Sygnity

Rozwiązania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

SYSTEM KATASTER WZ

System Kataster WZ to autorskie oprogramowanie Sygnity SA do prowadzenia wybranych rejestrów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz wsparcia zarządzania ośrodkiem geodezyjnym (ODGiK) na poziomie powiatowym.

INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Miejski System Zarządzania – węzeł  Infrastruktury Informacji Przestrzennej  to  wsparcie procesów zarządzania przestrzenią miejską z wykorzystaniem geohurtowni danych.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Sonet MPZP to autorskie oprogramowanie Sygnity SA służące do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) zgodnie z przyjętą standaryzacją.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SZN to autorskie oprogramowanie Sygnity SA do gromadzenia i przetwarzanie danych o nieruchomościach, prawach do nieruchomości, a także wierzytelnościach i zobowiązaniach wynikających z posiadanych praw do nieruchomości.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności