Sygnity

Raporty bieżące

DataNumerRaportLink
26-04-202411/2024Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2024 (17:27)pobierz
01-03-202410/2024Zawarcie umowy nabycia udziałów - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (14:15)pobierz
29-02-20249/2024Aktualizacja informacji dot. zawarcia listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego (16:51)pobierz
05-02-20248/2024Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2022/2023 (16:23)pobierz
01-02-20247/2024Nabycie udziałów w spółce zagranicznej - aktualizacja informacji poufnej (19:18)pobierz
31-01-20246/2024Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku (15:47)pobierz
18-01-20245/2024Realizacja i zakończenie skupu akcji własnych (13:29)pobierz
18-01-20245/2024Załącznik do RB 5/2024 pobierz
17-01-20244/2024Zawarcie przez Sygnity Business Solutions S.A. umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A. (18:32)pobierz
17-01-20243/2024Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A. (16:37)pobierz
17-01-20243/2024Załącznik nr 1 do RB 3/2024 - Tekst jednolity Statutu Spółkipobierz
16-01-20242/2024Nabycie akcji własnych (16:30)pobierz
16-01-20242/2024Załącznik nr 1 do RB 2/2024 - zestawienie transakcjipobierz
08-01-20241/2024Nabycie akcji własnych (14:56)pobierz
08-01-20241/2024Załącznik nr 1 do RB 1/2024 pobierz
28-12-202337/2023Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna (19:13)pobierz
28-12-202336/2023Informacja nt. dalszej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (16:19)pobierz
28-12-202335/2023Nabycie akcji własnych (16:09)pobierz
28-12-202335/2023Załącznik nr 1 do RB nr 35/2023pobierz
21-12-202334/2023Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce zagranicznej - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (23:01)pobierz
19-12-202333/2023Nabycie akcji własnych (16:06)pobierz
19-12-202333/2023Załącznik nr 1 do RB 33/2023 - Zestawienie transakcjipobierz
12-12-202332//2023Nabycie akcji własnych (16:54)pobierz
12-12-202332/2023Załącznik nr 1 do RB 32/2023 - Zestawienie transakcjipobierz
05-12-202331/2023Nabycie akcji własnych (19:49)pobierz
05-12-202331/2023Załącznik nr 1 do RB 31/2023 - Zestawienie transakcjipobierz
27-11-202330/2023Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 listopada 2023r. (13:28)pobierz
23-11-202329/2023Rozpoczęcie skupu akcji własnych (17:16)pobierz
23-11-202328/2023Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. (17:09)pobierz
23-11-202328/2023Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2023 - uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
26-10-202327/2023 Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023 (17:17)pobierz
26-10-202326/2023Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (17:15)pobierz
09-10-202325/2023Aktualizacja informacji dot. zawarcia listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego (16:49)pobierz
26-10-202326/2023Załącznik nr 1 do RB 26/2023 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.Apobierz
31-08-202324/2023Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A. (21:02)pobierz
26-10-202326/2023Opinia Zarządu Sygnity S.A.pobierz
28-08-202323/2023Zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (15:00)pobierz
28-08-202323/2023Załącznik nr 1 do RB 23/2023 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznejpobierz
28-08-202323/2023Załącznik nr 2 do RB 23/2023 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznejpobierz
24-08-202322/2023Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (17:19)pobierz
01-08-202321/2023Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (20:12)pobierz
14-07-202320/2023Aktualizacja informacji nt. umowy z Narodowym Bankiem Polskim (16:50)pobierz
15-06-202319/2023Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A. (17:41)pobierz
15-06-202319/2023Załącznik nr 1 do RB 19/2023 - Zestawienie zmian w Statucie Sygnity S.A.pobierz
15-06-202319/2023Załącznik nr 2 do RB 19/2023 - Tekst jednolity Statutu Sygnity S.A.pobierz
26-05-202318/2023Informacja nt. przedterminowego wykupu Obligacji serii 1/2021(14:25)pobierz
19-05-202317/2023Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A. (17:31)pobierz
19-05-202317/2023Załącznik nr 1 do RB 17/2023 - Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity S.A. pobierz
15-05-202316/2023Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2023 roku (11:04)pobierz
09-05-202315/2023Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (15;00)pobierz
09-05-202314/2023Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 9 maja 2023 roku (14:32)pobierz
09-05-202314/2023Załącznik nr 1 do RB 14/2023 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
28-04-202313/2023Informacja o zawarciu umów kredytów (17:02)pobierz
27-04-202312/2023Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (17:44)pobierz
27-04-202312/2023Załącznik nr 1 do RB 12/2023 - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczejpobierz
27-04-202312/2023Załącznik nr 2 do RB 12/2023 - Życiorys Lucas de Pontepobierz
12-04-202311/2023Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (14:15)pobierz
12-04-202311/2023Załącznik nr 1 do RB 11/2023 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.Apobierz
07-04-202310/2023Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (17:00)pobierz
07-04-202310/2023Załącznik nr 1 do RB 10/2023 - Powiadomienie o transakcjipobierz
07-04-202310/2023Załącznik nr 2 do RB 10/2023 - Powiadomienie o transakcjipobierz
03-04-20239/2023Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2023 roku (14:22)pobierz
30-03-20238/2023Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej (12:54)pobierz
28-03-20237/2023Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 marca 2023 roku (17:07)pobierz
28-03-20237/2023Załącznik nr 1 do RB 7/2023 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
28-03-20237/2023Załącznik nr 2 do RB 7/2023 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawiepobierz
23-03-20236/2023Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (16:51)pobierz
23-03-20236/2023Załącznik nr 1 do RB 6/2023 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022pobierz
23-03-20236/2023Załącznik nr 2 do RB 6/2023 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 rokupobierz
15-03-20235/2023Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (8:55)pobierz
15-03-20235/2023Załącznik nr 1 do RB 5/2023 - Treść Zawiadomieniapobierz
11-03-20234/2023Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (19:47)pobierz
11-03-20234/2023Załącznik nr 1 do RB 4/2023 - Treść Zawiadomieniapobierz
01-03-20233/2023Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (19:11)pobierz
01-03-20233/2023Załącznik nr 1 do RB 3/2023 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
01-03-20233/2023Załącznik nr 2 do RB 3/2023 - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawiepobierz
01-03-20233/2023Załącznik nr 3 do RB 3/2023 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 rokupobierz
01-03-20233/2023Załącznik nr 4 do RB 3/2023 - Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 rokupobierz
01-03-20232/2023Przyjęcie „Polityki Dywidendowej Sygnity S.A.” oraz rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku (14:26)pobierz
06-02-20231/2023Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 (17:28)pobierz
29-12-202242/2022Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (18:48)pobierz
29-12-202241/2022Rezygnacja osoby zarządzającej (18:41)pobierz
25-11-202240/2022Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego (12:24)pobierz
27-10-202239/2022Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023 (17:17)pobierz
06-10-202238/2022Rejestracja zmiany Statutu Sygnity S.A. i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki (12:47)pobierz
06-10-202238/2022Załącznik nr 1 do RB nr 38/2022 -Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity S.A.pobierz
30-09-202237/2022Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu (21:11)pobierz
29-08-202236/2022Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku (16:24)pobierz
24-08-202235/2022Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 24 sierpnia 2022 roku (18:57)pobierz
24-08-202235/2022Załącznik nr 1 do RB 35/2022 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A.pobierz
16-08-202234/2022Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (12:31)pobierz
16-08-202234/2022Załącznik nr 1 do RB 34/2022 - Powiadomienie o transakcjipobierz
26-07-202233/2022Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (16:31)pobierz
26-07-202233/2022Załącznik nr 1 do RB 33/2022 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
08-07-202232/2022Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów (12:21)pobierz
22-06-202231/2022Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów (13:57)pobierz
10-06-202230/2022Zmiana funkcji Członka Zarządu Sygnity S.A. (16:24)pobierz
25-05-202229/2022Informacja nt. wyniku kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2017/2018 (18:18)pobierz
19-05-202228/2022Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. (11:27)pobierz
19-05-202228/2022Załącznik nr 1 do RB 28/2022 - Powiadomienie o transakcjipobierz
18-05-202227/2022Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Sygnity S.A. (18:19)pobierz
18-05-202226/2022Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. (17:23)pobierz
18-05-202226/2022Załącznik nr 1 do RB 26/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
18-05-202226/2022Załącznik nr 2 do RB 26/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
18-05-202226/2022Załącznik nr 3 do RB 26/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
18-05-202226/2022Załącznik nr 4 do RB 26/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
16-05-202225/2022Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Sygnity S.A. (20:14)pobierz
16-05-202224/2022Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A. (18:57)pobierz
16-05-202223/2022Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej (14:01)pobierz
16-05-202223/2022Załącznik nr 1 do RB 23/2022 - Powiadomienie o transakcjipobierz
13-05-202222/2022Aktualizacja informacji nt. zmian w składzie Rady Nadzorczej (19:51)pobierz
06-05-202221/2022Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (14:49)pobierz
06-05-202220/2022Powiadomienia o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej (12:22)pobierz
05-05-202219/2022Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej (15:24)pobierz
06-05-202220/2022Załącznik nr 1 do RB 20/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
05-05-202219/2022Załącznik nr 1 do RB 19/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
27-04-202218/2022Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 rokupobierz
22-04-202217/2022Informacja o warunkowych zmianach w składzie Rady Nadzorczej Sygnity (17:16)pobierz
22-04-202216/2022Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 22 kwietnia 2022 roku (16:11)pobierz
22-04-202216/2022Załącznik nr 1 do RB 16/2022 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
21-04-202215/2022Informacja o warunkowej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej (17:17)pobierz
21-04-202214/2022Informacja o warunkowej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej (10:47)pobierz
12-04-202213/2022Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (15:54)pobierz
12-04-202213/2022Załącznik nr 1 do RB 13/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
12-04-202213/2022Załącznik nr 2 do RB 13/2022 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
07-04-202212/2022Zawarcie umowy ze spółkami z Grupy PGE (16:36)pobierz
06-04-202211/2022Stanowisko Zarządu Sygnity S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (21:07)pobierz
06-04-202211/2022Załącznik nr 1 do RB 11/2022 - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Sygnity S.A.pobierz
06-04-202211/2022Załącznik nr 2 do RB 11/2022 - Fairness Opinion w zakresie wartości godziwej akcji spółki Sygnity S.A.pobierz
06-04-202210/2022Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2022 roku (15:32)pobierz
31-03-20229/2022Uchwały podjęte oraz treść projektu uchwały nie podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 31 marca 2022 roku (18:20)pobierz
31-03-20229/2022Załącznik nr 1 do RB 9/2022 - Uchwały podjęte oraz treść projektu uchwały nie podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 31 marca 2022 roku pobierz
31-03-20228/2022Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (13:56)pobierz
25-03-20227/2022Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (19:25)pobierz
25-03-20227/2022Załącznik nr 1 do RB 7/2022 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
22-03-20226/2022Zawarcie z Cron sp. z o.o., Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i TSS Europe B.V. umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia przez TSS Europe B.V. wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym Sygnity S.A. (03:13)pobierz
22-03-20225/2022Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (03:11)pobierz
22-03-20224/2022Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (03:08)pobierz
22-03-20223/2022Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (03:05)pobierz
04-03-20222/2022Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (13:33)pobierz
04-03-20222/2022Załącznik nr 1 do RB 2/2022 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
02-03-20221/2022Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2021 roku (19:50)pobierz
04-03-20222/2022Załącznik nr 2 do RB 2/2022 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 rokupobierz
04-03-20222/2022Załącznik nr 3 do RB 2/2022 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 roku pobierz
04-03-20222/2022Załącznik nr 4 do RB 2/2022 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 rokupobierz
04-03-20222/2022Załącznik nr 5 do RB 2/2022 - Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 rokupobierz
04-03-20222/2022Załącznik nr 6 do RB 2/2022 - Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 rokupobierz
31-12-202126/2021Rezygnacja osoby zarządzającej (13:41)pobierz
02-12-202125/2021Zawarcie umowy linii gwarancji (13:31)pobierz
21-10-202124/2021Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 (14:06)pobierz
30-09-202123/2021Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna (14:24)pobierz
24-09-202122/2021Aktualizacja informacji nt. umowy z Narodowym Bankiem Polskim (15:23)pobierz
30-07-202121/2021Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii (19:34)pobierz
13-07-202120/2021Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (10:08)pobierz
13-07-202120/2021Załącznik nr 1 do RB 20/2021 - Zawiadomieniepobierz
07-07-202119/2021Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (18:54)pobierz
29-06-202118/2021Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (12:11)pobierz
25-06-202117/2021Informacja nt. zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej (11:03)pobierz
18-06-202116/2021Informacja nt. emisji obligacji (15:11)pobierz
16-06-202115/2021Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej przez spółkę zależną ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów (11:11)pobierz
14-06-202114/2021Informacja nt. planowanego zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej wiążącej Spółkę od 2018 roku oraz uzyskania finasowania poprzez emisję nowych obligacji (20:18)pobierz
06-05-202113/2021Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 30 kwietnia 2021 roku (19:06)pobierz
30-04-202112/2021Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku (18:23)pobierz
30-04-202112/2021Załącznik nr 1 do RB 12/2021 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
12-04-202111/2021Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (17:33)pobierz
12-04-202111/2021Załącznik nr 1 do RB 11/2021 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
12-04-202111/2021Załącznik nr 2 do RB 11/2021 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
12-04-202111/2021Załącznik nr 3 do RB 11/2021 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
31-03-202110/2021Informacja nt. zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (16:29)pobierz
31-03-202110/2021Załącznik nr 1 RB 10/2021 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. pobierz
29-03-20219/2021Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (20:10)pobierz
29-03-20219/2021Załącznik nr 1 do RB 9/2021- Raport Atestacyjnypobierz
29-03-20219/2021Załącznik nr 2 do RB 9/2021 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020pobierz
22-03-20218/2021Aktualizacja informacji nt. Umowy Restrukturyzacyjnej (19:08)pobierz
18-03-20217/2021Informacja o zawarciu umowy z doradcą (15:50)pobierz
04-03-20216/2021Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (19:59)pobierz
04-03-20216/2021Załącznik nr 1 do RB 6/2021 - Projekty uchwał ZWZ Sygnity S.A.pobierz
04-03-20216/2021Załącznik nr 2 do RB 6/2021 - Sprawozdanie Komitetu Audytu Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 pobierz
04-03-20216/2021Załącznik nr 3 do RB 6/2021 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 pobierz
01-03-20215/2021Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych (21:49)pobierz
26-02-20214/2021Informacja nt. zatwierdzenia ugody z Fast Enterprises LLC (17:47)pobierz
24-02-20213/2021Rekomendacja Zarządu w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości (19:18)pobierz
10-02-20212/2021Zawarcie ugody z Fast Enterprises LLC (11:38)pobierz
08-02-20211/2021Uzgodnienie warunków ugody z Fast Enterprises LLC oraz wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/2021 (14:32)pobierz
10-12-202024/2020Zmiana adresu siedziby Spółki (19:38)pobierz
04-12-202023/2020Zawarcie umowy z Pocztą Polską (14:19)pobierz
05-11-202022/2020Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Ministerstwem Finansów (20:23)pobierz
16-10-202021/2020Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A. (17:25)pobierz
12-10-202020/2020Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 (16:16)pobierz
16-10-202021/2020Załącznik nr 1 do RB 21/2020 - Zestawienie zmian w Statucie Sygnity S.A.pobierz
16-10-202021/2020Załącznik nr 2 do RB 21/2020 - Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity S.A.pobierz
10-09-202019/2020Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. (15:23)pobierz
04-09-202018/2020Zawarcie umowy z Aplikacjami Krytycznymi sp. z o.o. (17:29)pobierz
04-09-202017/2020Wykaz akcjonariuszy posiadających na NWZ w dniu 28 sierpnia 2020 roku co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów (11:15)pobierz
28-08-202016/2020Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku (17:30)pobierz
28-08-202016/2020Załącznik nr 1 do RB 16/2020 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
28-08-202016/2020Załącznik nr 2 do RB 16/2020 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
31-07-202015/2020Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (16:30)pobierz
31-07-202015/2020Załącznik nr 1 do RB 15/2020 - Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 rokupobierz
31-07-202015/2020Załącznik nr 2 do RB 15/2020 - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawiepobierz
12-06-202014/2020Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (18:51)pobierz
12-06-202014/2020Załącznik nr 1 do RB 14/2020 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
12-06-202013/2020Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę fizyczną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (17:39)pobierz
12-06-202013/2020Załącznik nr 1 do RB nr 13/2020 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
08-06-202012/2020Zawarcie przez Sygnity Business Solutions S.A. umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (16:50)pobierz
27-05-202011/2020Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku (16:07)pobierz
25-05-202010/2020Załącznik nr 1 do RB 10/2020 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
25-05-202010/2020Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku (17:43)pobierz
21-05-20209/2020Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (09:10)pobierz
29-04-20208/2020Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020 (14:57)pobierz
28-04-20207/2020Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (20:20)pobierz
28-04-20207/2020Załącznik nr 1 do RB 7/2020 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
30-03-20206/2020Aktualizacja informacji nt. realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej (21:15)pobierz
25-03-20205/2020Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku (11:05)pobierz
22-03-20204/2020Aktualizacja informacji nt. spółki zależnej Geomar (22:54)pobierz
28-02-20203/2020Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (15:31)pobierz
28-02-20203/2020Załącznik nr 1 do RB 3/2020 - Sprawozdanie Komitetu Audyt funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 rokupobierz
28-02-20203/2020Załącznik nr 2 do RB 3/2020 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 rokupobierz
28-02-20203/2020Załącznik nr 3 do RB 3/2020 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
27-02-20202/2020Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych (14:27)pobierz
12-02-20201/2020Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim ( 17:42)pobierz
30-12-201954/2019Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A. (16:49)pobierz
23.12.201953/2019Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku (13:31)pobierz
20-12-201952/2019Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku (18:32)pobierz
20-12-201952/2019Załącznik nr 1 do RB 52/2019 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
20-12-201951/2019Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na nowe kadencje (18:19)pobierz
16.12.201950/2019Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z i AA (16:20)pobierz
13.12.201949/2019Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii Z i AA Spółki (13:45)pobierz
04.12.201948/2019Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (15:54)pobierz
01.03.201712/2017Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządczepobierz
01.03.201712/2017Załącznik nr. 1 do Raportu Bieżącego nr. 12/2017pobierz
01.03.201712/2017Załącznik nr. 2 do Raportu Bieżącego nr. 12/2017pobierz
02.03.201714/2017Wykaz akcjonariuszy Sygnity SA posiadających na NWZ w dniu 1 marca 2017 co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
02.03.201714/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 14/2017 Wykaz akcjonariuszy Sygnity SA posiadających na NWZ w dniu 1 marca 2017 co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
02.03.201713/2017Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. w dniu 1 marca 2017 rokupobierz
03.03.201716/2017Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychpobierz
03.03.201715/2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniapobierz
03.03.201715/2017Załącznik nr 1. do Raportu Bieżącego nr 15/2017pobierz
09.03.201717/2017Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SApobierz
10.03.201719/2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządczepobierz
10.03.201719/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 19/2017pobierz
10.03.201718/2017Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.pobierz
10.03.201718/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 18/2017pobierz
13.03.201720/2017Wnioski akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 rokupobierz
13.03.201720/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 20/2017pobierz
13.03.201720/2017Załącznik nr 2 do raportu Bieżącego nr 20/2017pobierz
14.03.201721/2017Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 rokupobierz
14.03.201721/2017Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2017pobierz
22.03.201722/2017Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
23.03.201723/2017Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
23.03.201723/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 23/2017 Przebieg pracy zawodowej Pana Piotra Wierzbickiegopobierz
23.03.201723/2017Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 23/2017 Oświadczenie kandydatapobierz
29.03.201725/2017Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
29.03.201725/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 25/2017 - Przebieg pracy zawodowej Pana R. Rewaldapobierz
29.03.201725/2017Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 25/2017 - Oświadczenie kandydata Pana R. Rewaldapobierz
29.03.201724/2017Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
30.03.201726/2017Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
31.03.201732/2017Wskazanie Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Sygnity S.A. (godz. 21:28)pobierz
31.03.201731/2017Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Sygnity S.A. (godz. 19:29)pobierz
31.03.201730/2017Powołanie osób nadzorujących Sygnity S.A. (godz. 19:09)pobierz
31.03.201730/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 30/2017 - Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Pana Ryszarda Wojnowskiegopobierz
31.03.201729/2017Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2017 roku (godz. 18:50)
31.03.201729/2017Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2017
31.03.201728/2017Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 roku (godz. 18:45)pobierz
31.03.201727/2017Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
11.04.201733/2017Informacja o wypowiedzeniu umowy przez podwykonawcę (godz. 08:30)pobierz
12.04.201734/2017Odnowienie linii wielozadaniowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (godz. 19:56)pobierz
22.04.201735/2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (godz. 19:40)pobierz
22.04.201735/2017Załącznik do Raportu Bieżącego nr 35pobierz
25.04.201736/2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (godz. 13:34)pobierz
25.04.201736/2017Załącznik do raportu Bieżącego nr 36/2017pobierz
26.04.201738/2017Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (godz. 12:14)pobierz
26.04.201737/2017Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (godz. 10:05)pobierz
26.04.201737/2017Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 37/2017pobierz
26.04.201737/2017Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 37/2017pobierz
19.05.201739/2017Powołanie osób zarządzających (godz. 20:08)pobierz
22.05.201740/2017Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku (godz. 17:28)pobierz
26.05.201741/2017Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. (godz. 13:24)pobierz
08.06.201742/2017Zmiany w składzie Zarządu Sygnity S.A. (godz. 20:18)pobierz
21.06.201743/2017Informacje nt. wyniku przeglądu stanu realizowanych przez Emitenta projektów informatycznych (godz. 21:07)pobierz
22.06.201745/2017Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
22.06.201745/2017Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2017 rokupobierz
22.06.201745/2017Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 lipca 2017 rokupobierz
22.06.201744/2017Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowepobierz
30.06.201747/2017Odwołanie osoby zarządzającejpobierz
30.06.201746/2017Otrzymanie oświadczeń od banków finansujących działalność Sygnity S.A. (godz. 18:54)pobierz
05-01-20161/2016Informacja o transakcjach kupna dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S.A.pobierz
21-01-20163/2016Nabycie akcji własnychpobierz
22-01-20164/2016Nabycie akcji własnychpobierz
25-01-20165/2016Nabycie akcji własnychpobierz
26-01-20166/2016Nabycie akcji własnychpobierz
26-01-20166/2016 KNabycie akcji własnychpobierz
26-01-20167/2016Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku obrotowego 2015/2016pobierz
27-01-20168/2016Nabycie akcji własnychpobierz
28-01-20169/2016Zaproszenie do negocjacji ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych"pobierz
28-01-201610/2016Nabycie akcji własnychpobierz
29-01-201611/2016Nabycie akcji własnychpobierz
29-01-201612/2016Zawarcie znaczącej umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansówpobierz
12-02-201613/2016Powołanie osób zarządzających na nową kadencję oraz powołanie Pana Jana Maciejewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządupobierz
16-02-201614/2016Nabycie akcji własnychpobierz
17-02-201615/2016Nabycie akcji własnychpobierz
22-02-201616/2016Nabycie akcji własnychpobierz
23-02-201617/2016Nabycie akcji własnychpobierz
24-02-201618/2016Nabycie akcji własnychpobierz
26-02-201619/2016Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwałpobierz
29-02-201620/2016Nabycie akcji własnychpobierz
03-03-201621/2016Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 r.pobierz
03-03-201621/2016Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 r.pobierz
03-03-201621/2016Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 r.pobierz
24-03-201622/2016Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2016 rokupobierz
30-03-201623/2016Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających na ZWZ w dniu 24 marca 2016 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosówpobierz
31-03-201624/2016Informacja o sprzedaży akcji Sygnity przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Sygnitypobierz
01-04-201625/2016Informacja o zakończeniu programu skupu akcji własnychpobierz
15-04-201626/2016Informacja o sprzedaży akcji Sygnity przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnitypobierz
25-04-201627/2016Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawiepobierz
30-05-201628/2016Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A.pobierz
07-09-201629/2016Odwołanie prokury oraz ustanowienie i udzielenie prokur łącznychpobierz
13-06-201630/2016Zawarcie aneksu do umowy konsorcjum przy realizacji zamówienia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznychpobierz
08-09-201631/2016Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z PKO BPpobierz
29-09-201633/2016Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
11-10-201634/2016Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkipobierz
26-10-201635/2016Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
26-10-201635/2016Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
26-10-201635/2016Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
27-10-201636/2016Terminy publikacji raportów okresowychpobierz
28-10-201637/2016Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.zwołanego na dzień 16 listopada 2016r.pobierz
28-10-201637/2016Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.zwołanego na dzień 16 listopada 2016r.pobierz
28-10-201638/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.pobierz
09-11-201639/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
09-11-201639/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
09-11-201639/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
14-11-201640/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
14-11-201640/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
14-11-201640/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
14-11-201641/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
14-11-201641/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
14-11-201641/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
15-11-201642/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
15-11-201642/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
15-11-201642/2016Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
16-11-201643/2016Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 listopada 2016 rokupobierz
16-11-201644/2016Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencjępobierz
16-11-201645/2016Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.pobierz
16-11-201645/2016Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.pobierz
06-12-201646/2016Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczęty 1 października 2015 roku i zakończony 30 września 2016 rokupobierz
07-12-201644K/2016Korekta raportu bieżącego nr 44/2016 - Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencjępobierz
16-12-201647/2016Podjęcie decyzji o zamiarze wystąpienia z roszczeniem wobec podwykonawcypobierz
03.07.201748/2017Informacja nt. wezwania do wcześniejszego wykupu części obligacji Sygnity S.A. (godz. 18:18)pobierz
04.07.201749/2017Informacja nt. wezwania do natychmiastowej spłaty części obligacji Sygnity S.A. (godz. 16:04)pobierz
05.07.201750/2017Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A. (godz. 12:25)pobierz
07.07.201754/2017Informacja nt. uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi w zakresie obligacji (godz. 19:00)pobierz
07.07.201753/2017Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.(godz. 14:48)pobierz
07.07.201752/2017Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A. (godz. 14:32)pobierz
07.07.201751/2017Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (godz. 21:31)pobierz
07.07.201751/2017Załącznik do RB nr 51/2017pobierz
10.07.201755/2017Wniosek akcjonariusza dot. zmian w porządku obrad NWZ (godz. 12:51)pobierz
10.07.201755/2017Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad pobierz
10.07.201755/2017Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z prawem poborupobierz
10.07.201755/2017Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poborupobierz
11.07.201757/2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (godz. 21:58)pobierz
11.07.201757/2017CRON powiadomienie 7 lipca 2017pobierz
11.07.201757/2017CRON powiadomienie 10 lipca 2017pobierz
11.07.201756/2017Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji (godz. 18:07)pobierz
12.07.201758/2017Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (godz. 15:38)pobierz
12.07.201758/2017Załącznik nr 1 do RB 58/2017pobierz
12.07.201758/2017Załącznik nr 2 do RB 58/2017 formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikapobierz
18.07.201759/2017Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A. (godz. 17:08)pobierz
21.07.201761/2017Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki (godz. 22:09)pobierz
21.07.201760/2017Informacja nt. otrzymanych wypowiedzeń umów kredytowych (godz. 15:31)pobierz
28.07.201764/2017Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (godz. 17:06)pobierz
28.07.201763/2017Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki (godz. 16:11)pobierz
28.07.201762/2017Opinia Zarządu Sygnity S.A. w sprawie wyłączenia prawa poborupobierz
28.07.201762/2017Opinia Zarządu Sygnity S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii Zpobierz
31.07.201766/2017Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (godz. 17:30)pobierz
31.07.201766/2017Oświadczenie kandydata Konrad Miterski pobierz
31.07.201766/2017Życiorys Konrad Miterski pobierz
31.07.201765/2017Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (godz. 14:02)pobierz
09.08.201768/2017Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki (godz. 16:29)pobierz
09.08.201767/2017Kolejna przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (godz. 13:50)pobierz
17.08.201772/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 17 sierpnia 2017 roku (godz. 22:22)pobierz
17.08.201772/2017Załącznik nr 1 do RB nr 72/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. po wznowieniu obrad w dniu 17 sierpnia 2017 rokupobierz
17.08.201771/2017Decyzja NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego (godz. 19:13)pobierz
17.08.201770/2017Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (godz. 11:02)pobierz
17.08.201770/2017Rafał Wnorowski życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczejpobierz
17.08.201770/2017Rafał Wnorowski Oświadczeniepobierz
17.08.201770/2017Tomasz Zdunek życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej pobierz
17.08.201770/2017Tomasz Zdunek Oświadczeniepobierz
17.08.201769/2017Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza (godz. 10:52)pobierz
17.08.201769/2017Wniosek akcjonariusza w sprawie głosowania określonych spraw w porządku obrad NWZ Sygnity S.A. pobierz
17.08.201769/2017Projekt uchwałypobierz
18.08.201773/2017Podpisanie umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowegopobierz
23.08.201774/2017Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ zwołanym na dzień 31 lipca 2017 roku (godz. 13:16)
23.08.201775/2017Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (godz. 16:14)pobierz
23.08.201775/2017Załącznik nr 1 do RB nr 75/2017pobierz
28.08.201776/2017Wystąpienie z roszczeniem przeciwko podwykonawcy (godz. 12:52)pobierz
31.08.201777/2017Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (godz. 19:19)pobierz
31.08.201777/2017Załącznik nr 1 do RB nr 77/2017pobierz
31.08.201777/2017Załącznik nr 2 do RB nr 77/2017pobierz
21.11.201947/2019Aktualizacja informacji nt. powołania Prezesa Zarządu Sygnity S.A. (16:50)pobierz
08.11.201946/2019Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (18:56)pobierz
08.11.201946/2019Załącznik nr 1 do RB 46/2019 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
30.10.201945/2019Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (14:04)pobierz
30.10.201945/2019Załącznik nr 1 do RB 45/2019 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zgłoszone przez akcjonariuszapobierz
25.10.201944/2019Informacja nt. zawiązania rezerwy w związku z toczącymi się sporami sądowymi oraz wstępne skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2018/2019 (18:18)pobierz
11.09.201778/217Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A.pobierz
26.09.201778/2017Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A. (godz. 18:45)pobierz
25.09.201780/2017Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
25.09.201780/2017Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczejpobierz
25.09.201780/2017CV Konrad Miterskipobierz
25.09.201779/2017Opinia Zarządu dotycząca spraw wprowadzonych do planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku (14:49)pobierz
27.09.201781/2017Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (godz. 9:41)pobierz
27.09.201781/2017Oświadczenie Tomasz Zdunekpobierz
27.09.201781/2017Życiorys Tomasz Zdunekpobierz
27.09.201781/2017Oświadczenie Rafał Wnorowskipobierz
27.09.201781/2017Życiorys Rafał Wnorowskipobierz
28.09.201784/2017Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządczepobierz
28.09.201784/2017Powiadomienie 25 września 2017pobierz
28.09.201784/2017Powiadomienie 26 września 2017pobierz
28.09.201784/2017Powiadomienie 27 września 2017pobierz
28.09.201783/2017Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (godz. 18:38)pobierz
28.09.201782/2017Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27 września 2017 (godz. 18:36)pobierz
28.09.201782/2017Raport bieżący 82/2017. Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27.09.2017pobierz
02.10.201785/2017Statut Sygnity S.A.pobierz
02.10.201785/2017Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą (godz. 16:07)pobierz
03.10.201786/2017Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów wynikających z tych akcji w dniu NWZ Sygnity S.A.pobierz
04.10.201787/2017Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowiapobierz
24.10.201788/2017Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016_2017 rezerw i odpisów wpływających na wyniki finansowe (17:29)pobierz
30.10.201789/2017Informacja nt. oszacowania kwoty, która powinna zostać ujęta w wynikach z lat ubiegłych (15:11)pobierz
30.10.201790/2017Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 (17:43)pobierz
30.10.201791/2017Powiadomienie 30 październikapobierz
30.10.201791/2017Powiadomienie 27 października 2017pobierz
30.10.201791/2017Powiadomienie 26 października 2017pobierz
30.10.201791/2017Powiadomienie 25 października 2017pobierz
30.10.201791/2017Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (19:08)pobierz
23.10.201943/2019Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 (16:41)pobierz
23.10.201942/2019Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (14:14)pobierz
23.10.201942/2019Załącznik nr 1 do RB 42/2019 - Treść zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.pobierz
31.10.201792/2017Informacja nt. zmiany umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego (21:22)pobierz
07.11.201793/2017Aktualizacja informacji nt. statusu umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego (17:44)pobierz
14.11.201794/2017Informacja nt. zawarcia zaktualizowanej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego (18:40)pobierz
24.11.201795/2017Wykaz zmian w statucie Sygnity S.A.pobierz
24.11.201795/2017Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. (15:03)pobierz
11.12.201796/2017Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za okres zakończony 30 września 2017 roku (18:25)pobierz
11.12.201797/2017Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 97/2017pobierz
11.12.201797/2017Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2017pobierz
11.12.201797/2017Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (18:28)pobierz
15.12.201798/2017Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. (18:09)pobierz
19.12.201799/2017Załącznik do Raportu Bieżącego nr 99/2017pobierz
19.12.201799/2017Raport Bieżący nr 99/2017 Żądanie akcjonariusza dot. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ (11:23)pobierz
21.12.2017100/2017Zalącznik do RB 100 2017pobierz
21.12.2017100/2017Zmiana w porządku obrad NWZ 09.01.2018 r. (15:40)pobierz
09.01.20182/2018Informacja o aktualizacji wyceny wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej (19:17)pobierz
27.03.201817/2018Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 27 marca 2018 roku (16:27)pobierz
09.01.20181/2018Załącznik do raportu bieżącego 1/2018pobierz
27.03.201817/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 17_2018pobierz
27.03.201816/2018Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego (19:38)pobierz
09.01.20181/2018Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (17:34)pobierz
26.02.20189/2018Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. 27.03.2018 (18:53)pobierz
12.01.20183/2018Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za okres zakończony 30 września 2017 roku (15:01)pobierz
16.01.20184/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2018pobierz
16.01.20184/2018Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 16 stycznia 2018 roku (15:48)pobierz
18.01.20186/2018Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 oraz prognozy finansowej na rok obrotowy 2017/2018 (18:14)pobierz
18.01.20185/2018Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za rok 2016/2017 oraz korekt lat ubiegłych (17:58)pobierz
22.01.20187/2018Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku (13:22)pobierz
16.02.20188/2018Aktualizacja informacji nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 (17:08)pobierz
26.02.20189/2018Załącznik do rb 9/2018pobierz
28.02.201810/2018Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity (18:31)pobierz
01.03.201811/2018Powiadomienie o transakcjach z 26 lutego 2018pobierz
01.03.201811/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (14:34)pobierz
05.03.201812/2018Powiadomienie 02.03.2018pobierz
05.03.201812/2018Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (11:40)pobierz
06.03.201813/2018Powiadomienie 06.03.2018pobierz
06.03.201813/2018Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (13:46)pobierz
07.03.201814/2018Powiadomienie 07.03.2018pobierz
07.03.201814/2018Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (15:08)pobierz
08.03.201815/2018Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (17:26)pobierz
30.03.201818/2018Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 marca 2018 roku (10:57)pobierz
27.04.201819/2018Podpisanie z wierzycielami umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity (20:02)pobierz
30.04.201820/2018Otrzymanie wezwania do zapłaty od Skarbu Państwa – Ministra Finansów (11:37)pobierz
04.05.201821/2018Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Sygnity S.A. (17:17)pobierz
10.05.201822/2018Powiadomienie 10.05.2018pobierz
10.05.201822/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (22:52)pobierz
11.05.201824/2018Powiadomienie 11.05.2018pobierz
11.05.201824/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (23:11)pobierz
11.05.201823/2018Złożenie przez Sygnity wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa – Ministra Finansów (19:07)pobierz
14.05.201825/2018Zawarcie przez Emitenta ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (16:15)pobierz
15.05.201826/2018Powołanie Prezesa Zarządu Sygnity S.A. (17:14)pobierz
16.05.201827/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (16:53)pobierz
30.05.201829/2018Informacja nt. zakończenia współpracy z kontrahentem (14:01)pobierz
30.05.201828/2018Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28_2018pobierz
30.05.201828/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (21:07)pobierz
08.06.201830/2018Zmiana terminu przekazania raportów półrocznych za okres zakończony 31 marca 2018 roku (15:18)pobierz
21.06.201831/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 31_2018pobierz
21.06.201831/2018Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (14:53)pobierz
22.06.201832/2018Opinia Zarządu Sygnity w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnejpobierz
22.06.201832/2018Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na 25 czerwca 2018 roku (18:11)pobierz
25.06.201833/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 33_2018pobierz
25.06.201833/2018Raport bieżący nr 33/2018 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku (16:37)pobierz
26.06.201834/2018Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (16:34)pobierz
29.06.201835/2018Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. (17:17)pobierz
03.07.201839/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (21:46)pobierz
03.07.201839/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 39/2018pobierz
02.07.201836/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2018pobierz
03.07.201838/2018Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (21:44)pobierz
03.07.201837/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (10:14)pobierz
03.07.201837/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2018pobierz
02.07.201836/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (16:53)pobierz
09.07.201841/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2018pobierz
09.07.201841/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (16:43)pobierz
09.07.201840/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2018pobierz
09.07.201840/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (12:30)pobierz
19.07.201842/2018Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (16:47)pobierz
03.08.201843/2018Uzgodnienie przez Emitenta warunków ugody sądowej ze Skarbem Państwa Ministrem Finansów (19:22)pobierz
10.08.201844/2018Zawarcie przez Emitenta porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w przedmiocie rozwiązania Umowy (17:44)pobierz
13.08.201845/2018Zawarcie umów z Pocztą Polską S.A. (18:46)pobierz
24.08.201846/2018Informacja nt. ustalenia przez Radę Nadzorczą ceny emisyjnej akcji serii Z (16:44)pobierz
29.08.201848/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (16:51)pobierz
29.08.201847/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 47/2018pobierz
29.08.201847/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (19:56)pobierz
30.08.201849/2018Informacja nt. zawarcia przez Emitenta ugody ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów (17:07)pobierz
31.08.201850/2018Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących objęcia akcji (15:59)pobierz
05.09.201851/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (21:21)pobierz
14.09.201852/2018Zakończenie subskrypcji akcji serii Z (15:14)pobierz
27.09.201854/2018Rezygnacja osoby zarządzającej (18:46)pobierz
27.09.201853/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 53/2018pobierz
27.09.201853/2018Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki (18:23)pobierz
28.09.201855/2018Informacja nt. skorygowania prognozy finansowej oraz prognozowanych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018 (18:18)pobierz
01.10.201856/2018Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 56/2018pobierz
01.10.201856/2018Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 56/2018pobierz
01.10.201856/2018Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Sygnity S.A.pobierz
09.10.201857/2018Uchwała ws. zmiany statutu Spółkipobierz
09.10.201857/2018Żądanie akcjonariusza dot. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ (13:31)pobierz
11.10.201861/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (16:00)pobierz
09.10.201858/2018Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. (16:45)pobierz
11.10.201861/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 61/2018pobierz
11.10.201860/2018Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 pazdziernika 2018 roku (13:35)pobierz
11.10.201860/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 60/2018pobierz
11.10.201859/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (12:41)pobierz
11.10.201859/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 59/2018pobierz
12.10.201862/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (14:11)pobierz
29.10.201864/2018Oświadczenie Tomasz Zdunekpobierz
29.10.201864/2018Życiorys Tomasz Zdunekpobierz
29.10.201864/2018Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (15:34)pobierz
29.10.201863/2018Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 (13:08)pobierz
30.10.201866/2018Powołanie osoby nadzorującej (18:11)pobierz
30.10.201865/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 65/2018pobierz
30.10.201865/2018Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (18:09)pobierz
08.11.201867/2018Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 67pobierz
08.11.201867/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (18:40)pobierz
09.11.201869/2018Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (14:21)pobierz
09.11.201868/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 68/2018pobierz
09.11.201868/2018Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (14:18)pobierz
15.11.201870/2018Projekty nowych uchwał ws. Dyskontowego Wykupu i Konwersji Obligacjipobierz
15.11.201870/2018Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku (11:01)pobierz
16.11.201871/2018Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 71/2018pobierz
16.11.201871/2018Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 71/2018pobierz
26.11.201875/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (16:46)pobierz
16.11.201871/2018Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku (15:54)pobierz
26.11.201875/2018Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MARpobierz
21.11.201872/2018Informacja nt. ustalenia przez Radę Nadzorczą ceny emisyjnej akcji serii AA (15:18)pobierz
26.11.201874/2018Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących objęcia akcji serii AA (16:34)pobierz
26.11.201873/2018Statut Sygnity - tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorcząpobierz
26.11.201873/2018Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. (15:25)pobierz
27.11.201876/2018Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 października 2018 roku (15:05)pobierz
29.11.201877/2018Powiadomienie art. 19 ust. 1 rozporzadzenia MARpobierz
29.11.201877/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (14:52)pobierz
03.12.201878/2018Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających na NWZ w dniu 30 października 2018 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów (13:09)pobierz
04.12.201881/2018Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (19:03)pobierz
04.12.201881/2018Oświadczenie Pan Błażej Dowgielskipobierz
04.12.201881/2018Życiorys Pan Błażej Dowgielskipobierz
04.12.201880/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. o których mowa w art.19 ust. 1pobierz
04.12.201880/2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (15:37)pobierz
04.12.201879/2018Informacja nt. wniosku akcjonariusza dot. punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (9:51)pobierz
05.12.201884/2018Informacja nt. zrealizowania przez Emitenta dyskontowego wykupu obligacji (17:46)pobierz
05.12.201883/2018Powołanie osoby nadzorującej (17:40)pobierz
05.12.201882/2018Załącznik do raportu bieżącego nr 82/2018pobierz
05.12.201882/2018Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 5 grudnia 2018 roku (17:35)pobierz
10.12.201886/2018Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających na NWZ w dniu 5 grudnia 2018 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów (16:50)pobierz
10.12.201885/2018Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii AA (16:47)pobierz
28.12.201887/2018Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskimpobierz
03.01.20192/2019Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (15:43)pobierz
03.01.20191/2019Załącznik nr 1 do RB 1/2019 - Tekst jednolity Statutu Sygnity S.A. uwzględniający zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 25 czerwca 2018 rokupobierz
03.01.20191/2019Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. (13:15)pobierz
07.01.20193/2019Informacja nt. wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018 (16:38)pobierz
08.01.20194/2019Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (16:01)pobierz
14.01.20195/2019Informacja nt. wyboru firmy audytorskiej (20:06)pobierz
18.01.20196/2019Informacja nt. wniosku o upadłość spółki zależnej od Emitenta (11:26)pobierz
08.02.20197/2019Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Gdyni (13:19)pobierz
13.02.20198/2019Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (19:35)pobierz
25.02.20199/2019Zawarcie umowy ze spółkami z Grupy PGE (16:12)pobierz
26.02.201910/2019Załącznik nr 1 do RB 10/2019 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
26.02.201910/2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (19:45)pobierz
04.03.201911/2019Załącznik nr 1 do RB 11/2019 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. pobierz
04.03.201911/2019Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku (17:32)pobierz
17.10.201941/2019Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. (12:51)pobierz
17.10.201941/2019Załącznik nr 1 do RB 41/2019 - Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity S.A.pobierz
16.10.201940/2019Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (17:12)pobierz
14.10.201939/2019Informacja nt. ugody zawartej z kontrahentem (16:58)pobierz
06.03.201912/2019Załącznik nr 1 do RB 12/2019 - Projekty Uchwał ZWZ Sygnity S.A. uwzględniające wniosek akcjonariuszapobierz
06.03.201912/2019Załącznik nr 2 do RB 12/2019 - Projekty uchwał ZWZ Sygnity S.A. zgłoszone przez akcjonariuszapobierz
06.03.201912/2019Zmiana w porządku obrad ZWZ zwołanym na dzień 25 marca 2019 roku (17:11)pobierz
22.03.201913/2019Załącznik nr 1 do RB 13/2019 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2018 rokupobierz
22.03.201913/2019Załącznik nr 2 do RB 13/2019 - Sprawozdanie Komitetu Audyt funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2018 roku pobierz
22.03.201913/2019Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (15:15)pobierz
25.03.201915/2019Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A. (21:14)pobierz
25.03.201914/2019Załącznik nr 1 do RB 14/2019 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
25.03.201914/2019Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku (16:18)pobierz
01.04.201916/2019Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 25 marca 2019 rokupobierz
13.06.201917/2019Informacja nt. zastosowania środków zapobiegawczych wobec dwóch członków organów Spółki (22:47)pobierz
14.06.201918/2019Informacja nt. zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki (21:14)pobierz
26.06.201919/2019Informacja nt. noty obciążeniowej otrzymanej od kontrahenta (19:29)pobierz
27.06.201920/2019Rezygnacja osoby zarządzającej (18:57)pobierz
02.07.201921/2019Załącznik nr 1 do RB 21/2019 - Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zgłoszone przez akcjonariuszapobierz
02.07.201921/2019Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (20:33)pobierz
03.07.201922/2019Załącznik nr 1 do RB 22/2019 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
03.07.201922/2019Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (16:46)pobierz
08.07.201923/2019Załącznik nr 1 do RB 23/2019 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zgłoszone przez akcjonariuszapobierz
08.07.201923/2019Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku (16:10)pobierz
09.07.201924/2019Załącznik nr 1 do RB 24/2019 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zgłoszone przez akcjonariuszapobierz
09.07.201924/2019Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku (10:47)pobierz
11.07.201925/2019Załącznik nr 1 do RB 25/2019 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. uwzględniające projekty zgłoszone przez akcjonariuszypobierz
11.07.201925/2019Załącznik nr 2 do RB 25/2019 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zgłoszone przez akcjonariuszypobierz
11.07.201925/2019Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku (16:26)pobierz
12.07.201926/2019Załącznik nr 1 do RB 26/2019 - Powiadomienie o transakcjachpobierz
12.07.201926/2019Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (20:22)pobierz
22.07.201927/2019Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (17:56)pobierz
25.07.201928/2019Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A. (15:37)pobierz
26.07.201929/2019Załącznik nr 1 do RB 29/2019 - Projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 rokupobierz
26.07.201929/2019Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r. (10:26)pobierz
29.07.201931/2019Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (16:17)pobierz
29.07.201930/2019Załącznik nr 1 do RB 30/2019 - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
29.07.201930/2019Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (13:36)pobierz
30.07.201933/2019Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (16:16)pobierz
30.07.201932/2019Załącznik nr 1 do RB 32/2019 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
30.07.201932/2019Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku (15:22)pobierz
05.08.201934/2019Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2019 roku (19:04)pobierz
27.09.201935/2019Powołanie Prezesa Zarządu Sygnity S.A. (9:40)pobierz
30.09.201937/2019Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą (22:00)pobierz
30.09.201936/2019Decyzja Zarządu Sygnity S.A. o obniżeniu kapitału zakładowego (18:05)pobierz
03.10.201938/2019Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą (16:44)pobierz

Raporty okresowe

RokRaportOkresLink
2024Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-2024Kwartalnypobierz
2024Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 rokuKwartalnypobierz
2023Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-2023Rocznypobierz
2023Raport roczny Sygnity - dane jednostkowe i skonsolidowane - FY23 (Oficjalne dokumenty w formacie xhtml oraz nieoficjalne dokumenty w formacie pdf.)Rocznypobierz
2023Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20232013-2023pobierz
2023Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2023 rokuKwartalnypobierz
2023Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 rokuKwartalnypobierz
2023Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20232013-2023pobierz
2023Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2023 rokuPółrocznypobierz
2023Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20232013-2023pobierz
2023Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 rokuKwartalnypobierz
2022Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20222013-2022pobierz
2022Raport roczny Sygnity - dane jednostkowe i skonsolidowane - FY22 (Oficjalne dokumenty w formacie xhtml oraz nieoficjalne dokumenty w formacie pdf.)Rocznypobierz
2022Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 rokuKwartalnypobierz
2022Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20222013-2022pobierz
2022Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2022 rokuPółrocznypobierz
2022Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20222013-2022pobierz
2022Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 rokuKwartalnypobierz
2021Raport roczny Sygnity - dane jednostkowe i skonsolidowane - FY21Rocznypobierz
2021Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20212013-2021pobierz
2021Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 rokuKwartalnypobierz
2021Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20212013-2021pobierz
2021Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2021 rokuPółrocznypobierz
2021Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20212013-2021pobierz
2021Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 rokuKwartalnypobierz
2020Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-20202013-2020pobierz
2020Raport roczny Sygnity - dane jednostkowe i skonsolidowane - FY20Rocznypobierz
2020Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 rokuKwartalnypobierz
2020Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2020 rokuPółrocznypobierz
2020Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 rokuKwartalnypobierz
2020Wybrane dane finansowe Grupy Sygnity za lata 2013-20202013-2020pobierz
2019Raport roczny Sygnity - dane jednostkowe i skonsolidowane - FY19Rocznypobierz
2019Wybrane dane finansowe Grupy Sygnity za lata 2013-20192013-2019pobierz
2019Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 rokuKwartalnypobierz
2019Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 rokuKwartalnypobierz
2019Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2019 rokuPółrocznypobierz
2018Raport roczny Sygnity - dane jednostkowe i skonsolidowane - FY18Rocznypobierz
2018Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2018 rokuPółrocznypobierz
2018Śródroczne Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 rokuKwartalnypobierz
2018Wybrane dane finansowe Grupy za lata 2013-20192013-2018pobierz
2018Śródroczne Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 rokuKwartalnypobierz
2017Śródroczne Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 rokuKwartalnypobierz
2017Wybrane dane finansowe Grupy za lata 2010-20172010 - 2017pobierz
2017Poświadczenie zgodności Q3FY17III 2017pobierz
2017Śródroczne Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 rokuIII 2017pobierz
2017Śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2017Półroczny
List Prezesa do Akcjonariuszy H1 17 pobierz
Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowepobierz
Raport z przeglądu Grupy Sygnity H1 2017pobierz
Raport z przeglądu Sygnity H1 2017pobierz
Sprawozdanie z działalności Grupy Sygnity H1 2017pobierz
Sprawozdanie z działalności Sygnity H1 2017pobierz
Stanowisko Zarządu i RN do raportu z przeglądu pobierz
Poświadczenie zgodnościpobierz
Sprwozdanie H1 2017pobierz

Walne zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia

NWZ Sygnity 23 listopada 2023 roku
OpisLink
RB 28/2023 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A_Pobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2023 – uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
RB nr 26/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Pobierz
Załącznik na 1 do RB 26/2023 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 2 do RB 26/2023 – Opinia Zarządu Sygnity.A.Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaPobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 listopada 2023 rokuPobierz
NWZ Sygnity 9 maja 2023
OpisLink
RB nr 12/2023 – Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do RB 12/2023 – Zgłoszenie kandydata do RNpobierz
Załącznik nr 2 do RB 12/2023 – Życiorys Lucas de Pontepobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikapobierz
RB nr 11/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 1 do RB 11/2023 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
RB nr 14/2023 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik do RB nr 14/2023 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A.Pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 maja 2023 rokuPobierz
RB nr 15/2023 – Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.Pobierz
RB nr 16/2023 – Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2023 rokuPobierz
NWZ Sygnity 24 sierpnia 2022
OpisLink
RB nr 36/2022 – Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 rokuPobierz
RB nr 35/2022 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 24 sierpnia 2022 rokupobierz
Załącznik do RB nr 35/2022 – Treść uchwał podjętych na NWZ Sygnitypobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2022 rokupobierz
RB nr 33/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik do RB nr 33/2022 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnitypobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia w Spółce Sygnity pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika pobierz
NWZ Sygnity 22 kwietnia 2022

OpisLink
RB nr 7/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie AkcjonariuszaPobierz
Załącznik do RB nr 7/2022 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SygnityPobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce SygnityPobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika pobierz
RB nr 16/2022 – Uchwały podjęte Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 22 kwietnia 2022 rokuPobierz
Załącznik do RB 16/2022 – Treść uchwał podjętych na NWZ SygnityPobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2022 rokupobierz
RB nr 18/2022 – Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 rokuPobierz

NWZ Sygnity 28 sierpnia 2020
OpisLink
RB nr 15/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 1 do RB 15/2020 – Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 rokuPobierz
Załącznik nr 2 do RB 15/2020 – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w WarszawiePobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikaPobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
RB nr 16/2020 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku Pobierz
Załącznik nr 1 do RB 16/2020 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku Pobierz
Załącznik nr 2 do RB 16/2020 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.Pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2020 rokuPobierz
RB nr 17/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 rokuPobierz
NWZ Sygnity 20 grudnia 2019
OpisLink
RB nr 53/2029 – Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 rokupobierz
RB nr 52/2029 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 20 grudnia 2019 rokupobierz
Załącznik do RB nr 52/2019pobierz
RB nr 51/2019 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na nowe kadencjepobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2019 rokupobierz
RB nr 46/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (18:56)pobierz
Załącznik do RB nr 46/2019pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikapobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ Sygnity S.A.pobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
Treść uchwały Rady Nadzorczej Nr 48/2019 w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
NWZ Sygnity 30 lipca 2019
OpisLink
RB nr 34/2019 – Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 30 lipca 2019 rokupobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 lipca 2019 rokupobierz
RB nr 32/2019 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 lipca 2019 rokupobierz
Załącznik do RB nr 32/2019pobierz
RB nr 30/2019 – Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Załącznik do RB nr 30/2019pobierz
RB nr 29/2019 – Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r.pobierz
Załącznik do RB nr 29/2019pobierz
RB nr 25/2019 – Zmiana w porządku obrad NWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 rokupobierz
Załącznik nr 1 do RB nr 25/2019pobierz
Załącznik nr 2 do RB nr 25/2019pobierz
RB nr 24/2019 – Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 rokupobierz
Załącznik do RB nr 24/2019pobierz
RB nr 23/2019 – Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 rokupobierz
Załącznik do RB nr 23/2019pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika NWZ 30.07.2019 r. po uwzględnieniu żądań akcjonariuszypobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ Sygnity S.A.pobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
RB nr 22/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik do RB nr 22/2019pobierz
NWZ Sygnity 5 grudnia 2018
OpisLink
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 grudnia 2018 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 5 grudnia 2018 rokupobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 82/2018pobierz
Powołanie osoby nadzorującejpobierz
Informacja nt. wniosku akcjonariusza dot. punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniapobierz
Uchwała Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał oraz porządku obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniepobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Oświadczenie Pan Błażej Dowgielskipobierz
Życiorys Pan Błażej Dowgielskipobierz
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 rokupobierz
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 71/2018pobierz
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 71/2018pobierz
Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 rokupobierz
Projekty nowych uchwał ws. Dyskontowego Wykupu i Konwersji Obligacjipobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikapobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 67pobierz
NWZ Sygnity 30 października 2018
OpisLink
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 listopada 2018roku
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 68/2018pobierz
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 listopada 2018 roku
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 października 2018 roku
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 65/2018pobierz
Powołanie osoby nadzorującejpobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Życiorys Tomasz Zdunekpobierz
Oświadczenie Tomasz Zdunekpobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na NWZ Sygnity S.A.pobierz
Żądanie akcjonariusza dot. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZpobierz
Uchwała ws. zmiany statutu Spółkipobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnikapobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczanjego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 56/2018pobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 56/2018pobierz
NWZ Sygnity 25 czerwca 2018
OpisLink
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28_2018pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika NWZ 25.06.2018pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniapobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 31_2018pobierz
Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2018 rokupobierz
Opinia Zarządu Sygnity w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnejpobierz
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 czerwca 2018 rokupobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 33_2018pobierz
NWZ Sygnity 9 stycznia 2018
OpisLink
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 stycznia 2018 roku
RB 1/2018 Przerwa w obradach NWZ 09.01.2018pobierz
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 1/2018pobierz
RB 100/2017 Zmiana w porządku obrad NWZ 09.01.2018 r.pobierz
Załącznik do RB 100 2017pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikapobierz
Treść Uchwały nr 53_2017 Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał NWZ Sygnity zwołanego na dzien 9 stycznia 2018 rokupobierz
Treść Uchwały nr 54/2017 Rady Nadzorczej w sprawie zaopinowania projektu uchwały NWZ Sygnity zgłoszonej przez akcjonariusza.pobierz
Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 rokupobierz
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 99/2017pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikapobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2017pobierz
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 97/2017pobierz
NWZ Sygnity 27 września 2017
OpisLink
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 września 2017 rokupobierz
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27 września 2017 Załącznik nr 1 do raportu bieżącego – Uchwały podjęte przez NWZpobierz
Raport bieżący 82/2017. Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27.09.2017pobierz
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 września 2017 roku
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (godz. 9:41)pobierz
Oświadczenie Rafał Wnorowskipobierz
Życiorys Rafał Wnorowskipobierz
Oświadczenie Tomasz Zdunekpobierz
Życiorys Tomasz Zdunekpobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (godz. 15:21)pobierz
Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczejpobierz
CV Konrad Miterskipobierz
Uchwała Nr 42/2017 Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał zgłoszonych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Sygnity S.A. nr 42_2017_projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszapobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 2 do RB nr 77/2017pobierz
Załącznik nr 1 do RB nr 77/2017pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikapobierz
NWZ Sygnity 17 sierpnia 2017
OpisLink
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ zwołanym na dzień 31 lipca 2017 roku (godz. 13:16)pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2017 roku
Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza (godz. 10:52)pobierz
Wniosek akcjonariusza w sprawie głosowania określonych spraw w porządku obrad NWZ Sygnity S.A.pobierz
Projekt uchwałypobierz
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (godz. 11:02)pobierz
Rafał Wnorowski _Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczejpobierz
Rafał Wnorowski_Oświadczeniepobierz
Tomasz Zdunek_Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczejpobierz
Tomasz Zdunek_Oświadczeniepobierz
Decyzja NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego (godz. 19:13)pobierz
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 17 sierpnia 2017 roku (godz. 22:22)pobierz
Załącznik nr 1 do RB nr 72/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. po wznowieniu obrad w dniu 17 sierpnia 2017 rokupobierz
NWZ Sygnity 9 sierpnia 2017
OpisLink
Uchwała Nr 40/2017 Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 12 sierpnia 2017 roku
Uchwała Rady Nadzorczej spółki Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zaopiniowania projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.
pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2017 roku
NWZ Sygnity 31 lipca 2017
OpisLink
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2017 roku
Kolejna przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 lipca 2017 roku
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Oświadczenie kandydata Konrad Miterskipobierz
Życiorys Konrad Miterskipobierz
Opinia Zarządu Sygnity S.A. w sprawie wyłączenia prawa poborupobierz
Opinia Zarządy Sygnity S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii Zpobierz
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do RB 58/2017pobierz
Załącznik nr 2 do RB 58/2017 FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKApobierz
Wniosek akcjonariusza dot. zmian w porządku obrad NWZ
Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad
pobierz
Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z prawem poborupobierz
Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poborupobierz
Uchwała Rady Nadzorczej Sygnity S.A. nr 36/2017 w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na NWZ Sygnity S.A.pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikapobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
NWZ Sygnity 1 marca 2017
OpisLink
Zapis audio przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 marca 2017 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 marca 2017 r.pobierz
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2017 r.pobierz
Załącznik nr 1 do RB 5/2017 Projekty uchwał NWZ Sygnity SA 1 marca 2017 r.pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A.pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika NWZA 01.03.2017 ze zmianamipobierz
NWZ Sygnity 16 listopada 2016
OpisLink
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 listopada 2016 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 listopada 2016 rokupobierz
Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencjępobierz
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 listopada 2016 rokupobierz
Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 11.00, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nichpobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 listopada 2016 rokupobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika NWZA 16 listopada 2016 rokupobierz
Formularz pełnomocnictwa NWZA Sygnity S.A. 16 listopada 2016 rokupobierz
34/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenia

ZWZ Sygnity 28 marca 2023
OpisLink
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 marca 2023 rokupobierz
RB nr 7/2023 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 marca 2023 roku pobierz
Załącznik nr 1 do RB 7/2023 – Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 2 do RB 7/2023- Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
RB nr 6/2023 – Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 1 do RB 6/2023 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022Pobierz
Załącznik nr 2 do RB 6/2023 – Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 rokuPobierz
RB nr 3/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 1 do RB 3/2023 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 2 do RB 3/2023 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 3 do RB 3/2023 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 rokuPobierz
Załącznik nr 4 do RB 3/2023 – Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 rokuPobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce Sygnity S.A.Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosuPobierz
ZWZ Sygnity 31 marca 2022

OpisLink
RB nr 10/2022 – Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2022 rokupobierz
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2022 rokupobierz
RB nr 9/2022 – Uchwały podjęte oraz treść projektu uchwały nie podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 31 marca 2022 rokupobierz
Załącznik do RB nr 9/2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
RB nr 2/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do RB 2/2022 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 2 do RB 2/2022 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 rokupobierz
Załącznik nr 3 do RB 2/2022 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 pobierz
Załącznik nr 4 do RB 2/2022 – Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 rokupobierz
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 2/2022 – Sprawozdanie Komitetu ds Wynagrodzeń Sygnity z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 rokupobierz
Załącznik nr 6 do RB 2/2022 – Sprawozdanie Komitetu Audytu Sygnity z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2021 rokupobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniapobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce Sygnity pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika pobierz

ZWZ Sygnity 31 marca 2021
OpisLink
RB nr 13/2021 – Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnymm Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 30 kwietnia 2021 rokuPobierz
Zapis audio przebiegu kontynuacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2021 rokupobierz
RB nr 12/2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 30 kwietnia 2021 rokuPobierz
Załącznik do RB nr 12/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.Pobierz
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2021 rokupobierz
RB nr 10/2021 – Informacja nt. zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik do RB nr 10/2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.Pobierz
RB nr 9/2021 – Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do RB 9/2021 – Raport Atestacyjnypobierz
Załącznik nr 2 do RB 9/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020pobierz
Formularz do wykonywania głosy przez pełnomocnikapobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
RB nr 6/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 1 do RB 6/2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.Pobierz
Załącznik nr 2 do RB 6/2021 – Sprawozdanie Komitetu Audytu Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 Pobierz
Załącznik nr 3 do RB 6/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 Pobierz
Tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.”Pobierz
ZWZ Sygnity 25 maja 2020
OpisLink
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2020 rokupobierz
RB nr 10/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 rokupobierz
Załącznik do RB nr 10/2020 – Treść Uchwał podjętych podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.pobierz
RB nr 7/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. pobierz
Załącznik do RB nr 7/2020 – Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 rokupobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 rokupobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu Sygnity S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 rokupobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnitu S.A.pobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania głosy przez pełnomocnikapobierz
ZWZ Sygnity 25 marca 2019
OpisLink
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2019 rokupobierz
RB nr 14/2019/K – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku ­– korekta informacji nt. wyniku głosowaniapobierz
Załącznik do RB nr 14/2019/K – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku ­pobierz
RB 13/2019 – Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do RB 13/2019 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółkipobierz
Załącznik nr 2 do RB 13/2019 – Sprawozdanie Komitetu Audytupobierz
RB nr 12/2019 – Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanym na dzień 25 marca 2019 rokupobierz
Załącznik nr 1 do RB 12/2019 – Projekty uchwal ZWZ uwzględniające wniosek akcjonariuszapobierz
Załącznik nr 2 do RB 12/2019 – Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszapobierz
RB nr 11/2019 – Otrzymanie żądania wprowadzenia określonych spraw w porządku obradpobierz
Załącznik do RB nr 11/2019 – Projekty uchwałpobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce Sygnity S.A.pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika pobierz
ZWZ Sygnity 27 marca 2018
OpisLink
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 marca 2018 rokupobierz
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 marca 2018 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 27 marca 2018 roku
Załącznik do raportu bieżącego nr 17_2018
pobierz
Opinia Rady Nadzorczej Sygnity w przedmiocie zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółkipobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – porządek obrad i projekty uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. 27.03.2018
pobierz
Załącznik do rb 9/2018pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku
Sprawozdanie z działalności Jednostki za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku
pobierz
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku
pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku
pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 rokupobierz
Załącznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej-Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 wrześniapobierz
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku
Uchwała Zarządu Sygnity S.A. nr 13
pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ,27.03.2018pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Sygnity S.A.pobierz
ZWZ Sygnity 31 marca 2017
OpisLink
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 roku
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2017 rokupobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2017pobierz
Powołanie osób nadzorujących Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 30/2017 – Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Pana Ryszarda Wojnowskiegopobierz
Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Sygnity S.A.pobierz
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 rokupobierz
Wskazanie Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Sygnity S.A.pobierz
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 25/2017 – Przebieg pracy zawodowej Pana R. Rewaldapobierz
Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 25/2017 – Oświadczenie kandydata Pana R. Rewaldapobierz
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 23/2017 Przebieg pracy zawodowej Pana Piotra Wierzbickiegopobierz
Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 23/2017 Oświadczenie kandydatapobierz
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 rokupobierz
Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2017pobierz
Wnioski akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 rokupobierz
Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 20/2017pobierz
Załącznik nr 2 do raportu Bieżącego nr 20/2017pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – porządek obrad i projekty uchwał
Załącznik nr 1. do Raportu Bieżącego nr 15/2017
pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku
Sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku
pobierz
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy od 1 października 2015r. do 30 września 2016r.
pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku
pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku
pobierz
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 rokupobierz
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące rekomendacji udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Sygnity za rok obrotowy 2016pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikapobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Sygnity S.A.pobierz
ZWZ Sygnity 24 marca 2016
OpisLink
Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2016 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2016 rokupobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na ZWZ Sygnity SA 24 marca 2016 Formularz pełnomocnictwa ZWZ Sygnity SA 24 marca 2016pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.pobierz
Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of Sygnity S.A. The agenda and draft resolutionspobierz
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 rokupobierz
Załącznik numer 1 – projekty uchwał ogłoszonych w dniu 26.02.2016 r. w raporcie bieżącym nr 19/2016pobierz
Załącznik numer 2 – projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w dniu 03.03.2016 rokupobierz
Change in the agenda of the Annual General Meeting convened for 24 March 2016pobierz
APPENDIX 1 – draft resolutions announced on 26 February 2016 in Current Report No. 19/2016pobierz
APPENDIX 2 – draft resolutions submitted by a shareholder on 3 March 2016pobierz
Formularz pełnomocnictwa ZWZ Sygnity SA 24 marca 2016 rokupobierz
Formularz pełnomocnictwa ZWZ Sygnity SA 24 marca 2016pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
ZWZ Sygnity 31 marca 2015
OpisLink
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2015 rokupobierz
Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnikapobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – ZWZ Sygnity S.A. – 31 marca 2015pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwał.pobierz
Raport o niezastosowaniu zasady nr 10 Działu IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWpobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Sygnity S.A.pobierz
ZWZ Sygnity 31 marca 2014
OpisLink
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwałpobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikapobierz
Formularz pełnomocnictwa ZWZ Sygnity 31 marca 2014pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity SA z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2013 rokupobierz
Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 rokupobierz
Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencjępobierz
Raport o niezastosowaniu zasady nr 10 Działu IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Raport EBI nr 1/2014 o incydentalnym niezastosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
pobierz
ZWZ Sygnity 10 stycznia 2013
OpisLink
Raport bieżący 48/2012 – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwałpobierz
Formularz pełnomocnictwa ZWZ Sygnity 10 stycznia 2013pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika 10 stycznia 2013 rokupobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity SA z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2012 rokupobierz
ZWZ Sygnity 30 czerwca 2011
OpisLink
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów: Ogólna liczba akcji i głosów w Sygnity S.A. wynosi 11.886.242
Sprawozdanie Rady Nadzorczejpobierz
Sprawozdania finansowe Sygnity SA oraz Grupy Sygnity za rok 2010pobierz
Sprawozdanie finansowe Sygnity S.A. 2010
Sprawozdanie finansowe Grupy Sygnity S.A. 2010
pobierz
Formularz pełnomocnictwa ZWZ Sygnity 30.06.2011pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ Sygnity 30.06.2011 godz. 10pobierz
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Raport bieżący 40/2011
pobierz
Raport Bieżący 44/2011 – autopoprawka do projektu uchwały nr 26 publikowanego w Raporcie Bieżącym 40/2011 z dnia 3 czerwca 2011 rokupobierz
Raport Bieżący 47/2011 – treści uchwał podjętych na ZWZ Sygnity w dniu 30 czerwca 2011 rokupobierz
Raport Bieżący 49/2011 – Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 r., o godz. 10.00 co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów
Treści uchwał podjętych na ZWZ Sygnity w dniu 30 czerwca 2011 roku
pobierz

Ład korporacyjny

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 roku.

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poniżej przekazuje “Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Spółka kieruje się w swojej działalności Zasadami dla kontrahentów Spółek Grupy Sygnity, a także regulacjami The Foreign Corrupt Practices Act oraz The UK Bribery Act 2010.

Ład korporacyjny
RokTytułLink
2023Wyniki finansowe Grupy Sygnity za rok obrotowy 2023 – prezentacja ze spotkania inwestorskiego 9 kwietnia 2024 roku pobierz
2023Wybrane dane finansowe Grupy SGN za lata 2013-2023pobierz
2024Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021pobierz
2023/2024Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w roku obrotowym, który zakończy się 31 grudnia 2024 rokupobierz
2023Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A. – 09.2023pobierz
2023Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A.pobierz
2023Polityka Dywidendowa Sygnity S.A.pobierz
2023Wyniki finansowe Grupy Sygnity za rok obrotowy 2022 – prezentacja ze spotkania inwestorskiego 23 lutego 2023 rokupobierz
2023Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A. – 02.2023pobierz
2022/2023Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w roku obrotowym, który zakończy się 31 grudnia 2023 rokupobierz
2022Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021pobierz
2022Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A. – 06.2022pobierz
2021/2022Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w roku obrotowym, który zakończy się 30 września 2022 rokupobierz
2021Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021pobierz
2021Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęta Uchwałą nr 13 z dnia 30 kwietnia 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie”pobierz
2021Informacje na temat programu motywacyjnego realizowanego w Spółce i realizacji poprzednich programów motywacyjnychpobierz
2021Rekomendacje i analizypobierz
2021Informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym Sygnity S.A. pobierz
2021Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity 07.2021pobierz
2021Informacje, o których mowa w art. 90i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pobierz
2021Kalendarz zdarzeń korporacyjnych 2021pobierz
2021Wyniki finansowe pierwszego półrocza roku obrotowego 2021pobierz
2021Ograniczenia związane z wyborem Firmy Audytorskiejpobierz
2021Informacje dotyczące dywidendypobierz
2020Tekst Jednolity Statutu Spółkipobierz
2019Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A. 12.2019pobierz
2020Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w roku obrotowym, który zakończy się 30 września 2020 rokupobierz
2019Statut Sygnity – tekst jednolitypobierz
2019Kalendarz zdarzeń korporacyjnych_2019pobierz
2019Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A.pobierz
2018Kalendarz zdarzeń korporacyjnych2018pobierz
2018Tekst Jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki 27.09.2018r.pobierz
2018Podział Kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A. 02.2018pobierz
2018Podział Kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A. 06.2018pobierz
2018Prognoza wyników dotycząca roku obrotowego 2017/2018pobierz
2017Kalendarz zdarzeń korporacyjnychpobierz
2017Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016pobierz
2017Tekst jednolity Statutu Sygnity przyjęty przez NWZ w dniu 16 listopada 2016pobierz
2017Podział Kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Sygnity S.A. 04.2017pobierz
2016Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016pobierz
2016Zarządzanie różnorodnością w Sygnity S.A.pobierz
2016Podział Kompentecji w Zarządzie Sygnity S.A.pobierz
2016Wybrane dane finansowe Grupy za lata 2010-2016pobierz
2015Oświadczenie Zarządu Sygnity nt. stosowania zasad ładu korporacyjnego – FY15pobierz
2014Oświadczenie Zarządu Sygnity nt. stosowania zasad ładu korporacyjnego – FY14pobierz
2013Oświadczenie Zarządu Sygnity nt. stosowania zasad ładu korporacyjnego – FY13pobierz
2012Oświadczenie Zarządu Sygnity nt. stosowania zasad ładu korporacyjnego – FY12pobierz
2011Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Sygnity SApobierz
2011Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Sygnity SApobierz
2010Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 2010pobierz
2010Sprawozdanie Komitetu Kompensacyjnego Rady Nadzorczej 2010pobierz
2010Sprawozdanie Zarządu Sygnity SA 2010pobierz
2009Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity za 2009 rokpobierz
2009Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2009 rok – pkt 16 – Sprawozdania z działalności Grupy Sygnity w 2009 rokupobierz
2008Oświadczenie w sprawie Ładu korporacyjnegopobierz
2008Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2008 rokpobierz
2008Sprawozdanie Komitetu Kompensacyjnego 2008 rokpobierz
2008Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sygnity 2008 rokpobierz
2007Dobre praktykipobierz
2007Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2007pobierz
2007Ocena sytuacji Spółki w 2007 roku Rada Nadzorczapobierz
Statut i regulaminy
StatutLink
Statut Sygnity-tekst jednolitypobierz
Regulamin Rady Nadzorczejpobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Sygnity SApobierz
Regulamin Zarządu Sygnity SApobierz
Pytania do Spółki
Spółka w tym miejscu, zgodnie z zasadą 1.1. DPSN na GPW 2021 oraz Wskazówkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021, będzie publikować pytania otrzymane od Akcjonariuszy, jak i osoby niebędące Akcjonariuszami, wraz z treścią odpowiedzi udzielonych przez Spółkę. Pytania prosimy kierować na adres Dyrektor Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego: bdrzewicz@sygnity.pl. Spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Prospekty emisyjne i memoranda

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt (Memorandum) nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Ani Prospekt (Memorandum), ani papiery wartościowe nimi objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem (Memorandum) nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Prospekt emisyjny / memorandumLink
Suplement nr 2 do Prospektu emisyjnego akcji serii Z oraz akcji serii AApobierz
Suplement nr 1 do Prospektu emisyjnego akcji serii Z oraz akcji serii AApobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Z oraz akcji serii AApobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Tpobierz
Prospekt emisyjny akcji serii P i Rpobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Spobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Spobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Spobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Opobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Opobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Opobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Opobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Npobierz
Prospekt emisyjny akcji serii Mpobierz
Memorandum Informacyjne akcje serii Upobierz