Sygnity

Modułowy integrator rozliczeń

Payment Hub

Payment Hub

Payment Hub to integrator rozliczeń, który może obsłużyć wszystkie płatności i rozliczenia w różnych kanałach i obszarach biznesowych banku, tworząc jednolitą, w pełni kompletną i efektywną platformę rozliczeń. Wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu korzyści płynących z modułowości rozwiązania.

Payment Hub umożliwia nie tylko zcentralizowanie obsługi wszystkich komunikatów płatniczych i informacyjnych oraz rozliczeń w ramach banku, lecz także automatyzację procesów przygotowania, wysyłki i odbioru płatności (zarówno międzyoddziałowych jak i międzybankowych). Jednocześnie, zwiększa bezpieczeństwo procesów poprzez opcję elastycznego definiowania punktów kontrolnych, dostosowanych do oczekiwań użytkowników.

Jego najważniejszą cechą jest modułowość i elastyczność – zarówno pod względem funkcjonalności, integracji z innymi aplikacjami jak i wdrożenia oraz dalszego rozwoju. Daje to możliwość dostosowania systemu pod indywidualne potrzeby każdego banku.  

 

Korzyści biznesowe

Dzięki Payment Hub bank:

Minimalizuje koszty

poprzez szybsze i efektywniejsze  zarządzanie przepływem komunikatów płatniczych wykorzystując m.in.: skrócenie czasu wykonywania operacji, szybsze księgowania środków na kontach, automatyzację obsługi systemu

Zwiększa kontrolę nad procesem

dzięki możliwości podglądu dokumentów elektronicznych w trakcie ich przetwarzania; ustawianiu opcji potwierdzania „na drugą rękę” z poziomu parametryzacji aplikacji

Szybciej reaguje na problematyczne sytuacje

związane z rozliczeniami, dzięki wiadomościom przesyłanym na wskazane konta operatorów czy dedykowanym widokom profilu użytkownika

Zalety rozwiązania

Payment Hub charakteryzuje się:

  • wysoką adaptowalnością do potrzeb i wymagań banków – dzięki modułom, które mogą być wdrażane razem lub jako niezależne funkcjonalności (w tym z opcją parametryzacji do wymagań biznesu oraz IT),
  • łatwym dopasowaniem do dowolnej infrastruktury banku, niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego, bazy danych czy serwera aplikacji,
  • sprawnym i profesjonalnym wdrożeniem w dowolnej metodyce projektowej, dopasowanej do standardów i oczekiwań banku,
  • szybkim czasem uruchomienia, dzięki autorskiemu, gotowemu i sprawdzonemu frameworkowi Warthog, na którym osadzone są moduły Payment Hub oraz inne aplikacje, bliskie biznesowo.

Wybrane funkcjonalności

Sprawna i bezpieczna obsługa polskich i zagranicznych systemów płatniczych w ramach jednego system (Elixir, Euro Elixir, SEPA, SWIFT, SORBNET2, TARGET2)

Automatyczna obsługa różnych konwerterów komunikatów płatniczych (np. MT do MX, SORBNET_BW do SORBNET2, MT103 do SCT)

Automatyczna obsługa masowych płatności i poleceń zapłaty wraz z modułem obsługi klienta masowego

Możliwość obsługi długich i krótkich ścieżek dla jednego typu zdarzenia np. kontroli komunikatów na występowanie danych publikowanych w listach sankcyjnych

Archiwum komunikatów, dzięki któremu bank ma dostęp do danych historycznych

Automatyczne raporty rekoncyliacyjne i klienckie

Automatyczne naliczanie wysokości prowizji za komunikaty przetwarzane w ramach Payment Hub

Automatyczne przewalutowanie komunikatów na podstawie zaczytanych kursów walut

Współpraca z modułem Aplication to Aplication (A2A) w systemach SORBNET2 I TARGET2

Elastyczny system dopasowany do potrzeb banku

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do różnych potrzeb Klienta. Oferujemy zarówno wdrożenie całościowego rozwiązania, pozwalającego na realizację wszystkich procesów związanych z rozliczeniami, jak i jedynie jego wybranych modułów, z możliwością dowolnej rozbudowy w przyszłości.

Referencje

Z firmą Sygnity współpracujemy od wielu lat i mamy na swoim koncie zrealizowane z sukcesem wdrożenie (oraz wieloletni rozwój) aplikacji Elixir-OK i EuroElixir-OK (EELX).
Zbudowanie i udostępnienie nowych aplikacji użytkownika w systemach Elixir i EuroElixir było jedną z największych zmian technologicznych w tych systemach płatności, jakie KIR przeprowadził od momentu wdrożenia pierwszej wersji elektronicznego systemu rozliczeniowego Elixir.
Ta implementacja, a także dalszy rozwój oraz serwisowanie aplikacji EELX, potwierdziły bardzo wysokie kompetencje wdrożeniowe i integracyjne zespołu Sygnity oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów, z którymi współpracujemy. Firmę Sygnity możemy polecić jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego, który wspiera nas zarówno w kluczowych aspektach rozwoju aplikacji EELX jak i codziennym zarządzaniu procesami.

Tomasz Jończyk Dyrektor Linii Biznesowej Linia biznesowa rozliczenia sesyjne Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Pobierz materiały

Pobierz materiały na temat tego produktu.

Sprawdź pełną ofertę

dla bankowości

Porozmawiaj z ekspertem

Grzegorz Jamer

Ekspert ds. Analizy Biznesowej

gjamer@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności