Sygnity

KONTAKT

logo

Centrala

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00

fax (+48 22) 290 88 01

e-mail: biuro@sygnity.pl

Lokalizacje naszych biur

Warszawa

Postępu 17B
02-676 Warszawa

Poznań

Abpa. Antoniego Baraniaka 6
61-131 Poznań

Wrocław

Strzegomska 140 a
54-429 Wrocław

Zabrze

Wolności 273
41-800 Zabrze

Kraków

Leona Henryka Sternbacha 1
30-394 Kraków

Gdańsk

Alchemia Argon
Aleja Grunwaldzka 415
80-309 Gdańsk

Lublin

Mełgiewska 74
20-234 Lublin

Bydgoszcz

Marszałka Focha 18
85-070 Bydgoszcz

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008162; NIP 586-000-52-93; kapitał zakładowy 22.759.947 złotych w całości wpłacony

Skontaktuj się z nami

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności