Sygnity

Rozwiązanie Sygnity FORECAST

Rozwiązanie Sygnity Forecast jest narzędziem informatycznym, które wykorzystując dane historyczne, dane meto oraz zmienne pomocnicze, generuje prognozy mediów (energia, gaz, ciepło). Realizuje to m.in. przy użyciu modeli automatycznych klasy ARIMA oraz sieci neuronowych. System Sygnity Forecast wspomaga również użytkowników przy generowaniu prognoz eksperckich.

Rozwiązanie skierowane jest do sprzedawców i odbiorców energii, farm wiatrowych, wytwórców energii elektrycznej i cieplnej, OSD Energii Elektrycznej, OSD Gazu.

KORZYŚCI BIZNESOWE

System Sygnity Forecast pozwala przedsiębiorstwu uzyskać znaczne oszczędności, dostarczając trafniejsze prognozy zapotrzebowania i produkcji energii. Wspiera użytkownika w realizacji kluczowych procesów biznesowych:

Ciągłym równoważeniu zapotrzebowania i produkcji mediów

Optymalizacji kosztów energii

Wyznaczaniu pozycji handlowej

Monitorowaniu poziomu zabezpieczeń dla zawartych umów

Kluczowe cechy rozwiązania:

  • Przygotowywanie prognoz w różnych horyzontach czasowych
  • Gromadzenie informacji o zawartych umowach i kontraktach
  • Gromadzenie i analiza danych historycznych
  • Raportowanie i wizualizacja danych zgromadzonych w systemie
  • Zautomatyzowanie procesu prognozowania
  • Wsparcie w procesie prognozowania eksperckiego

CECHY SYSTEMU

System gromadzi dane historyczne w dowolnym horyzoncie czasowym, automatyzuje proces pozyskiwania i zapisu danych bieżących oraz ich eksport do systemów zewnętrznych. Obsługuje wiele źródeł m.in. FTP, PWI, strony PSE, strony TGE, inne strony www i formaty plików m.in. txt, xls, XML.

Rozwiązanie przygotowując prognozy umożliwia przełączanie się pomiędzy trybami: dziennym, miesięcznym i rocznym oraz porównywanie wyników z różnych trybów.

Umożliwia generowanie prognoz automatycznych oraz eksperckich, pozwala na zastosowanie różnych modeli statystycznych w zależności od horyzontu prognozy. Prezentuje dane z dokładnością do wybranego ziarna agregacji (godzina, doba, miesiąc, rok) oraz koryguje przebiegi prognoz w dni świąteczne i okołoświąteczne.

System posiada wbudowane modele ARIMA, sieci neuronowe, regresja liniowa i inne oraz umożliwia tworzenie własnych modeli prognostycznych przy pomocy języka R.

Obsługa zawartych umów to ewidencjonowanie danych o kontrahentach, informacje o zawartych umowach, monitorowanie poziomu zabezpieczenia zapotrzebowania/wytwarzania w zawartych umowach, archiwizacja pełnej historii oraz dokumentacji dotyczącej klientów w jednym miejscu.

Analizowanie, raportowanie i wizualizacja danych zgromadzonych w systemie informuje o statusie danych pomiarowych, prezentuje rozkłady błędów modeli, wizualizuje wyniki modeli prognostycznych, wylicza odchylenia i błędy uzyskiwane przez modele prognostyczne.

System umożliwia bieżącą kontrolę dzięki podsumowaniom statystycznym (min, max, średnia, suma, MAPE, DAPE, RMS, odchylenie) oraz wspomaga tworzenie własnych szablonów raportów.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności