełomie 2012-2013 roku w roli dyrektora PR i IR oraz Marketingu B2B jako zewnętrzny konsultant z ramienia Agencji PR - RC2. W tym czasie zbudowała nową strukturę działu, strategię marketingu B2B oraz komunikacji, a także zarządzała wszystkimi działaniami komunikacyjnymi oraz kryzysowymi spółki.

Ostatnio pracowała, jako dyrektor ds. marketingu w Eurolot SA, gdzie restrukturyzowała dział marketingu oraz zrealizowała kompleksową kampanię wizerunkową, promującą nową ofertę przewoźnika lotniczego. 

Od 1 sierpnia 2014 roku ponownie zatrudniona w Sygnity S.A. na stanowisku Dyrektora Marketingu.

Janina Korzeniewska

Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 r. dołączyła do Computerlandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 r., w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 r. w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 r. rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Aneta Lachowicz

Prezes Zarządu GEOMAR S.A.

Aneta Lachowicz posiada tytuł magistra w zakresie Systemów Informacyjnych Zarządzania na kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Szczecińskiego oraz magistra z zakresu rachunkowości na kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania i Zarządzania Projektami UE oraz posiadaczka tytuł MBA uzyskanego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w obszarze finansów i rachunkowości. Karierę rozpoczęła w Kancelarii Biegłych Rewidentów PROFIT Sp. z o.o., następnie zasilając szeregi kadry menadżerskiej w firmach z sektora stalowego i budowlanego. W kolejnych latach odpowiedzialna była za finanse w spółce należącej do Grupy Kapitałowej LUXMED.

W spółce GEOMAR zatrudniona od stycznia 2012 roku najpierw na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego, następnie Wiceprezesa ds. Finansowych. Od 6 października 2014 roku powołana na stanowisko Prezesa Zarządu.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity