Sygnity

Artykuły

Dobre półrocze Sygnity

H1 FY2020

Za nami pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020, które zamykamy z blisko 20 mln zł zysku operacyjnego i 13,3 mln zł wyniku netto. To efekty udanej restrukturyzacji firmy i dowód na skuteczność wprowadzanych  zmian. Naszym głównym priorytetem nadal pozostaje stabilny i zrównoważony rozwój biznesu oraz konsekwentne budowanie wartości firmy dla wszystkich interesariuszy.

Najważniejsze wydarzenia ostatniego półrocza

Koncentrowaliśmy wysiłki na poprawie efektywności wewnętrznej oraz dalszym ograniczaniu ryzyk operacyjnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności. Kontynuujemy też  prace nad dalszym rozwojem portfolio produktów i usług własnych  (w tym z wykorzystaniem technologii cloudowych oraz RPA) tak, by odpowiadało ono na bieżące potrzeby zarówno biznesu jak i administracji publicznej. 

Odnowiliśmy szereg kontraktów u swoich długoletnich Klientów, wspierając ich zarówno w strategicznym rozwoju biznesu jak i bieżącym dostosowywaniu się do nowych wymagań prawnych i sprawozdawczych.

Pandemia, która od kilku miesięcy paraliżuje światową gospodarkę, jak do tej pory, nie miała negatywnego wpływu na sytuację biznesową i jakość prowadzonych przez nas projektów. Jak mówi Bogdan Zborowski, Prezes Zarządu – Dokonaliśmy wspólnie rzeczy, o jakich nawet nie myśleliśmy wcześniej – prawie 100% naszego zespołu pracuje każdego dnia zdalnie, prowadząc projekty, kluczowe dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce. To świadczy o naszej sprawności operacyjnej i skuteczności wewnętrznych procesów. Co ważne, zmiana sposobu pracy nie tylko nie miała wpływu na jakość naszych usług, ale często była wręcz katalizatorem nowych pomysłów  pomogła znaleźć nowe, efektywniejsze formy współpracy, komunikacji, realizacji zadań projektowych.

Zdecydowana większość naszych kluczowych Klientów nie tylko nie ograniczyła swojej działalności, ale sygnalizowała zwiększone zapotrzebowanie na usługi IT. Związane to było również ze wsparciem aktywności państwa w obszarach rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Zarówno powiatowe urzędy pracy jak i jednostki organizacyjne pomocy społecznej musiały w tym czasie obsłużyć większą liczbę klientów, wprowadzić nowe formy pomocy czy zmienić sposób realizacji swoich dotychczasowych zadań. 

Wyniki finansowe

Między październikiem 2019 a marcem 2020 roku Sygnity uzyskało przychody w wysokości 123 mln zł, co oznacza poziom podobny do poprzedniego roku obrotowego (122,6 mln zł). Jednocześnie Spółka odnotowała 19,9 mln zł zysku operacyjnego, czyli nieznacznie więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. EBITDA wzrosła z poziomu 24 mln zł do 28 mln zł.  Wynik netto wyniósł w tym półroczu 13,3 mln zł. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że na wynik netto w okresie porównywalnym roku poprzedniego (15,3 mln zł) wpłynęło na plus zdarzenie o charakterze jednorazowym, niezwiązane z prowadzoną działalnością operacyjną w wysokości 5,7 mln zł (dyskontowy wykup obligacji).

Jak mówi Mariusz Jurak, Wiceprezes Zarządu – Wyniki te nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie zaangażowanie i  dyscyplina całego zespołu Sygnity. Wykonaliśmy kolejny krok w kierunku silnej, nowoczesnej i stabilnej finansowo organizacji, co przekłada się na możliwości prowadzenia kolejnych projektów i zadowolenie naszych klientów. Dziękujemy za zaufanie.  

Strategia na przyszłość – zrównoważony rozwój

Priorytetem na kolejne miesiące jest utrzymanie efektywności wewnętrznej, dalszy rozwój własnych produktów oraz umacnianie stabilności finansowej, dzięki pozyskiwaniu nowych Klientów oraz wprowadzaniu do oferty produktów i usług, odpowiadających na potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku.

O Sygnity

W Sygnity już od prawie 30 lat wspieramy biznes i państwo w cyfrowej transformacji, pracując dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.

Pomagamy Klientom biznesowym wykorzystywać technologię do budowania trwałej przewagi rynkowej. Nasze rozwiązania optymalizują procesy, usprawniają zarządzanie oraz pomagają podejmować strategiczne decyzje w oparciu o dane.

Wspieramy instytucje administracji publicznej w najważniejszych projektach transformacyjnych, wspólnie z nimi budując fundamenty e-państwa.

W naszych zespołach eksperci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym pracują ręka w rękę ze specjalistami IT projektując, wdrażając i utrzymując systemy, które każdego dnia usprawniają biznes naszych Klientów i ułatwiają życie polskim obywatelom.