Centrala

 • Warszawa

  Centrum Biznesowe Royal Wilanów
  ul. F. Klimczaka 1
  02-797 Warszawa
  tel. (+48 22) 290 88 00
  fax (+48 22) 290 88 01
  e-mail: biuro@sygnity.pl

Oddziały

 • Białystok
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
  15-111 Białystok

 • Kraków 

  Kapelanka 42B

  30-347 Kraków

 • Poznań

  Abpa. Antoniego Baraniaka 6

  61-131 Poznań

 • Wrocław
  Strzegomska 140 a
  54-429 Wrocław

 • Gdańsk
  Alchemia Argon
  Aleja Grunwaldzka 415
  80-309 Gdańsk

 • Zabrze 

  Wolności 273

  41-800 Zabrze

   

 • Warszawa
  Sochaczewska 9
  01-327 Warszawa

 • Zielona Góra

  Dąbrowskiego 12

  65-021 Zielona Góra

Filie

 • Bydgoszcz 
  ul. Marszałka Focha 18
  85-070 Bydgoszcz

 • Lublin
  Mełgiewska 74
  20-234 Lublin

 • Mielec 

  Wojska Polskiego 3

  39-300 Mielec

 • Płock 

  1 Maja 12 lok. 23

  09-402 Płock

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008162; NIP 586-000-52-93; kapitał zakładowy 23 089 947 złotych w całości wpłacony.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity