Sygnity

Kim jesteśmy

Jesteśmy sprawdzonym wieloletnim partnerem dla organizacji publicznych i prywatnych

Przez ostatnie 30 lat aktywnie uczestniczymy w cyfrowej transformacji polskiej gospodarki i administracji publicznej.
Dzięki temu doświadczeniu i głębokiemu zrozumieniu technologii i procesów biznesowych, jesteśmy wiarygodnym partnerem na nowe czasy dla instytucji publicznych i prywatnych.

Naszym głównym zakresem działalności jest produkcja, wdrażanie oraz serwisowanie oprogramowania, integracja infrastrukturalna i aplikacyjna oraz doradztwo IT.

Wierzymy, że w szybko zmieniającym się otoczeniu nasi klienci zasługują na znacznie więcej niż tylko narzędzia IT. Każdego dnia pomagamy im wykorzystywać technologię do budowania zarówno trwałej przewagi konkurencyjnej, jak i solidnych fundamentów e-państwa.

Od  2022 r. jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Total Specific Solutions (TSS),  czołowego dostawcy oprogramowania dla rynków wertykalnych na świecie. Jako platforma rozwoju akwizycyjnego TSS w tej części Europy stawiamy na budowę grupy niezależnych podmiotów, dostarczających autorskie oprogramowanie, które wspiera krytyczne procesy biznesowe prowadzone przez naszych klientów.

Projekty realizujemy kompleksowo

Doradztwo – produkcja – wdrożenia – serwisowanie – outsourcing

30

lat na rynku

26

lat na GPW

400+

bieżących projektów

700

wysokiej klasy specjalistów

Misja i wartości

Kompetencje

Łączymy wiedzę biznesową, branżową i technologiczną.

Doświadczenie

Pracujemy dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.

Elastyczność

Dostosowujemy rozwiązania do konkretnych potrzeb klientów.

Odpowiedzialność

Wdrażamy i utrzymujemy systemy kluczowe dla biznesu i państwa.

O TSS

Total Specific Solutions to międzynarodowa grupa spółek informatycznych, która dostarcza i rozwija krytyczne oprogramowanie dla rynków wertykalnych.

Spółki wchodzące w skład TSS działają w obszarach ochrony zdrowia, administracji państwowej (w tym administracji centralnej i samorządowej), branży finansowej, nieruchomości, edukacji, handlu detalicznego i wielu innych. TSS w Europie zatrudnia ponad 5000 specjalistów, tworzących i utrzymujących inteligentne, przyjazne użytkownikowi i efektywne rozwiązania dla swoich klientów.

TSS jako część Topicus.com Inc., spółki publicznej notowanej na kanadyjskiej TSX Venture Exchange, należy do ekosystemu stworzonego ponad 30 lat temu przez Constellation Software Inc. (CSI).

Filozofia CSI to połączenie rozwoju organicznego ze wzrostem poprzez akwizycje, co na przestrzeni lat zaowocowało zbudowaniem międzynarodowej grupy kilkuset niezależnie zarządzanych spółek informatycznych oraz wygenerowaniem ponadprzeciętnych zwrotów dla swoich inwestorów.

Historia

Zarząd

Maciej Różycki jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Berlin School of Economics and Law. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ”tajne”.

Maciej Różycki pełnił funkcję Portfolio Managera w TSS Europe B.V., gdzie od 2020 roku odpowiadał za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji oraz integrację przejętych spółek z Grupą. Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Value Quest. Z ramienia funduszu zasiadał m.in. w zarządzie TTcomm SA – polskiego dostawcy usług satelitarnych, odpowiadając za restrukturyzację operacyjno-finansową oraz wyjście z inwestycji. Wcześniej w latach 2011-2015, jako Manager Inwestycyjny w Warsaw Equity Group, odpowiadał za realizację transakcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi funduszu. W okresie 2008-2011 jako analityk inwestycyjny w Trigon Domu Maklerskim pracował dla spółek z branży TMT. Od 23 lutego 2021 roku Maciej Różycki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple S.A.

Z dniem 16 maja 2022 roku został powołany do Zarządu Sygnity jako Prezes Zarządu.

Maciej Różycki

Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Mariusz Jurak

Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.

Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT.

Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand S.A. (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 roku. Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy odpowiadając przez niemal 16 lat za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z klientami z tego sektora. Awansując zajmował kolejne kluczowe stanowiska w Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Z dniem 19 maja 2017 roku został powołany do Zarządu Sygnity jako Członek Zarządu, od 25 marca 2019 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Sektor Bankowo-Finansowy, Sektor Publiczny (od grudnia 2019 roku) oraz Sektor Utilities (od stycznia 2022 roku).

Od 26 listopada 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Sygnity Business Solutions S.A. (od 12 lipca 2019 roku Członek Rady Nadzorczej spółki Sygnity Business Solutions S.A.)

Monika Zientarska jest absolwentką kierunku ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, ukończyła również Studia Podyplomowe na Politechnice Łódzkiej z zakresu Controllingu kosztów i wyniku finansowego oraz Studia Podyplomowe z zakresu MSSF w Szkole Głównej Handlowej prowadzone we współpracy z EY of Business. Posiada również kwalifikacje zawodowe
w obrębie zawodu kierownika biura rachunkowego potwierdzone przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce.

Monika Zientarska posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów
i kontrolingu, w tym 15-letnie w branży IT. Swoją karierę zawodową budowała w międzynarodowych korporacjach, takich jak Ferrero, Nestle Waters i Alcatel-Lucent. Do Sygnity dołączyła 12 lat temu jako członek zespołu odpowiedzialnego za budowę kontrolingu biznesowego i nadzorowała dwa największe sektory działalności Spółki. Była członkiem zespołów pracujących przy kluczowych projektach finansowych Spółki, takich jak proces restrukturyzacji czy pozyskanie refinansowania. Od lipca 2018 roku jako Dyrektor ds. Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej zarządza działem finansowo-podatkowym oraz sprawozdawczością giełdową.

Z dniem 1 września 2023 roku została powołana do Zarządu Sygnity jako Członek Zarządu ds. Finansowych.

Monika Zientarska

Członek Zarządu ds. Finansowych

Pozostali członkowie grupy zarządzającej

Dorota Beksińska

Dyrektor Zarządzający Sektora, Sektor Public

Dorota Beksińska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filozoficznego, Kierunku socjologia, Specjalność Praca socjalna. Ukończyła również Studia podyplomowe – Ekonomia Społeczna, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. 

Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku, w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej, jako Kierownik Działu Pomocy Stacjonarnej, gdzie pracowała do 1996 roku.

Z Sygnity związana jest od 1996 roku (wówczas ComputerLand), zaczynając od roli Project Manager’a, obejmując kolejno stanowiska Zastępcy Kierownika Działu Projektów Informatycznych ComputerLand S.A. Odział w Krakowie, Zastępcy Dyrektora Projektu ds. szkoleń,  Menadżera Klienta, Dyrektora Handlowego, Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w sektorze Public.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Sektora Public.

Beata Drzewicz jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), studiów magisterskich, kierunku ekonomia, jak również ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo jest związana z Grupą Kapitałową Sygnity od 2001 roku, zajmując m.in. następujące stanowiska: Kierownika Biura Zarządu, Dyrektora Biura Zarządu, obecnie Dyrektora Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Sygnity. W spółkach należących do Grupy Sygnity pełniła następujące funkcje: członka Rady Nadzorczej w Sygnity Business Solutions S.A. (od listopada 2012 roku do sierpnia 2018 roku), członka Rady Nadzorczej Geomar S.A. (od 2012 roku do 2020 roku), Członka Zarządu Enhandel Sp. z o.o. (od 2014 roku do 2023 roku), prokurenta w Sygnity International Sp. z o.o. (od 2012 roku do 2015 roku), w UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie funkcję Członka Rady Dyrektorów (od 2012 roku do 2014 roku), w Dolnośląskiej Szkole Bankowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej (lata 2012 – 2013). Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (od 1 października 2018 roku) oraz Członka Rady Nadzorczej Sygnity Holding International Sp. z o.o. (od 2023 roku).

Beata Drzewicz

Prokurent; Dyrektor Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego; Członek Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Adam Larysz

Dyrektor Zarządzający Sektora Utilities.

Adam Larysz jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz programu rozwojowego “Management” w ICAN Institute i Harvard Business School. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania firmami IT, leadership, sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT. Jest ekspertem ds. rozwiązań IT dla sektora energetycznego i utilities oraz współautorem szeregu artykułów i koncepcji rozwiązań IT dla Rynku Energii i Rynku Mocy.

Z Grupą Sygnity jest związany od 2003 roku (wówczas ComputerLand S.A. oraz Winuel S.A.) pełniąc funkcje koordynatora części największego w Polsce wdrożenia IT oraz architekta rozwiązań. Następnie pracował jako architekt rozwiązań kluczowych wdrożeń IT w polskiej energetyce, kilkukrotnie wyróżnianych w konkursie “najciekawszych z najlepszych wdrożeń w przemyśle”. Od 10 lat nadzoruje strategiczne projekty z poziomu Komitetów Sterujących, specjalizując się w kompleksowych wdrożeniach dla nowych Klientów. Od 2013 roku pełnił rolę Dyrektora Obszaru Biznesowego Zarządzania Majątkiem a w kolejnych latach rozwijał pozostałe funkcje i obszary biznesowe sektora Utilities. 

Od 1 października 2022 pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Sektora Utilities.

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 roku dołączyła do ComputerLandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 roku, w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 roku w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 roku rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Janina Korzeniewska

Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Rada nadzorcza

Ivo van den Heuvel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ivo van den Heuvel pełni funkcję Dyrektora Generalnego TSS na Europę Środkowo-Wschodnią. Od 2004 roku jest
zaangażowany w działalność firm softwarowych. Do TSS dołączył w 2007 roku, gdzie pełnił różne
funkcje finansowe w różnych jednostkach biznesowych TSS. Od 2018 roku był aktywnie zaangażowany
w rozszerzanie zasięgu TSS w różnych regionach geograficznych. Od 2022 roku jako Dyrektor
Generalny odpowiada za dalszy rozwój działalności TSS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Pan Ivo van den Heuvel studiował na University of Technology w Eindhoven i uzyskał w 2003 roku
tytuł Magistra Inżynierii Przemysłowej i Nauk o Zarządzaniu (Industrial Engineering and Management
Science). W 2016 roku uzyskał certyfikat CMA (Certified Management Accountant).

Ramon Zanders

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Ramon Zanders jest Dyrektorem Zarządzającym w Topicus.com oraz CEO jej spółki zależnej Total Specific Solutions (TSS), gdzie od 2014 roku odpowiada za działalność operacyjną i inwestycyjną grupy w Holandii, Skandynawii, regionach DACH oraz CEE.

Wcześniej, w latach 2011-2014 jako General Manager w TSS odpowiadał m.in. za dynamiczny rozwój rumuńskiej spółki Yonder. Przed dołączeniem do TSS w 2011 roku pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w spółkach softwarowych i konsultingowych w Holandii, USA oraz Tajlandii.

Ioana Corutiu

Członek Rady Nadzorczej

Pani Ioana Corutiu jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Babes Bolyai w Cluj Napoca (Rumunia), gdzie uzyskała tytuł magistra w dziedzinie bankowości i rynków giełdowych. Posiada dyplom EMBA Uniwersytetu w Hull w Wielkiej Brytanii. Ukończyła kilka certyfikowanych szkoleń z zakresu wyceny finansowej i mentoringu biznesowego.

Przez ponad 8 lat pracowała jako Dyrektor Finansowy w Yonder, części TSS, która jest firmą świadczącą profesjonalne usługi IT, zatrudniającą ponad 350 programistów w Cluj Napoca w Rumunii. W tym okresie zaprojektowała efektywną i sprawną funkcję finansową wspierającą skalowalność biznesu w różnych opcjach strategicznych, z koncentracją na zarządzaniu korporacyjnym, strategii ekonomicznej oraz prognozowaniu jako obszarami odpowiedzialnymi za utrzymanie przez organizację stałego wzrostu przychodów poprzez monitorowanie prognoz branżowych, poprawę budżetów oraz dostosowywanie strategii marketingowych. Jako członek zespołu kierowniczego opracowywała strategie i plany finansowe wspierające realizację celów firmy. W 2015 roku dołączyła do zespołu kierownictwa finansowego TSS, aktywnie angażując się w projekty due diligence oraz M&A spółek
VMS w Europie. Przeprowadziła ponad 25 projektów due diligence w Szwecji, Finlandii i Europie Środkowo-Wschodniej i z sukcesem zarządzała w okresie 5 lat przejęciem i integracją 11 firm, jak również zbudowała organizację w dwóch krajach w celu przyszłej skalowalności. Od 2021 roku pełni rolę Dyrektora Finansowego TSS, robiąc kolejny krok w kierunku rozbudowy regionalnej strategii rozwoju grupy poprzez transformację finansową i biznesową w celu przyspieszenia wzrostu z wykorzystaniem efektywnego kapitału. Jest odpowiedzialna za formułowanie skutecznych i stabilnych strategii finansowych.

Raimondo Eggink

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Raimondo Eggink ukończył studia matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora. Pan Raimondo Eggink od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym.

Pan Raimondo Eggink zasiada jednocześnie w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Skarbiec Holding S.A. (od 2017), Sygnity S.A. (od 2016), Suwary S.A. (od 2015) i PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016), AmRest Holdings SE (2010-2016), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (2009-2019), PKP Cargo S.A. (2015-2019), Prime Car Management S.A. (2015-2020).

We wcześniejszym okresie Pan Raimondo Eggink był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 roku. Pan Raimondo Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku, w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w
Polsce firmy zarządzającej aktywami. Licencję doradcy inwestycyjnego zdobył w marcu 1995 roku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland.

Pan Raimondo Eggink opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Na ósmej „Konferencji Rada Nadzorcza” w Dąbrowie Górniczej otrzymał tytuł „Człowiek Corporate Governance 2018”.

Lucas de Ponte

Członek Rady Nadzorczej

Dr Lucas de Ponte od stycznia 2021 roku jest Dyrektorem Działu Prawnego w TSS Europe B.V. Od października 2021 roku pełni również funkcję Członka Zarządu Forsikringens Data Center A/S z siedzibą w Ballerup, Dania. W latach 2018 – 2020 pełnił funkcję Senior Legal Counsel M&A w Körber AG (globalna grupa technologiczna z siedzibą w Hamburgu). W latach 2015 – 2016 w SEAT, S.A. i Volkswagen-Audi España, S.A., spółkach zależnych Volkswagen AG odpowiadał za zarządzanie kryzysowe, spory sądowe, sprawy cywilne i administracyjne. Równocześnie jako adwokat w Cuatrecasas (hiszpańska firma prawnicza) doradzał firmom z regionu DACH w zakresie transakcji M&A, finansowania i restrukturyzacji. W okresie 2013 – 2014 pełnił również funkcję prawnika w Gleiss Lutz (niemiecka kancelaria prawna) w zakresie transakcji M&A oraz spraw korporacyjnych. 

Dr Lucas de Ponte ukończył w 2010 roku studia na Uniwersytecie w Trewirze, Niemcy, uzyskując tytuł magistra prawa ze specjalizacją w zakresie prawa korporacyjnego. W 2013 roku został dopuszczony do wykonywania zawodu w Niemczech po odbyciu dwuletniej aplikacji adwokackiej (Referendariat) w Wyższym Sądzie Okręgowym w Berlinie. W 2015 roku został również dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Hiszpanii po egzaminie państwowym w Ministerstwie Sprawiedliwości w Madrycie, Hiszpania. W 2022 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw w świetle prawa Niemiec, Hiszpanii i Unii Europejskiej, pod kierunkiem prof. dr Christopha G. Paulusa, LLM (Berkeley) na Alexander von Humboldt University of Berlin.

Rafał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Pan Rafał Wnorowski studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Doskonalił umiejętności menadżerskie w ICAN Institute Harvard BR w ramach programu Personal Leadership Academy. Ukończył szereg szkoleń w zakresie zarządzania.

Pan Rafał Wnorowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją i prowadzenia kluczowych projektów. Jest ekspertem w sprzedaży dla sektora publicznego i prywatnego. Pan Rafał Wnorowski swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Departamencie Sprzedaży. W okresie od 2002 do 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j. W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Handlowym Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.). Od 2010 do 2015 był związany z Grupą SIMPLE, gdzie jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE. Od września 2015 do lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing. 16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. obejmując nadzór nad wizją i strategią Grupy Simple oraz obszarami: sprzedaży i marketingu, komunikacji zewnętrznej, bezpieczeństwa informacji, rozwiązań biznesowych, relacji partnerskich i inwestorskich. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej EQ System.

Przemysław Aleksander Schmidt

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Przemysław Schmidt ukończył z wyróżnieniem w 1987 r. Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski i radcowski. W latach 1991-1992, w ramach programu Fulbrighta, studiował w Hastings College of the Law (University of California). Ukończył programy podyplomowe na Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). Odbył szereg szkoleń z zakresu finansów, strategii i psychologii biznesu oraz jest autorem szeregu publikacji na tematy związane z gospodarką. Pan Przemysław jest także ceryfikowanym executive coachem (INSEAD).

 

Pan Przemysław Schmidt rozpoczął karierę jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-1992) oraz jako radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-1995). W latach 1995 – 1996 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO, a w latach 1997 – 2000 funkcję Wiceprezesa amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. – największego
operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ oraz funkcję Prezesa Wizji TV (w ramach grupy kapitałowej).

W latach 2001-2013 pełnił funkcję Partnera Założyciela oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON Dom Maklerski S.A, a w latach 2017-2020 – pełnił społecznie funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. W latach 2016-2021 był udziałowcem oraz członkiem Zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o. – producenta wody Dar Natury, a od 1999 Członkiem oraz
Przewodniczącym Europejskiej Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji Young Presidents’ Organization (2007-2009).

Pan Przemysław Schmidt jest aktywnym członkiem rad nadzorczych.