Sygnity

Archiwum Emax

W dniach 14 i 15 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax i ComputerLand podjęły decyzje o fuzji obu firm oraz o zmianie nazwy dla nowopowstałego podmiotu na Sygnity. 31 maja 2007 roku Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie połączenia Emax SA i Sygnity SA. Z tą chwilą spółka Sygnity weszła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Emax, a firma Emax SA została wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Tym samym został zakończony, realizowany zgodnie z przyjętym wcześniej planem, proces fuzji Sygnity SA i Emax SA. 

Poniżej przedstawiamy archiwalne informacje dotyczące spółki Emax.

Raporty

DataNumerRaportLink
28.05.200752/2007Wniosek o zawieszenie notowań akcjipobierz
23.05.200751/2007Informacja o zwołaniu ZWZpobierz
22.05.200750/2007Umowa z Zakładem Energetycznym Białystok SA.pobierz
10.05.200749/2007Zmiana Statutu - podwyższenie kapitału zakładowegopobierz
09.05.200748/2007Asymilacja i wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowegopobierz
05.05.200747/2007Znacząca umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowejpobierz
04.05.200746/2007Uzupełnienie raportu bieżącego nr 44/2007pobierz
03.05.200745/2007Umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowejpobierz
02.05.200744/2007Zarejestrowanie uchwały NWZ dotyczącej połączenia.pobierz
21.04.200742/2007Umowa nabycia akcji Winuel S.A. od PSEpobierz
21.04.200741/2007Uchwała Zarządu ws. podwyższenie kapitału zakładowegopobierz
17.04.200740/2007Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok.pobierz
04.04.200739/2007Umowa z PSEpobierz
12.04.200738/2007Uchwała Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego.
10.04.200737/2007Umowa z Strabag Sp. z o.o.pobierz
28.03.200736/2007Podwyższenie kapitału zakładowego Spółkipobierz
16.03.200735/2007Informacja o akcjonariuszach z 5% głosów na NWZ w dniu 14 marca 2007 roku.pobierz
14.03.200734/2007Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 marca 2007 roku.pobierz
12.03.200733/2007Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
09.03.200732/2007Stanowisko Zarządu odnośnie do planowanego połączenia Emax S.A. oraz ComputerLand S.A.pobierz
07.03.200731/2007Umowa z instytucją sektora bankowo-finansowegopobierz
07.03.200730/2007Informacja o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów na WZpobierz
05.03.200729/2007Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 marca 2007 roku.pobierz
02.03.200728/2007Umowa z PSE-Operator S.A.pobierz
22.02.200727/2007Wdrożenie biletu elektronicznego w miastach Wilno i Kłajpedapobierz
21.02.200726/2007Umowa z Ministerstwem Sprawiedliwościpobierz
20.02.200725/2007Umowa z Powiatem Zielonogórskimpobierz
20.02.200724/2007Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniapobierz
19.02.200723/2007Informacje o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
16.02.200722/2007Informacje o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
14.02.200721/2007Zakończenie subskrypcji akcji serii Fpobierz
08.02.200720/2007Sprawozdanie Zarządu Emax SA uzasadniające połączenie Emax SA oraz ComputerLand SApobierz
05.02.200718/2007Umowa z Urzędem Miejskim w Gliwicachpobierz
02.02.200717/2007Informacja o transakcji na papierach wartościowychpobierz
02.02.200716/2007 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
02.02.200715/2007Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
02.02.200714/2007Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
02.02.200713/2007 Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
01.02.200712/2007Umowa na dostawę, instalację i serwis rozwiązań informatycznychpobierz
30.01.200711/2007Uchwała Zarządu podwyższenie kapitału zakładowegopobierz
24.01.200710/2007Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowympobierz
22.01.20079/2007Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostradpobierz
18.01.20078/2007Informacja o zmniejszeniu liczby głosów na WZ przez AIG OFEpobierz
15.01.20077/2007Informacja o transakcji na papierach wartościowychpobierz
15.01.20076/2007Umowa na udzielenie licencji do oprogramowania Printscopepobierz
12.01.20075/2007Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
10.01.20074/2007Umowa z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.pobierz
09.01.20073/2007Umowa z Ministerstwem Sprawiedliwościpobierz
04.01.20072/2007Umowy z Telekomunikacją Polską S.A.pobierz
04.01.2007 1/2007Umowa z Budimex-Dromex S.A.pobierz
30.12.2006114/2006Znacząca umowa z Komendantem Głównym Policji.pobierz
29.12.2006113/2006Umowa z Izbą Celną.pobierz
20.12.2006112/2006Umowa na opracowanie standardów zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych.pobierz
15.12.2006111/2006 Umowa na wdrożenie informatycznego systemu obiegu informacji w Ministerstwie Środowiska.pobierz
15.12.2006110/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
08.12.2006109/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
01.12.2006108/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
30.11.2006107/2006ComputerLand S.A. i Emax S.A. ogłaszają szczegóły dotyczące połączenia.pobierz
29.11.2006106/2006Umowa na dostawę i wdrożenie rozwiązań automatyki magazynowej.pobierz
28.11.2006105/2006Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.pobierz
15.11.2006103/2006Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.pobierz
14.11.2006102/2006Umowa z Zakładami Chemicznymi Police SA.pobierz
14.11.2006101/2006Skonsolidowany rachunek zysków i strat.pobierz
31.10.2006100/2006Umowa z Enion SA Oddział w Krakowie.pobierz
28.10.200699/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
28.10.200698/2006Informacja o zmianie o co najmniej 1% liczby głosów na WZ przez ComputerLand SA.pobierz
26.10.200697/2006Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.pobierz
25.10.200696/2006Rejestracja zmian w Statucie oraz nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.pobierz
24.10.200695/2006Umowa z Komendantem Głównym Policji.pobierz
22.10.200694/2006Uzupełnienie raportu półrocznego.pobierz
20.10.200693/2006Powołanie Członka Zarządupobierz
17.10.2006 92/2006Umowa z Miastem Tychy.pobierz
12.10.200691/2006Informacja o przekroczeniu 5% liczby głosów na WZ przez ALICO.pobierz
10.10.200690/2006Umowa na budowę i wdrożenie systemu informatycznego dla firmy sektora energetycznego.pobierz
06.10.200689/2006Informacja o akcjonariuszach posiadających 5% głosów na NWZ w dniu 2 października 2006 roku.pobierz
04.10.200688/2006Umowa z firmą Stredoslovenská energetika a.s.pobierz
02.10.200687/2006 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 października 2006 roku.pobierz
29.09.200686/2006Kandydaci do Rady Nadzorczej Emax S.A.pobierz
28.09.200685/2006Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez ComputerLand S.A.pobierz
28.09.200684/2006Umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rybniku.pobierz
27.09.200683/2006Umowa sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego.pobierz
26.09.200682/2006Umowa nabycia akcji Winuel S.A.pobierz
25.09.200681/2006Umowa z Fundacją Edukacji Ekonomicznej.pobierz
25.09.200680/2006Informacja o zmniejszeniu liczby głosów na WZ.pobierz
25.09.200679/2006Informacja o przekroczeniu 50% liczby głosów na WZ przez ComputerLand S.A.pobierz
22.09.200678/2006Umowa na świadczenie usług i dostawę rozwiązań informatycznych.pobierz
22.09.200677/2006Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 października 2006 roku.pobierz
9.09.200676/2006Informacja o przekroczeniu 5% liczby głosów na WZ przez AIG OFE.pobierz
19.09.200675/2006Umowa z Centrum Komputerowym ZETO S.A.pobierz
19.09.200674/2006Umowa na wykonanie systemu ostrzegawczego w budynku DaimlerChrysler Mercedes.pobierz
18.09.200673/2006Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO sp. z o.o.pobierz
15.09.200672/2006Informacja o zmniejszeniu liczby głosów na WZ.pobierz
14.09.200671/2006Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pobierz
13.09.200670/2006Informacja o przekroczeniu 25% liczby głosów na WZ przez ComputerLand S.A.pobierz
01.09.200669/2006Umowa na dostawę i wdrożenie rozwiązań informatycznychpobierz
26.08.200668/2006Umowa najmu nieruchomości.pobierz
23.08.200667/2006Umowa z EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.pobierz
16.08.200666/2006Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez ComputerLand S.A.pobierz
02.08.200665/2006Informacja o transakcji sprzedaży akcji. pobierz
02.08.200664/2006Umowa z instytucją sektora bankowego.pobierz
28.07.200663/2006Umowa z Uniwersytetem Śląskim.pobierz
28.07.200662/2006Umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowej.pobierz
20.07.200661/2006Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2005.pobierz
18.07.200660/2006Umowa z Górnośląskim Zakładem Energetycznym S.A.pobierz
17.07.200659/2006Umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowej.pobierz
11.07.200658/2006Umowa z instytucją sektora bankowego.pobierz
05.07.200657/2006Umowa z Miastem Stołecznym Warszawą.pobierz
30.06.200656/2006Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.pobierz
29.06.200655/2006Umowa z EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.pobierz
29.06.200653/2006Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń.pobierz
27.06.200652/2006Informacja o akcjonariuszu posiadającym 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2006 roku.pobierz
27.06.200651/2006Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2006 roku.pobierz
21.06.200650/2006Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.pobierz
16.06.200649/2006Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2006 roku.pobierz
09.06.200648/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
02.06.200647/2006Umowa z Miastem Poznań.pobierz
02.06.200646/2006Informacja o zmniejszeniu liczby głosów na WZ.pobierz
02.06.200645/2006Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pobierz
01.06.200644/2006Umowa z Telewizją Polską S.A.pobierz
31.05.200643/2006Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pobierz
31.05.200642/2006Powołanie osób zarządzających.pobierz
24.05.200639/2006Umowa z instytucją sektora bankowo-finansowego.pobierz
19.05.200638/2006Umowa z ElektrowniRybnik S.A.pobierz
17.05.200637/2006Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.pobierz
12.05.200636/2006Informacja o przekroczeniu 5% liczby głosów na WZ przez AIG OFE.pobierz
09.05.200635/2006Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.pobierz
05.05.200634/2006Umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.pobierz
03.05.200633/2006Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego (SA-QSr I-2006).pobierz
11.04.200632/2006Umowa z Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.pobierz
11.04.200631/2006Umowa z Enion S.A.pobierz
04.04.200630/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
04.04.200629/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
03.04.200628/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
03.04.200627/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
30.03.200626/2006Umowa z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku.pobierz
29.03.200625/2006Umowa na dostawę rozwiązań automatyki bankowej.pobierz
28.03.200624/2006Modernizacja Centrum Usługowo-Administracyjnego Telekomunikacji Polskiej S.A.pobierz
27.03.200623/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
27.03.200622/2006Umowa na świadczenie usług serwisowych dla Telekomunikacji Polskiej S.A.pobierz
24.03.200621/2006Rejestracja zmian w Statucie w KRS.pobierz
24.03.200620/2006Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
21.03.200619/2006Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
17.03.200618/2006Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego (SA-PSr).pobierz
14.03.200617/2006Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok.pobierz
03.03.200616/2006Umowa serwisowa z PSE Operator S.A.pobierz
21.02.200615/2006Informacja o akcjonariuszu posiadającym 5% głosów na NWZ w dniu 17 lutego 2006 roku.pobierz
13.02.200613/2006Umowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.pobierz
09.02.200612/2006Umowa z Książnicą Kopernikańską w Toruniu.pobierz
07.02.200611/2006Treść uchwał na NWZ zwołane na dzień 17.02.2006 roku.pobierz
03.02.200610/2006Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2006.pobierz
27.01.20069/2006Informacja o transakcji na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
24.01.20068/2006Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pobierz
24.01.20067/2006Umowa na wykonanie usług informatycznych.pobierz
18.01.20066/2006Umowa na dostawę oprogramowania wraz ze sprzętem informatycznym.pobierz
13.01.20065/2006Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
13.01.20064/2006Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Emax S.A.pobierz
06.01.20063/2006Umowa z Volkswagen Poznań Sp. z o.o.pobierz
06.01.20062/2006Umowa z Powiatem Krakowskim.pobierz
05.01.20061/2006Umowa z Telekomunikacją Polską S.A.pobierz

RokKwartałRaportLink
2007IEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. I 2007.pobierz
2006IEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. I 2006.pobierz
2006IIEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. II 2006.pobierz
2006IIIEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. III 2006.pobierz
2006IVEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. IV 2006.pobierz
2005IEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. I 2005.pobierz
2005IIIEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. III 2005.pobierz
2005IVEmax SA - skonsolidowany raport kwartalny kw. IV 2005.pobierz

RokRaportLink
2002Emax SA - skonsolidowany raport półroczny 2002.pobierz
2003Emax SA - skonsolidowany raport półroczny 2003.pobierz
2004Emax SA - skonsolidowany raport półroczny 2004.pobierz
2005Emax SA - skonsolidowany raport półroczny 2005.pobierz
2006Emax SA - skonsolidowany raport półroczny 2006.pobierz

RokRaportLink
2006Emax SA - jednostkowy raport roczny 2006pobierz
2006Emax SA - skonsolidowany raport roczny 2006pobierz
2005Emax SA - jednostkowy raport roczny 2005.pobierz
2005Emax SA - skonsolidowany raport roczny 2005.
2004Emax SA - jednostkowy raport roczny 2004.pobierz
2004Emax SA - skonsolidowany raport roczny 2004.pobierz
2003Emax SA - jednostkowy raport roczny 2003.pobierz
2003Emax SA - skonsolidowany raport roczny 2003.pobierz
2002Emax SA - jednostkowy raport roczny 2002.pobierz
2002Emax SA - skonsolidowany raport roczny 2002.pobierz

Rekomendacje

RokRekomendacjaLink
2006KBC Securities Emax 2006.11.16pobierz
2006KBC Securities Emax 2006.11.03pobierz
2006KBC Securities Emax 2006.08.21pobierz
2006KBC Securities Emax 2006.05.17pobierz
2006KBC Securities 2006.04.20pobierz
2003BZBWBK Emax 02.09.2003pobierz
2003Raport analityczny Emax BDM PKO BP 24.06.2003pobierz
2003Raport analityczny Emax BZBWBK 16.06.2003pobierz
2003Raport analityczny Emax BRE26 02 2003pobierz
2003CA-IB Emax 14.02.2003pobierz
2001BRE Bank SA 2001pobierz

Ład korporacyjny

W dniu 5 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza i Zarząd we wspólnej uchwale zadeklarowały przyjęcie zasad zawartych w “Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2002” wprowadzonych Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i stosowanie ich w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmując działania zmierzające do wdrożenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza przyjęła nowe Regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu uwzględniające zmiany związane z przyjęciem zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę oraz postanowiła w pełni dostosować Statut Spółki do wymogów określonych w Dobrych Praktykach.

W dniu 30 czerwca 2003 roku, mając na względzie uchwałę Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z dnia 5 czerwca 2003 roku, Walne Zgromadzenie Emax SA zaakceptowało treść “Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002”, z wyjątkiem reguły nr 20, dotyczącej dobrych praktyk w Radzie Nadzorczej, oraz zatwierdziło regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

W 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwałą Nr 44/1062/2004 uchwaliła dokument „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005” wprowadzający zmiany w zakresie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego. Mając na względzie rekomendowane przez GPW zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Emax SA w dniu 17 czerwca 2005 roku zaakceptowało treść “Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” z wyjątkiem reguły numer 28 w zakresie powołania w strukturze rady Nadzorczej komitetów audytu i wynagrodzeń. Akcjonariusze wprowadzili również niezbędne zmiany w Statucie oraz w Regulaminie Walnych Zgromadzeń.

Mając na celu wdrożenie zasady Nr 28, na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2005 roku, Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej powołując Komitety Audytu i Wynagrodzeń oraz wyłaniając ich członków. W wyniku opisanych powyżej zmian, Emax SA realizuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie “Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w Emax SA:

TytułLink
Regulamin Zarządu Emax SApobierz
Regulamin Walnych Zgromadzeń Emax SApobierz
EMAX SA Statute enpobierz
Regulamin rady Nadzorczej Emax SApobierz
Deklaracja - Dobre Praktyki w Spolkach Publicznych 2005pobierz
Deklaracja - Dobre Praktyki w Spolkach Publicznych 2002pobierz

Akcjonariat

Nazwa podmiotuUdział w kapitale zakładowymUdział głosów na WZA
ComputerLand S.A.37,65%66,00%
Akcjonariusze giełdowi62,35%34,00%