Zarząd

Zarząd Sygnity stworzył i realizuje nową strategię rozwoju spółki. Dba o to, by wszystkie wprowadzane zmiany sprzyjały poprawie sprawności firmy oraz efektywniejszej współpracy z klientami. Jednocześnie buduje organizację sprzyjającą rozwojowi jej pracowników, opierającą się na przedsiębiorczym i kreatywnym stylu pracy. Sylwetki osób należących do Zarządu prezentujemy poniżej.

Mariusz Nowak

P.O. Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Mariusz Nowak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, sieci handlowych, firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych i urzędów administracji centralnej.

W latach 2004 – 2015 był związany ze spółką Infovide – Matrix S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: Dyrektora Grup Kompetencyjnych, Partnera odpowiedzialnego za sektor bankowości i ubezpieczeń, a od 2013 roku również funkcję Członka Zarządu. W latach 2008 – 2011 oraz 2014 – 2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej CTPartners S.A. W 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółek Exorigo - Upos sp. z o.o. oraz Exorigo Financial Services sp. z o.o., w których od stycznia 2017 roku pełnił funkcję Członka Zarządu.

1 lipca 2017 roku dołączył do Sygnity jako Członek Zarządu odpowiedzialny za Sektor Utilities i General Business w zakresie realizacji i sprzedaży.

Piotr Wierzbicki

Członek Zarządu ds. Finansowych

Pan Piotr Wierzbicki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie obronił pracę magisterską z międzynarodowych rynków kapitałowych, a także uczestnikiem Business Programs for Top Executieves organizowanych przez IMD w Lozannie.

Pan Piotr Wierzbicki rozpoczął swoją karierę zawodową w roku 1991 w Dumas West & Co, firmie stowarzyszonej z koncernem telekomunikacyjnym US West, gdzie odpowiadał za operacje firmy na terenie Polski. W latach 1993-1996 był konsultantem w dziale audytu i doradztwa biznesowego polskiego oddziału Price Waterhouse i prowadził projekty z obszarów due diligence, restrukturyzacji oraz audytu dla korporacji międzynarodowych. W latach 1996-2008 pracował w Sun Microsystems Polska, najpierw jako Prokurent oraz CFO, a następnie (od 2002 roku) jako Prezes Zarządu. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Vice-Prezesa zarządu ds. Finansowych w Sygnity SA oraz członka rad nadzorczych w spółkach zależnych Winuel S.A., Polsoft Sp. z o.o. oraz Sygnity Technology Sp. z o.o. W roku 2011 Pan Piotr Wierzbicki dołączył do zespołu zarządzającego regionem EMEA EAST globalnej korporacji technologicznej EMC, gdzie piastował funkcje: Regional Director Sales Strategy oraz równolegle p.o. dyrektora generalnego w polskim oddziale spółki. W ostatnich latach Pan Piotr Wierzbicki jest aktywny także jako inwestor oraz doradca wspierający start-up’y technologiczne. Od roku 2013 jest operacyjnie i inwestycyjnie związany z firmą Yieldplanet S.A. a od roku 2014 zasiada w jej zarządzie. Yieldplanet S.A. jest dostawcą oprogramowania oraz usług dla branży hotelarskiej i obsługuje ponad 10,000 obiektów na całym świecie.

Mariusz Jurak

Członek Zarządu Sygnity S.A

Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT.

Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 r. Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Stopniowo awansując, w ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów działu dla Sygnity z Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy.

Tomasz Kozdryk

Członek Zarządu Sygnity S.A.

Tomasz Kozdryk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału SiMR. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania sprzedażą oraz rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi.

Z branżą IT jest związany od lat 90. W latach 1995–2002 zajmował kierownicze stanowiska w zakresie sprzedaży w spółkach Apexim, Siemens, ITEA Polska. W latach 2002–2004 pracował w spółce Siemens jako Szef Działu Sprzedaży, gdzie odpowiadał m.in. za sprzedaż systemów klasy ERP oraz projektów outsourcingowych. W latach 2004–2006 pracował w Oracle Polska, gdzie odpowiadał za sprzedaż oprogramowania dla kluczowych klientów,. W latach 2006–2009 pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego oraz Członka Zarządu polskiego oddziału Unisys Corporation wzmacniając obecność firmy w sektorach ochrony zdrowia oraz samorządów. W 2009 r. dołączył do polskiego zespołu Microsoft, gdzie początkowo objął zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż w Sektorze Publicznym, a następnie (do 2013 r.) pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego. W latach 2014-2017 był Dyrektorem Sprzedaży dla Sektora Publicznego w Oracle Polska.

12 czerwca 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu w Sygnity S.A.

Pozostali Członkowie Grupy Zarządzającej

Janina Korzeniewska

Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 r. dołączyła do Computerlandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 r., w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 r. w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 r. rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Aneta Lachowicz

Prezes Zarządu GEOMAR S.A.

Aneta Lachowicz posiada tytuł magistra w zakresie Systemów Informacyjnych Zarządzania na kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Szczecińskiego oraz magistra z zakresu rachunkowości na kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania i Zarządzania Projektami UE oraz posiadaczka tytuł MBA uzyskanego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w obszarze finansów i rachunkowości. Karierę rozpoczęła w Kancelarii Biegłych Rewidentów PROFIT Sp. z o.o., następnie zasilając szeregi kadry menadżerskiej w firmach z sektora stalowego i budowlanego. W kolejnych latach odpowiedzialna była za finanse w spółce należącej do Grupy Kapitałowej LUXMED.

W spółce GEOMAR zatrudniona od stycznia 2012 roku najpierw na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego, następnie Wiceprezesa ds. Finansowych. Od 6 października 2014 roku powołana na stanowisko Prezesa Zarządu.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity