Sygnity

W ramach komunikacji  z beneficjentem / kontrahentami mamy do zaoferowania poniższe produkty: 

  • Komunikacja Jednostki z beneficjentem za pomocą SMS lub poczty elektronicznej
  • Portal Beneficjenta
  • Moduł Obsługi Usług Społecznych (MOUS)

KORZYŚCI BIZNESOWE

Przygotowanie w formie elektronicznej zlecenia wykonania usług

Otrzymywanie wypełnionego rozliczenia w formie elektronicznej,

które można wczytać do POMOST STD

Prowadzenie harmonogramów wydawanych posiłków / usług

Prowadzenie rejestru opiekunek

Szybka i skuteczna komunikacja z beneficjentami świadczeń

Łatwa forma komunikacji z grupami odbiorców świadczeń

Ograniczenie kosztów

m.in. dzięki powiadomieniom SMS, e-mail

Portal Beneficjenta z możliwością osobistego odbioru decyzji

Usprawnienie procesu obsługi beneficjenta

Nasze rozwiązania tworzą nową jakość komunikacji pomiędzy Jednostkami Organizacyjnymi Pomocy Społecznej a obywatelami i innymi podmiotami działającymi w obszarze zabezpieczenia społecznego. Używając naszych aplikacji jednostki organizacyjne zabezpieczenia społecznego uzyskują możliwość informowania beneficjentów o określonych zdarzeniach bezpośrednio z systemu. Ułatwiamy również jednostkom rozliczenie z kontrahentami realizującymi świadczenia np. jadłodajnie, bary, stołówki szkolne, instytucje świadczące usługi opiekuńcze jak również wspieramy w tym zadaniu jednostki realizujące świadczenia samodzielnie

PREZENTACJA MODUŁU OBSŁUGI USŁUG SPOŁECZNYCH

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności