Sygnity

Kim jesteśmy

Jesteśmy sprawdzonym wieloletnim partnerem dla organizacji publicznych i prywatnych

Przez ostatnie 30 lat aktywnie uczestniczyliśmy w cyfrowej transformacji polskiej gospodarki i administracji publicznej.
Dzięki temu doświadczeniu i głębokiemu zrozumieniu technologii i procesów biznesowych, jesteśmy wiarygodnym partnerem na nowe czasy dla instytucji publicznych i prywatnych.

Naszym głównym zakresem działalności jest produkcja, wdrażanie oraz serwisowanie oprogramowania, integracja infrastrukturalna i aplikacyjna oraz doradztwo IT.

Wierzymy, że w szybko zmieniającym się otoczeniu nasi klienci zasługują na znacznie więcej niż tylko narzędzia IT.
Każdego dnia pomagamy im wykorzystywać technologię do budowania zarówno trwałej przewagi konkurencyjnej, jak i solidnych fundamentów e-państwa.

Projekty realizujemy kompleksowo

Doradztwo – produkcja – wdrożenia – serwisowanie – outsourcing

30

lat na rynku

26

lat na GPW

400+

bieżących projektów

900

wysokiej klasy specjalistów

Misja i wartości

Kompetencje

Łączymy wiedzę biznesową, branżową i technologiczną.

Doświadczenie

Pracujemy dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.

Elastyczność

Dostosowujemy rozwiązania do konkretnych potrzeb klientów.

Odpowiedzialność

Wdrażamy i utrzymujemy systemy kluczowe dla biznesu i państwa.

Historia

2019

Powrót na drogę stabilnego rozwoju biznesu  

2018

Początek realizacji umowy restrukturyzacyjnej dot. zasad spłat zadłużenia finansowego

2015

W wyniku połączenia kompetencji spółki Max Elektronik oraz części Sygnity powstaje spółka Sygnity Business Solutions S.A.

2011

Sygnity uzyskuje certyfikat ISO 27001

2007

W wyniku fuzji grupy ComputerLand ze grupą Emax powstaje grupa kapitałowa Sygnity

1996

Spółka uzyskuje certyfikat ISO 9001 w zakresie produkcji i wdrażania oprogramowania, projektowania, budowy i integracji sieci komputerowych oraz świadczenia usług serwisowych.

1995

Powstaje Grupa ComputerLand. ComputerLand S.A. debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako druga spółka z branży IT.

1994

ComputerLand Poland Sp. z o.o. zostaje przekształcony w spółkę akcyjną - ComputerLand Poland S.A.

1991

Powstanie firmy ComputerLand Poland  Sp. z o.o.

Zarząd

Mariusz Jurak

Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A

Mariusz Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT.

Z Sygnity S.A. związany jest od początku swojej kariery w branży IT – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 roku. Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Stopniowo awansując, w ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Od 26 listopada 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Sygnity Business Solutions S.A.

Jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na pozycję rynkową i rozwój Sektora Bankowo-Finansowego firmy.

Inga Jędrzejewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Poza tym jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym i uczestnikiem ACCA, a także autorem wielu artykułów w prasie branżowej (Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Swoją karierę zawodową budowała przez 9 lat w międzynarodowej firmie Deloitte, a od prawie 8 lat jest związana z Sygnity. Inga zarządzała Biurem Finansów Sygnity, w tym od lipca 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku była kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za bardzo ważny dla Spółki proces wynegocjowania Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankami, Obligatariuszami i Microsoft. Od maja 2018 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych jest odpowiedzialna za Pion Finansowy i Administracyjny Spółki.

25 marca 2019 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Inga Jędrzejewska

Członek Zarządu ds. Finansowych

Pozostali członkowie grupy zarządzającej

Dorota Beksińska

Dyrektor Zarządzający Sektora, Sektor Public

Dorota Beksińska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filozoficznego, Kierunku socjologia, Specjalność Praca socjalna. Ukończyła również Studia podyplomowe – Ekonomia Społeczna, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. 

Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku, w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej, jako Kierownik Działu Pomocy Stacjonarnej, gdzie pracowała do 1996 roku.

Z Sygnity związana jest od 1996 roku (wówczas ComputerLand), zaczynając od roli Project Manager’a, obejmując kolejno stanowiska Zastępcy Kierownika Działu Projektów Informatycznych ComputerLand S.A. Odział w Krakowie, Zastępcy Dyrektora Projektu ds. szkoleń,  Menadżera Klienta, Dyrektora Handlowego, Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w sektorze Public.

Obecnie  pracuje jako Dyrektor Zarządzający Sektora w Sektorze Public.

Beata Drzewicz jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), studiów magisterskich, kierunku ekonomia, jak również ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Zawodowo jest związana z Grupą Kapitałową Sygnity od 2001 roku, zajmując m.in. następujące stanowiska: Kierownika Biura Zarządu, Dyrektora Biura Zarządu, obecnie Dyrektora Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Sygnity. W spółkach należących do Grupy Sygnity pełniła następujące funkcje: członka Rady Nadzorczej w Sygnity Business Solutions S.A. (od listopada 2012 roku do sierpnia 2018 roku), członka Rady Nadzorczej Geomar S.A. (od 2012 roku do 2020 roku), prokurenta w Sygnity International Sp. z o.o. (od 2012 roku do 2015 roku), w UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie funkcję Członka Rady Dyrektorów (od 2012 roku do 2014 roku), w Dolnośląskiej Szkole Bankowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej (lata 2012 – 2013). Obecnie pełni funkcję członka Zarządu spółki Enhandel Sp. z o.o. (od 2014 roku) oraz Członka Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (od 1 października 2018 roku).

Beata Drzewicz

Prokurent; Dyrektor Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego; Członek Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska

Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 roku dołączyła do ComputerLandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 roku, w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 roku w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 roku rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Rada nadzorcza

Piotr Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Ukończył także kurs dla doradców inwestycyjnych i dyrektorów finansowych.

W okresie 08.1996 – 01.1997 Pan Piotr Kwaśniewski pracował jako specjalista ds. operacji finansowych w Fabryce Samochodów w Lublinie, a od 04.1996 do 07.1996 pracował jako makler papierów wartościowych w Centrum Operacji Kapitałowych BH S.A.

Pan Piotr Kwaśniewski zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w: Lubelskim Towarzystwie Kapitałowym Sp. z o.o. (02.1997 – 04.2002), Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. (01.2002 – 04.2006), MST Deweloper Sp. z o.o. (12.2007 – 02.2009; spółka zależna od MASTERS S.A.), Masters S.A. (02.2008 – 02.2009), Sanwil Holding S.A. (01.2009 – 09.2012), Sanwil Polska Sp. z o.o. (01.2009 – 09.2009).

Pan Piotr Kwaśniewski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Herkules S.A. (05.2013 – 03.2017), Bumech S.A. (04.2013 – 10.2013), Draszba S.A. (10.2009 – 05.2017), Permedia S.A. (1999 – 2002), Lubelskich Fabrykach Wag Fawag S.A. (1998 – 2002), LZPS Protektor S.A. (2001), Biomed-Lublin S.A. (12.2017 – 06.2020) oraz Triton Development S.A. (02.2016 – 06.2020).

Aktualnie Pan Piotr Kwaśniewski jest Prezesem Zarządu Wikana S.A. (od 04.2019) i Polskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. (od 05.2015) oraz Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A. (od 12.2017).

Raimondo Eggink

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pan Raimondo Eggink ukończył studia matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora.

Pan Raimondo Eggink od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Skarbiec Holding S.A. (od 2017), Sygnity S.A. (od 2016), Suwary S.A. (od 2015) i PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008).

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016), AmRest Holdings SE (2010-2016), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (2009-2019), PKP Cargo S.A. (2015-2019), Prime Car Management S.A. (2015-2020).

Wcześniej Pan Raimondo Eggink był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 roku.

Pan Raimondo Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku, w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. Licencję doradcy inwestycyjnego Pan Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 roku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland.

Pan Raimondo Eggink opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Na ósmej „Konferencji Rada Nadzorcza” w Dąbrowie Górniczej otrzymał tytuł „Człowiek Corporate Governance 2018”.

Błażej Dowgielski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Błażej Dowgielski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych (2007-2012).

Pan Błażej Dowgielski karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku jako dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika BiznesPolska. W latach 2007-2008 pracował jako dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety Dziennik. Polska – Europa-Świat, specjalizując się m.in. w tematyce rynków kapitałowych. W latach 2009-2011 był związany jako dziennikarz z Gazetą Giełdy Parkiet.

W latach 2014-2016 Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Prezesa Zarządu EastSideCapital S.A., notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up).

Pan Błażej Dowgielski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. (2013-2014) oraz Pixel Ventures S.A. (2014-2016).

Od roku 2012 Pan Błażej Dowgielski prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług doradczych w zakresie PR oraz IR.

Od roku 2017 Pan Błażej Dowgielski pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz partnera w MakMedia Group sp. z o.o., firmie świadczącej usługi z zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego. Pan Dowgielski od 2017 roku pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Rafał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

Pan Rafał Wnorowski studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży dla sektora publicznego i prywatnego.

Pan Rafał Wnorowski swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowiskach Specjalisty w Departamencie Płatności Elektronicznych i Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W okresie od 2002 do 2004 pełnił funkcję Menedżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j. W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a w latach 2007 – 2010 był Dyrektorem Handlowym w Asseco Business Solutions S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.).

Od maja 2010 do sierpnia 2015 był związany z Grupą SIMPLE, gdzie jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz rozbudowę Grupy SIMPLE. Od 9 września 2015 do 12 lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A., gdzie odpowiadał za pion handlowy, wsparcie sprzedaży i marketing. 16 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. obejmując nadzór nad obszarami: sprzedaży i marketingu, komunikacji zewnętrznej, realizacji strategii, bezpieczeństwa informacji, rozwiązań biznesowych, relacji partnerskich i inwestorskich.

Tomasz Zdunek

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Tomasz Zdunek ukończył studia prawnicze (1987 rok) oraz Studium Doradztwa Podatkowego dla prawników (2000 rok).

W latach 1989 – 1994 Pan Tomasz Zdunek pełnił funkcję Dyrektora Generalnego sieci hurtowni elektronicznych Tomtronic, następnie w latach 1994 – 1996 funkcję Prezesa Zarządu firmy Bajax i Dyrektora Handlowego HTL (producent sprzętu medycznego) – lata 1997 – 1998.

W okresie od 1998 do 2003 był właścicielem firmy LAB MASTER (import sprzętu medycznego), Prezesem spółki Controlling Robakiewicz Zdunek Sp. j. Biuro rachunkowe i kancelaria prawna (1999 – 2013).

Obecnie Pan Tomasz Zdunek pełni następujące funkcje: Prezesa Zarządu IACL Sp. z o.o. (od 2003 roku), Prezesa Zarządu E-Query Sp. z o.o. (od 2008 roku), Prezesa Zarządu Query S.A. (od 2012 roku), Prokurenta CRON Sp. z o.o. i Locon sp. z o.o. (od 2012 roku), Prezesa Zarządu Controlling Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. (od 2013 roku), Członka Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. (od 2014 roku), Członka Zarządu Lex Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o. w Krakowie (od 2015 roku), Członka Zarządu Lex Birou Despagubiri S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (od 2015 roku). Od 2005 roku jest Arbitrem Stołecznego Sądu Arbitrażowego w Warszawie.

Pan Tomasz Zdunek prowadzi również własną działalność gospodarczą Tomasz Zdunek Kancelaria Prawna (od 2009 roku).

Uchwałą Nr 11/2021 Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie dokonania oceny spełnienia przez Członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421) Rada Nadzorcza Spółki, po zbadaniu czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Komitetu Audytu Spółki kryteriów niezależności stwierdziła, że:

 1. Pan Raimondo Eggink;
 2. Pan Piotr Kwaśniewski;
 3. Pan Rafał Wnorowski;
 4. Pan Tomasz Zdunek;

są niezależnymi Członkami Komitetu Audytu Sygnity w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421).

Uchwałą Nr 12/2021 Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie dokonania oceny spełnienia przez Członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza Spółki, po zbadaniu czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności stwierdziła, że:

 1. Pan Błażej Dowgielski;
 2. Pan Raimondo Eggink;
 3. Pan Jarosław Szpryngwald;
 4. Pan Rafał Wnorowski;

są niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej Sygnity w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W Sprawozdaniu Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku („Sprawozdanie”) wskazano, iż:

 1. na dzień sporządzenia Sprawozdania Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – w rozumieniu art. 129 ust. 1 Ustawy są:
 • Pan Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 • Pan Piotr Kwaśniewski – Członek Komitetu Audytu;
 • Pan Tomasz Zdunek – Członek Komitetu Audytu.
 1.  na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka – w rozumieniu art. 129 ust. 5 Ustawy są:
 • Pan Rafał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu;
 • Pan Tomasz Zdunek – Członek Komitetu Audytu.