Sygnity

Nowoczesny system wspierający uzgadnianie pozycji na rachunkach Nostro i kontach przejściowych oraz ich monitorowanie i raportowanie.

Zgodność zapisów na rachunkach Nostro we własnych księgach z zapisami w księgach banków korespondentów to jeden z podstawowych obowiązków banku wynikających z Prawa Bankowego i Prawa Dewizowego.

Zapewnienie uzgadniania kont przejściowych wykorzystywanych do ewidencji różnego rodzaju zdarzeń ekonomicznych to istotne zadanie komórek organizacyjnych banku odpowiedzialnych za monitorowanie stanów na kontach przejściowych.

Możliwość automatycznego uzgadniania pozycji oraz wsparcie analizy pozycji nieuzgodnionych jest narzędziem o dużym znaczeniu dla monitorowania operacji rejestrowanych na rachunkach Nostro i kontach przejściowych.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Zapewnienie zgodności ewidencji na rachunkach Nostro

we własnych księgach z ewidencją prowadzoną przez banki korespondentów

Skrócenie czasu procesu uzgodnień

dzięki automatyzacji procesu uzgodnień

Bieżące monitorowanie

pozycji uzgodnionych i nieuzgodnionych

Bieżące raportowanie stanu uzgodnień

Możliwość elastycznego definiowania reguł

dla automatycznego i półautomatycznego uzgadniania pozycji

System FlexiMach umożliwia definiowanie reguł dla uzgodnień automatycznych i półautomatycznych przy zastosowaniu pełnej zgodności dat waluty, referencji i kwot, wraz z możliwością stosowania tolerancji oraz dodatkowych referencji tworzonych na podstawie wybranych cech transakcji.

CECHY SYSTEMU

Reguły uzgodnieniowe sparametryzowane w systemie umożliwią osiągnięcie wysokiego wskaźnika automatycznych uzgodnień. Dużą zaletą systemu jest elastyczność parametryzacji oraz krótki czas potrzebny na przygotowanie do uruchomienia produkcyjnego.

Wykonywanie uzgodnień w trybie wielobankowym

Automatyczne wczytywanie danych do uzgodnień przy wykorzystaniu komunikatów MT940/MT950 oraz modelu kanonicznego wyciągów

Automatyczne uzgodnienia pozycji rachunków Nostro i kont przejściowych

Zatwierdzanie uzgodnień proponowanych w ramach obsługi uzgodnień półautomatycznych

Możliwość wykonania uzgodnień ręcznych

Generowanie raportów pozycji uzgodnionych i nieuzgodnionych według definiowanych kryteriów

Sprawozdawczość Obligatoryjna i Wsparcie Biznesu

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności