Sygnity

AKCJE I AKCJONARIAT

Akcje

Wielkość obrotu (szt.)
Kurs akcji

Notowania na dzień 01.12.2022

Kurs otwarcia Kurs maksymalny Kurs minimalny Kurs zamknięcia Wolumen obrotu
22.50 22.60 22.20 22.60 1407

Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów*
AkcjonariuszLiczba głosów / akcjiProcentowy udział w ogólnej liczbie głosów**
TSS Europe B.V.16 542 39972,68%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A.2 428 04910,67 %

* Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w szczególności w oparciu o wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, i zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

** Aktualny kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi  22.759.947 PLN