Sygnity

Konsultant/Programista TIA

Twój zakres obowiązków:

 • Wdrażanie, rozwój oraz utrzymanie systemu TIA w zakładach ubezpieczeniowych

Nasze oczekiwania:

 • 2-letnie doświadczenie w programowaniu w systemie TIA
 • Umiejętność programowania w PL/SQL
 • Sprawne posługiwanie się językiem zapytań SQL
 • Znajomość bazy danych Oracle

Oferujemy:

Analityk systemowy

Twoje przyszłe zadania

Zakres dot. analizy biznesowej:

 • Identyfikowanie i modelowanie procesów biznesowych Klienta
 • Dokumentowanie wymagań, potrzeb oraz problemów Klienta
 • Przygotowywanie propozycji rozwiązań z zakresu architektury biznesowej na podstawie dokonanej analizy
 • Identyfikowanie, wycena ryzyk oraz tworzenie planów ich mitygacji
 • Szacowanie pracochłonności analizy … Czytaj dalejAnalityk systemowy

Specjalista ds. Testów

Dostarczane przez Sygnity produkty stanowią podstawowe narzędzia związane z procesami dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz innych mediów. Wspierają przemiany i odpowiadają na wyzwania stawiane przez dynamicznie rozwijający się i zmieniający Rynek Energii.

Głównymi zadaniami we współpracy ze zwinnymi Zespołami, będzie dbanie o jakość dostarczanych rozwiązań, które wspierają działanie operatora … Czytaj dalejSpecjalista ds. Testów

Młodszy konsultant ds. wdrożeń – staż

O projekcie

Dostarczane przez Sygnity produkty stanowią podstawowe narzędzia związane z procesami dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz innych mediów. Wspierają przemiany i odpowiadają na wyzwania stawiane przez dynamicznie rozwijający się i zmieniający Rynek Energii.

Głównymi zadaniami we współpracy ze zwinnymi Zespołami, będzie dbanie o jakość dostarczanych rozwiązań, które wspierają … Czytaj dalejMłodszy konsultant ds. wdrożeń – staż

Programista .NET

Twój zakres obowiązków:

 • Wytwarzanie wydajnego oraz stabilnego oprogramowania
 • Implementacja w oparciu o diagramy i opisy analityczne w Sparx Enterprise Architect
 • Testy jednostkowe wytworzonego oprogramowania
 • Współpraca z zespołem

Nasze oczekiwania:

 • znajomość technologii desktopowych Microsoft
 • znajomość bibliotek .NET Framework (wersja 4.8) – WinForms, WCF, MVC, ASP.NET
 •  znajomość T-SQL wraz z umiejętnością pisania procedur składowanych … Czytaj dalejProgramista .NET

Projektant Systemów Informatycznych

Twoje przyszłe zadania:

 • Przekładanie wymagań systemu ujętych w dokumentacji analitycznej na szczegółowy projekt techniczny;
 • Optymalizowanie projektu technicznego rozwiązania poprzez identyfikację powtarzających się elementów funkcjonalnych oraz zapewnienie jego integracji z innymi projektami w ramach projektu;
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz weryfikacja kompletności i spójności funkcjonalności systemu informatycznego zgodnie z przyjętym modelem architektury systemu;
 • Tworzenie wytycznych do … Czytaj dalejProjektant Systemów Informatycznych

Specjalista ds. Testów

Twój zakres obowiązków

 • Udział w testach: akceptacyjnych, integracyjnych, systemowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych)
 • Opracowywanie scenariuszy na bazie wymagań
 • Analiza procesów biznesowych
 • Szacowanie pracochłonności
 • Wykonywanie i dokumentowanie wyników testów

Nasze wymagania

 • Znajomość zagadnień z zakresu testowania oprogramowania, metodologii testowania i procesu testowego,
 • Umiejętność pisania scenariuszy … Czytaj dalejSpecjalista ds. Testów

Programista .NET

Twoje przyszłe zadania:

 • Implementacja wymagań w projektach rozwojowych i utrzymaniowych,
 • Tworzenie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu,
 • Dbanie o jakość kodu.

  Nasze wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość: C#, ASP.Net, ASP MVC,
 • Doświadczenie w .NET Framework/ASP.NET Core, ORM (Entity Framework),
 • Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych: Oracle, MS SQL,
 • Sprawne posługiwanie się repozytorium Git,
 • Czytaj dalejProgramista .NET

Konsultant ds. Szkoleń i Usług

Twoje przyszłe zadania:

 • Obsługa procesu dystrybucji faktur za licencje na systemy autorstwa Sygnity;
 • Aktualizacja bazy zamówień na podstawie przesłanych formularzy zamówień i wystawionych faktur;
 • Obsługa procesu kompletowania grup szkoleniowych oraz stworzenie bazy danych uczestników szkoleń grupowych realizowanych przez Sygnity, dedykowanych użytkownikom dostarczanych systemów;
 • Obsługa telefonicznych zapytań uczestników szkoleń;
 • Obsługa faksu wirtualnego w zakresie przyjmowania … Czytaj dalejKonsultant ds. Szkoleń i Usług

Starszy Programista Java

Twoje przyszłe zadania:
 • Wytwarzanie, modyfikacja i komentowanie kodu źródłowego,
 • Uszczegóławianie założeń projektowych we współpracy z analitykiem – projektantem,
 • Dostosowywanie  struktury bazy danych (sql),
 • Test jednostkowy i integracyjny zmian wprowadzonych w kodzie źródłowym,
 • Diagnozowanie i poprawa zgłoszonych usterek w teście integracyjnym i systemowy
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji technicznej  i projektowej systemu informatycznego.
 • Współudział … Czytaj dalejStarszy Programista Java