Sygnity

AKCJE I AKCJONARIAT

Akcje

Wielkość obrotu (szt.)
Kurs akcji

Notowania na dzień 21.01.2022

Kurs otwarcia Kurs maksymalny Kurs minimalny Kurs zamknięcia Wolumen obrotu
8.98 8.98 8.84 8.98 7390

Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów*
AkcjonariuszLiczba głosów / akcjiProcentowy udział w ogólnej liczbie głosów**
Fundusze zarządzane przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna6 460 72628,39 %
Cron sp. z o.o.5 507 24524,20 %
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A.2 275 9949,99 %

* Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w szczególności w oparciu o wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, i zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

** Aktualny kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi  22.759.947 PLN